แก้ว ก า ญ จนาสร้างอาชีพ

ไม้มงคลในตระกูล อะโกรนีมา(Aglonema)หรือ แก้วกาญจนา หลากหลาย พั น ธุ์ กำลังนิยม นอกจากชื่อที่ดีแล้วยังมีความสวยงาม บวกกับคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ คือเป็นพืชที่มีคุณสมบัติฟอกอากาศ ฟาร์ม ธั น ว า การ์เด้น ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื้อที่ กว่า 10 ไร่ มีโรงเรือนขนาดใหญ่ 6 โรงเรือน ข ย ายพั …

Read More

ทำรายได้จากที่ดินอันน้อย

วันนี้เรามีไอเดียจาก คุณณรงค์ วิมา ผู้เป็นเกษตร ก ร ต้นแบบ ที่จะมาบอกแนวคิด และวิธีการเริ่มต้นทำเกษตร ด้วยที่ดิน 2 งาน แต่สามารถทำ เ งิ น ได้ทุกวัน ตกปีละแสน จะเป็น อ ย่ า ง ไร ตามไปดูกันเลย คุณณรงค์ ใช้แนวคิด เ ก ษ …

Read More

ห ยั่ น หว่อ ห ยุ่ น รับสมัครงานไม่จำกัด วุ ฒิ รายได้เฉลี่ย 500 บาทต่อวัน

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตเครื่องปรุงรส เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีการประชาสัม พั น ธ์ ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาห ก ร ร ม สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรายละเอียดของผู้ ส มั ค ร ดังต่อไปนี้ คุณ ส ม บั ติ …

Read More

รับ ซื้ อ จิ้งจก สดๆ กิโลละ 300 ตันละ 3 แสน พร้อม ส อ น วิธีจับ

จิ้งจกเป็นสัตว์ที่เจ้าของบ้านไม่ประทับใจ เพราะสร้างความรำคาญ และความไม่สวยงามให้แก่ภายในบ้าน ซึ่งวันนี้ชาวโซเชียลมีการแชร์เพจที่รับซื้อกันอย่างคับคั่ง ซึ่งนอกจากจะรับซื้อแล้ว เพจยังสอนวิธีจับอีกด้วย โดยวันที่ 19 เม.ย. 2564 โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก รับซื้อ จิ้งจก ขี้เกี้ยม จั้กกิ้ม ประกาศรับ ซื้ อ จิ้งจกสด ๆ กิโลกรัมละ 300 บ าท และตันละ 300,000 บา ท เพื่อนำตากแดด ข …

Read More

ราชกิจจาฯ ประกาศ จ่ า ย ค่าทำ ศ พ ผู้สูงอายุคนละ 3 พัน บ า ท

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการ พั ฒ น า สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการ ศ พ ตามประเพณี โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับ การสงเคราะห์ในการจัดการ ศ พ ตามประเพณี หมายถึงการช่วยเหลือเป็น เ งิ น ในการจัดการ ศ พ ผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ 3,000 …

Read More

ข น ส่ ง จัดเช็คสภาพรถ ฟ รี ช่วงสงกรานต์ 2564 นี้

กรมการ ข น ส่งทางบกจัดกิจกรรม “ตรวจรถ ฟ รี ขับขี่ปลอดภัย” ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และจักร ย า น ยนต์ฟรีกว่า 20 รายการโดยไม่เสีย ค่ า ใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – 10 เมษายน 2564 เพื่อส่งเสริมการ ขั บ ขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 …

Read More

มะพร้าว จิ๋ ว หา ย า ก ประเทศ ไ ท ย ก็ปลูกได้

เ ก ษ ต ร แปลกใหม่กับมะพร้าวจิ๋วลูกเล็กเท่าเหรียญแต่ อร่อย หวาน มัน แถมปลูกในไทยได้ ผลไม้บน โ ล ก ใบนี้มีมากมายหลายชนิด มีทั้งผลไม้ไทย ผลไม้พื้นเมือง และผลไม้จากต่างประเทศ ซึ่งมีให้เห็น ให้เลือก ซื้ อ รับประทาน บางชนิดก็หาง่าย บางชนิดก็หา ย า ก ตามการปลูกที่มากน้อยแตกต่างกัน และตามความชอบภูมิอากาศของไม้แต่ละชนิด …

Read More

ไม้ แ ป ล กหนึ่งงานจับเงินแสน

อ ภิ ช า ติ ช้างจันทร์ เจ้าของสวนแดงไม้ไทย ต.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี เล่าถึงที่มาของการทำไม้แปลกหา ย า ก “เดิมสะสมไม้ดอกหา ย า ก เพื่อ ข ย า ย พั น ธุ์ ข า ย ปี 2547 …

Read More

แนะขั้ น ต อ น ลงทะเบียน ม.33 เรา รั ก กัน

ขั้นตอน การลงทะเบียนโครงการ “ม.33 เรารักกัน” เพื่อรับเงินเยียว ย า 4,000 บาท หากลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับ สิ ท ธิ์ สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ ขั้นตอนการลง ท ะ เ บี ย น และทบทวนสิทธิ์ “โครงการ ม.33 เรารักกัน” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 …

Read More

สาวน้อยวัย 15 ย อ ม ทิ้งความสุขส่วนตัว ไป ข น อิฐ-ขนปูน

หลายครั้ง ห ล า ย หน ที่เราเคยได้ยินคนพูดว่า“คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะทำได้” ความจริงข้อหนึ่งที่เรามักหยิบมาทำ ร้ า ย ตัวเองอยู่เสมอคือ การรู้สึกว่าตัวเองเกิดมาต่ำต้อยกว่าคนอื่น หากใครที่กำลังคิดว่าตนเองนั้นลำบาก ไม่ได้เกิดมามีพ่อและแม่ร่ำรวย ไม่มีสมบัติให้ แต่หากว่ายังมี ข้ า ว กินทุกวัน ยังมีคนหาข้าวให้กิน ยังได้มีโอกาสไปโรงเรียน มีโอกาสเรียนหนังสือ ศึ ก ษ า หาความรู้แล้วล่ะก็ …

Read More