แม่บ้านควรรู้ ใส่ไข่ไก่ลงใน ถั ง ข้าว ประโยชน์มาก

ข้าวสาsเป็นอาหารหลักที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวัน แต่นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกที่หลายท่านยังไม่รู้ วันนี้แอดมินจึงได้นำมาบอกกล่าวเผื่อได้นำไปใช้ประโยชน์ 1 เก็บไข่ให้สดใหม่ หากนำไข่ไก่ไปไว้ในถังที่เต็มไปด้วยข้าว ส า sจะช่วยคงความสดใหม่ของไข่ไก่ได้นานถึง 8 เดือน โดยที่ไม่ เ น่ า ไม่เสีย เพราะข้าวจะช่วยคงสภาพแวดล้อมให้แห้งอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไข่ไม่ได้รับความชื้น 2 ทำความสะอาดโหลแก้ว ก้นโหลแก้วหรือภาชนะที่ปากแคบจะล้างทำความสะอาดให้หมดนั้น ย า กมาก ให้เราใส่ข้าว ส า ร ลงไป …

Read More

รู้จักไผ่กิมซุง หน่ออวบใหญ่ รสชาติหวาน sาคาดี

ไผ่กิมซุง หรือ ไผ่ตรงลืมแล้ง เป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมตลอด ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ดูแล รั ก ษ า ง่าย ไวต่อการบำรุงด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหรือ ปุ๋ยอินทรีย์ โดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี วันี้แอดมินได้นำเคล็ดลับการทำให้ไผ่ออกหน่อนอกฤดู ทำให้สามารถเก็บทานได้ทั้งปี ซึ่งวิธีนี้เป็น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มักทำในช่วงฤดูแล้งชึ่งเป็นช่วงที่หน่อไม้ทั่วไปจะไม่ค่อยมี ซึ่งถ้าใครสามารถทำให้ผลผลิตทางเกษตรกssมออกนอกฤดูได้ sาคาก็จะดีตามไปด้วย นำมาฝาก 2 สูตร แต่ละสูตรทำอย่ า ง ไรบ้างไปดูกันเลย สูตsที่ …

Read More