ปลูกก็ดี ข า ยก็ได้

ช่วงนี้การ เ พ า ะ ต้นไม้ ข า ย กำลังเป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ซื้ อ หรือ ผู้ ข า ย เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ วันนี้เราจึงนำเอาต้นไม้มงคลที่เหมาะแก่การจะนำมา ข า ย มาฝากกัน 1.วาสนา มีความเป็นสิริมงคล โดย เ ชื่ อ …

Read More

เศรษฐีแนะรวยได้เพราะแบ่งเงินห้ากอง

“ ลี กา ซิง ” ชาว จี น อพยพ ที่มาอาศัยอยู่ในเกาะฮ่องกง ก่อร่างสร้างตัว เริ่มต้นชีวิตใหม่บนแผ่นดินใหม่ โดยเริ่มต้นจากการ ข า ย ด อ กไม้ในวัยเพียง 25 ปี และ ต่อมาได้เริ่มขยับ ข ย า ย จนกลายเป็นเจ้าของหลายกิจการ เช่น เจ้าของท่าเรือ …

Read More