รู้แล้วควรเลี่ยง 9 อ า หารที่ไม่ให้กิน พ ร้ อ ม กัน

อาหารทุกอ ย่ า ง ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่คุณทราบไหมว่าอาหารบาง อ ย่ า ง ก็ไม่ควรรับประทานพร้อมกัน เพราะมันเป็นของ แ สลงต่อกัน เราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1 ปูกับน้ำแข็งใส อาจทำให้ท้อง เ สี ย เพราะว่าปูมีคุณสมบัติที่ทำให้ อุ ณ ห ภู มิ ร่างกายเย็นลง เมื่อกินร่วมกับน้ำแข็งใสหรือไอศครีม จะยิ่งทำให้ความเย็นนั้นเพิ่มขึ้นไปอีก …

Read More

เปิด เ ท ค นิค ‘โทรยกเลิกค่า ธ ร ร ม เนียม บั ต ร เครดิต’ รายปี

ในยุคสังคมไร้เงินสด หลายคนเลือกที่จะใช้บัตร เ ค ร ดิ ต เพื่อความสะดวกสบายในการจับจ่าย แต่ไม่ใช่ว่าเราแค่สมัครผ่าน แล้วจะใช้บัตรเครดิตได้ฟรีไม่มีเงื่อนไข เพราะหลาย บั ต ร เครดิตมาพร้อมค่าธรรมเนียม ทั้งแบบแรกเข้าและและแบบรายปี ซึ่งค่าธรรมเนียมแรกเข้าส่วนใหญ่มักได้รับการยกเว้น เพื่อเป็นการดึงดูดให้เรามาสมัครบัตร แต่ค่าธรรมเนียมรายปี หากคุณมียอดเงินใช้ถึง เ ก ณ ฑ์ ที่กำหนดก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโดย อ นุ มั ติ แต่ถ้าไม่ถึงก็ต้องโดนเรียกเก็บ …

Read More

คำเตือนของคน โ บ ร า ณ ที่ไม่ว่าจะใน ยุ ค ไหนก็ยังนำไปใช้ได้ เ ส ม อ

สำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับข้อคิดคำเตือน ที่ไม่ว่าจะยุคนี้หรือจะยุคไหนก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้เป็น อ ย่ า ง ดี และเชื่อว่า เ รื่ อ ง นี้จะทำให้ผู้อ่านหลาย ท่ า น ได้จดจำนำไปใช้ในชีวิตจริงของท่าน เรื่องมีอยู่ว่า หลังจากทำงานต่างถิ่น มานาน 20 ปี ห นุ่ ม ใหญ่คิดว่าได้เวลากลับบ้านเกิดสักที นายจ้างถามเขาว่า เขาจะขอรับเงินโบนัสทั้ง 20 …

Read More

เกิดคน เ ดี ย ว..จากไปคนเดียว อ ย่ า ค า ด หวังกับคนอื่นเลย

หากเรา ค า ด หวังอะไรจากใครๆ มีอยู่สองสิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ “สมหวัง” กับ “ผิดหวัง” เรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่า “อ ย่ า คาดหวังอะไรจากใครๆ” เพราะสุดท้ายเมื่อคุณค้นพบว่า.. คนรอบข้างไม่เป็น อ ย่ า ง ที่หวังเอาไว้ คุณจะผิดหวัง ยิ่งคาดหวังมาก เวลาผิดหวังก็ยิ่งเสียใจมาก นี่คือเรื่องจริงดังนั้น “เราจึงไม่ควรคาด ห วั ง …

Read More

สายบุญต้องรู้ของ 6 อ ย่ า ง ที่ไม่ควรนำมาใส่ บ า ต ร

การทำบุญใส่บาตรเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของเราคนไทย เมื่อได้ทำบุญใส่บาตรแล้วจะทำให้เราจิตใจ สบาย โดยเฉพาะเวลาที่เรามีเรื่อง ทุ ก ข์ ใจ การทำบุญจะช่วยทำให้ พ ลั ง ใ จ ของเราแข็งแรงขึ้นได้ แต่การใส่บาตรนั้น ก็มีบางสิ่งที่ไม่ควรจะใส่บาตร ถว า ย พระด้วยเหตุผลบางอย่าง มีอะไรบ้าน ไปดูกัน 1 เงิน เราไม่ใส่เงินในบาตร เพราะพระไม่สามารถรับเงินได้ จะเป็นการผิดวินัยของสงฆ์ หากเราต้องการถวายเงิน ก็ …

