สิ่งที่ทำแล้ว เ ชื่ อว่าชีวิตดีขึ้น

วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ จะมาบอ กที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น จากที่มีแต่เรื่อง ร้ า ยๆ ก็กลับมาดีได้ ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น 1 หิ้งพระ ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ว่าจะเป็นเทพ พญานาค หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราบูชายกย่อง เมื่อเราจัดตั้งหิ้งบูชาแล้ว ควรที่จะหมั่นทำความสะอาดดูแล รั ก ษ าให้ดี ควรทำ อ ย่ า ง สม่ำเสมอ เปลี่ยนดอกไม้พวงมาลัย ถวายน้ำ อ ย่ …

Read More

ปิดท อง ตำแหน่งนี้ อ านิสง ส์แรง

คุณรู้ไหมว่า ปิดทองพระ นั้นตำแหน่งไหนดี และแต่ละตำแหน่งบ่งบอกถึงอะไร เค ล็ ด มงคลตำแหน่งปิดทองพระ ตำ แห น่ ง ไหนถึงดี ช่ว ยให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งชาตินี้ และชาติหน้า ซึ่งการปิดทองที่องค์พระนั้น ยังเป็นคติธรรมที่มีจุดมุ่งหมาย ให้พุทธศาสนิกชน รวมถึงผู้ที่ศรัทธาสนใจในพระพุทธศาสนาอีกด้วย เ ชื่ อว่าคงไม่มีพุทธศาสนิกชนคนใด ที่ไม่เคยปิดทองพระพุทธรูป เพราะนอกจากจะเป็นการบูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมาแล้ว ตามความเ ชื่ อโบราณการปิดทองพระนั้น ยังมีอานิสงส์ทำให้ชาติภพหน้า มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม …

Read More

ค า ถ าก่อนเดินทางให้ป ล อ ดภัยทุกเส้นทาง

สำหรับคนที่ชื่นชอบการเดินทางไปเที่ยวพักผ่อน หรือต้องเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดบ่อย วันนี้เราได้นำค าถาเดินทางไกล ไว้สำหรับขอพรให้เดินทางปลอดภัย โดยภาวนาก่อนออกเดินทาง จะช่วยให้ปลอดภัยแ ค ล้วค ลาดจากอันต ร า ยรอบทิศ และสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง โดยเฉพาะสถานการณ์ในตอนนี้ หลายคนอาจต้องเทียวไปเทียวมา เดี๋ยวเอางานกลับมาทำงานที่บ้านบ้าง แล้วก็ต้องผลัดไปทำงานในต่างจังหวัดอีก วันนี้เราจึงนำคาถาเดินทางไกลของหลวงปู่ทวด และค าถาสำหรับเดินทางไกลมาให้ทุกท่านได้อ่ า นและนำไปท่องกันดู ” มะติ ย าเต มะเต ย าติ …

Read More

อ ย่ า เอ็นดูเขาจนเอ็นเราขาด ความลำบากจะมาเยือน

การเป็นคนดี หรือเป็นคนที่มีน้ำใจถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับใครหลายๆ คน แต่บางทีก็มันก็ย้อนกลับมาทำลายเราในวันที่เราใจดีมากจนเกินไป เพราะมีบางกลุ่มคนที่ยิ่ง เห็นเราใจดีก็ยิ่งได้ใจ วันนี้เราจึงมีข้อเสีย 8 ข้ อ ของคนใจดีมากเกินไป จนทำให้ตัวเองต้องลำบาก ไปดูกันว่าข้อเสียนั้นมีอะไรบ้าง และเราควรปรับปรุงแก้ไขตัวเอง อ ย่ า ง ไรบ้าง บางทีการเป็นคนดีมันก็ดีอยู่หรอกนะ แต่บางครั้งเราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วย เพราะถ้าเป็นคนดีมากจนเกินไป เราก็ อาจจะกลายเป็นคน โ ง่ไปได้ ถ้ามีคนคิดไม่ซื่ออะไรกับเรา เราก็ต้อง รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนเหล่านั้นให้ได้ ไม่ …

Read More

ทำอะไรก็ติ ดขัด ลองจุ ดธูป 16 ดอ ก ปั กไว้กลางแจ้ง ชีวิตเปลี่ยน

เคยสงสัยไหม ทำอะไรก็มีแต่ติด ขัด เงินฝืดเคือง ค้ า ข า ยไม่คล่องมือ แก้ไม่ห า ย หากใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตในตอนนี้พบเจอแต่ อุปสรรค ทำมาหากินไม่ขึ้น ในส่วนนี้ อาจเข้าใจได้ว่าอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำ แต่ชีวิตก็ยังพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดี ดูเหมือนว่าจะไม่มีเ รื่ อ งดีเกิດขึ้นรอบตัว รู้สึกเหนื่อยและท้อ ทำดีไม่ได้ดี เจอแต่ปัญหาเข้ามารุมเร้า ต่อให้ขยันขนาดไหน เมื่อ กำลังจะดีขึ้นก็มีเหตุที่ ทำให้ต้องเสียเงิน เสียใจ …

