บอก โ ร ค จากริ้วรอยบนใบหน้าตาม ศ า ส ต ร์ แ พ ท ย์ แผนจีน

ข้อมูลจาก Life Center Blog ที่พูดถึง ศ า ส ต ร์ โบราณจากจีนที่ระบุว่า ทุกริ้ว ทุกรอยบนใบหน้าล้วนมีที่มา ทั้งยังมีความสัมพันธ์กับการทำงานของ อ วั ย ว ะ และระบบต่างๆ ของร่างกายเรา และสามารถบ่งบอกความผิด ปก ติ ของร่างกายจากริ้วรอยบนใบหน้าได้อีกด้วย ริ้วรอยระหว่างคิ้ว และดวงตา สามารถสะท้อนถึง “ตับ” คนที่ทานชอบเมาชนิดเกาะขวดเหล้าไม่ยอมปล่อย …

Read More

ถ้าไม่กรวดน้ำญ า ติ จะได้ บุ ญ หรือไม่

ปัญ ห า ธรรม : ถ้าไม่กรวดน้ำ ญ า ติ จะได้บุญหรือไม่ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ การ กรวดน้ำ เป็นเพียงแค่รูปแบบ แล้วก็เป็นรูป ธ ร ร ม ที่มันสามารถมองเห็นได้โดยตาว่า บัดนี้กำลังจะมีการ อุ ทิ ศ ส่วนบุญส่วนกุศล โดยวิธีการเทน้ำ เป็นรูปแบบที่เห็น อันนี้เป็นรูปแบบภายนอก …

Read More

ตำนาน และความ เ ชื่ อ ผิดๆ เกี่ยวกับสิ่ง ศั ก ดิ์ สิทธิ์ในวัด

ชาว พุ ท ธ หลายท่านมีความเชื่อความศรัทธาต่อสิ่ง ศั ก ดิ์ สิทธิ์ในวัด และเรื่องเหนือธรรมชาติ โดยเข้าใจว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นความ อั ศ จ ร ร ย์ ของศาสนา วันนี้เรามาดูความจริงกัน 1 เทวดา รั ก ษ า ธรณีประตู ตั้งแต่เด็ก เรามักถูกพ่อแม่หรือคน เ ฒ่ …

Read More

เมื่อ ท้ อ ง ผูก ควรหลีกเลี่ยง อ า ห า ร ต่อไปนี้

อ า ห า ร เป็นส่วนหนึ่งที่ตัดสินว่าอาการ ท้ อ ง ผูกจะดีขึ้นหรือแย่ลง ซึ่งวันนี้เราจะพาคุณไปดูว่ามีอาหารชนิดใดบ้างที่คุณควรเลี่ยงในระหว่างที่มี อ า ก า ร ดังกล่าว แต่จะมีอะไรบ้างนั้น เราลองมาดูพร้อมกันเลยค่ะ 1 ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม คนที่ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายน้ำตาลในนมอาจมีอาการ ท้ อ ง ผูก หรือ ท้ อ ง …

Read More

รู้ไหมว่า กินกล้วยก็ต้องมีข้อควรระวัง

“กล้วย” นับเป็นผลไม้ที่อยู่คู่คนไทยมานาน สามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดๆ และแปรรูปเป็นสารพัดขนม และยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอีกด้วย วันนี้เราหยิบประโยชน์ของกล้วยฝาก ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ด้วยซ้ำ 1 ลดระดับคอเลสเตอรอล เนื่องจากกล้วยเป็นผลไม้ที่มีกากใยอาหาร อ ย่ า ง พอเหมาะ จึงทำให้กล้วยมีส่วนช่วยในการควบคุมระดับคอ เ ล ส เตอรอลไม่ให้สูงเกินไป ช่วยป้องกันการเกิด โ ร ค ได้ดี 2 ผลไม้ของคน อ ย า …

Read More

เวียนเทียนให้ถูกขั้นตอน นำมาซึ่งบุญที่แท้จริง

การเวียนเทียนเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทุกคนย่อมรู้จักกันดี ซึ่งวันนี้ได้นำขั้นตอนการเวียนเทียนที่ถูกต้องมาฝากกัน 1 ชำระ ร่ า ง ก า ย และจิตใจ ก่อนที่จะไปเวียน เ ที ย น ที่วัด เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ งดใส่กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น เสื้อสายเดี่ยว ควรสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด กางเกงหรือกระโปรง ย า …

Read More

ผู้หญิงรู้กันไหมว่า เกิดวันใดมีความ เ จ้ า ชู้ มากที่สุด

วันนี้เราจะมาลองวัดความ เ จ้ า ชู้ ด้วยวันเกิด ของพวกผู้ ห ญิ ง ทั้งหลายกันเลยค่ะ เกิดวันจันทร์ เจ้าชู้แต่ไม่สู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ เป็นคนเจ้าชู้เงียบ ชอบโปรยเสน่ห์มาในลุคของผู้หญิงเก่ง มี อั ธ ย า ศั ย ดี เมื่อไหร่ที่คนวันจันทร์มีแฟนแล้ว เขาจะเป็นคนที่จริงจังจริงใจ ชอบ น้ อ ย ใจและค่อนข้างเงียบ …

Read More

5 ข้อ ค ว ร ทำในวัน ม า ฆ บู ช า

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระ พุ ท ธ ศาสนาของเราชาวพุทธ ซึ่งวันนี้เรานำ ข้อที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา หรือวัน พ ร ะ ใหญ่มาฝากกันในฉบับง่ายๆ เรียกว่าทำแล้วได้ บุ ญ แถมดีต่อ ตั ว เ อ ง อีกด้วยนะ 1 การทำบุญ ตั ก บ า ต …

Read More

ความ เ ชื่ อ เรื่องการ ส ว ม แหวน ของทั้ง 7 วัน เ กิ ด

การสวมแหวนแต่ละนิ้ว มีความ ห ม า ย ที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป จะมีตำแหน่งไหนลองไปเช็คกันเลย วันอาทิตย์ แหวนที่เหมาะกับคุณ คือ แหวนเกลี้ยงๆ อ ย่ า ง เช่น ทองคำ ทองคำขวา หรือหยก และให้สวมแหวนมือซ้าย นิ้วนาง หรือนิ้วกลาง ควรจะเป็นแหวนที่ทำจาก ท อ ง แท้ เงินแท้หรือหยกถึงจะช่วยส่งเสริมพลังด้านดีๆ กิดความเจริญรุ่งเรือง …

Read More

เส้น ข้ อ มือ ทำ น า ย อนาคต

ทุกคนนั้นล้วนต่างมีลายเส้นในที่ต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนคนอื่น ไม่มีใครที่จะมีล า ยเส้นซ้ำกัน จึงเกิดเป็น ศ า ส ต ร์ และเรื่องของความเชื่อ วันนี้เรามีเรื่องของเส้นบริเวณ ข้ อ มือ เชื่อว่าเป็นภาพรวมของชีวิตในช่วงของ อ น า ค ต ของเจ้าของ และสามารถบอ กเรื่องบางสิ่งบางอ ย่ างได้ ลองมาดูกัน เส้นที่ …

Read More