Read More

เหตุผลที่คนไ ม่ มี ลู ก ถือว่าเป็นคนมี บุ ญ

คนไม่มีลูกนั้น ถือว่าเป็นคนมีบุญมาก เพราะเหตุผลหลาย อ ย่ า ง หนึ่งในนั้นเลยคือ มีลูกหนึ่งคนกว่าจะ เ ลี้ ย ง ให้โตได้ กว่าจะส่งให้เรียนจบ กว่าจะดูแลจนกว่าเขาจะดูแลตัวเองได้ ต้องใช้เงินเท่าไหร่กัน เชื่อว่าหลายคนคงคิดที่ อ ย า ก จะมีลูก แต่ถ้าหากคุณได้อ่านบทสนทนาต่อไปนี้แล้วนั้น คุณอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ ถาม : คือตัวดิฉันเองไม่มีลูกเป็นของตัวเอง ที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะดิฉันไม่มีบุญใช่ไหมเจ้าคะ พระอาจารย์ …

Read More

พระท่านว่าไว้ 9 อย่าง ที่ อ่ า น แล้วได้บุญ ชีวิตเปลี่ยน

ดังคำที่พระท่านใน ห ล า ย แห่งเคยบอกไว้ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการ สุขกายสบายใจ ทุกอย่างราบรื่น ไม่มีแรงกดดันใด เพียงปรับเปลี่ยนตัวให้ได้ 9 ข้อ นี้ 1.ของที่สูญเสียไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องไป แ ย่ ง คืนมา พระ อ า จารย์ตรัสว่า: ที่จริงสิ่งของที่สูญหายไปนั้น เดิมทีมันก็ไม่ใช่ของของคุณ ไม่จำเป็นต้องไป อ า ลั …

Read More

รู้ ชี วิ ต ในบั้นปลายของคุณได้จากการ เ ลื อ ก กล้วยที่คุณเห็นแล้ว อ ย า ก กิน

ในช่วงบั้นปลายชีวิตคุณจะสมหวังหรือผิดหวังอะไรบ้างในชีวิตนี้ เราต่างมีความหวังว่าจะสามารถใช้ชีวิต อ ย่ า ง มีความสุข แต่จะสมหวังได้ อ ย่ า ง ไรชีวิตไม่เที่ยง มีทั้งช่วงขาขึ้นและขาลง หรือแม้บางครั้งจะร่ำรวย แต่ชีวิตก็ไม่สมดังใจหวัง มีความ ทุ ก ข์ ในใจลึก ๆ เช่นกัน ฉะนั้น ความสุขที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าสตางค์ ว่าจะมีเงินมากเท่าไหร่ แต่อยู่ที่ว่าชีวิตของคุณจะราบเรียบดังสายน้ำหรือเปล่า วันนี้มีคำทำ น …

Read More

ถือมาแต่โบราณ โรย เ ก ลื อ รอบบ้าน ดึงดูดทรัพย์ ไล่สิ่งไม่เป็นมงคล

วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อของเกลือมาบอกกัน ซึ่งสมัยโบราณบอกว่า เกลือ สามารถขจัด สิ่ ง อั ป ม ง ค ล และสิ่ง ชั่ ว ร้ า ย ได้ คนโบราณเรียกว่า โดนลมเพ ลมพัด ซึ่งเกลือสามารถนำมาใช้เพื่อ กำจัดภัยได้ ภัยที่ว่าคือ ภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็น อาทิ อาการ หนาว ๆ …

Read More

ประโยชน์จาก วิ ค ส์ ทำได้มากกว่าแก้ คั ด จมูก

วิคส์วาโปรรับ มีตัว ย า สำคัญที่ล้วนแต่เป็น ส า ร หอมระเ ห ยง่าย ประกอบกับมีฤ ทธิ์ต้านการ อั ก เสบ การสู ด ด ม วิคส์ จะทำให้รู้สึกโล่งเย็นในระบบทางเดินหายใจ ร่วมกับลด อ า ก า ร คัดจมูก น้ำ …

Read More