Read More

รู้ไหมว่าทานประจำตัวให้แล้วได้บุญมหาศาล

การให้ทานคือ การให้ การแบ่งปัน การเ สี ยสละ การเอื้อเฟื้อ ซึ่งก็คือ การให้ทานด้วยจิตใจที่ดีงาม มุ่งเพื่อบูชาพระคุณ เช่นที่ให้แก่ บิดามารดา ถวายแก่พระสงฆ์ เป็นต้นบ้าง มุ่งเพื่อสงเคร า ะ ห์ เช่นที่ให้แก่คนตกทุ ก ข์ได้ย าก ให้แก่คนทั่วไปด้วยความกรุ ณ าสงสารบ้าง แต่รู้ไหมว่ามีการให้ทานที่ไม่ใช้เงินแต่กลับได้บุญมาก ทุกคนทำได้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญ เมื่อเราลำบากงานที่ทำตรงหน้ามีแต่ปัญหา แต่จิตเป็นกุศลอย …

Read More

วิ ธีแก้บน ถ อ น คำอธิษฐาน ในสิ่งที่เคยบนขอไว้แล้วจำไม่ได้

การบนบานหรือคำอธิษฐานขอพร ถือเป็นเรื่องที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา เพื่อทำให้เรารู้สึกถึงความหวังหรือ การมีที่พึ่งพิงทางจิตใจ ซึ่งต ามความเชื่อของไทยแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่ไม่ควรลบหลู่โดยเด็ดข า ด เชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ยินที่ว่า ไม่เชื่อ อ ย่ า ลบหลู่ แต่เมื่อเราได้ขอ หรือบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว เราสมหวังดังปรารถนาแล้ว ก็ควรไปแก้บนต ามคำ สั ญ ญ า ที่เราให้ไว้ แต่ปัญหาที่สำคัญเลย ที่ว่า เคยไหมเวลาขอพรอธิษฐาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือไปบนบานต่อศาล …

Read More

เสด็จพ่อ ร.5 ให้สวดบูชาชีวิตดี มีโชคลาภ สมหวัง

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวบ้านทั่วไปເรียกว่า พระบรมรูปทรงม้า คนไทຍส่วนใหญ่ ເรียกขานพระนามของ รัชกาลที่ 5 ว่า เสด็จพ่อ ร.5 ตั้งอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า วันที่เหมาะสม คือ คืนวันอังคาຮและวันพฤหัสบดี โดยมีความเชื่oว่าจะเสมือนประหนึ่งว่าไปຮอเฝ้ารัชกาลที่ 5 โดยในเวลา 4 ทุ่ม พระoงค์ท่านจะเสด็จมาประทับ ณ พระบรมรูปทรงม้าด้วย สำหรับเสด็จพ่อ ร.5 ถือว่าเป็นที่เคารพ และศรัทธาของประชาชนชาวไทยเป็น อ ย่ า งมาก …

Read More

พี่ น้ อ ง ที่รักกันนั้น ดี ยิ่ ง กว่าการถูก ร า ง วั ล ที่ 1

โบราณได้กล่าวไว้ว่า ชีวิตของคนเรามีพลังความแข็งแกร่ง 2 อย่ าง ที่ไม่ต้องการการตอบแทน อ ย่ า ง แรกคือ..ความรักของพ่อแม่ อีกอ ย่ า งคือ..ความสัมพันธ์ของพี่น้อง ตอนเล็กๆ ที่บ้าน ย า ก จน พ่อแม่ยุ่งกับการทำนาดูแลบ้าน ไม่มีเวลาดูแลลูกๆ แต่ได้พี่ชาย พี่สาว เป็นคนช่วยรับผิดชอบดูแลน้องๆ ให้ พี่ชายก็เหมือนพ่อ ทุกครั้งที่ทะเลาะกับเด็กคนอื่น แค่บอกว่า“จะไปบอกพี่ชาย” …

Read More

คนเป็นลูกคิดให้ดีก่อนที่จะเถียงพ่อแม่

” แม่ ” ถือเป็นคำแรกที่ลูก ๆ ส่วนใหญ่เวลาฝึกหัดพูด พูดได้ อย่ างไรก็ต าม ความหมายหลักของคำว่า แม่ ก็คงหนีไม่พ้น การเป็นผู้ให้ชีวิต หรือหญิงผู้ให้กำเนิดบุตร หญิงผู้ปกป้องคุ้มครองและดูแลรั ก ษ า จนกระทั่งเติบโต หรือ หากเป็นไปได้อีกสถานการณ์คือ บุคคลผู้ที่หล่อเลี้ยงให้หนึ่งชีวิตได้เติบโต การที่คน ๆ หนึ่งจะเติบโต จนกระทั่งสามารถที่จะดูแลตนเองได้นั้น ทุกคนรู้ดีว่าผู้อยู่เบื้องหลัง ก็คือ การมีพ่อแม่คอยดูแลย …

Read More