เคล็ดลับการเก็บหอมแดงกระเทียม ไม่ขึ้นร า ไม่ฝ่ อ

หอมแดง และ กระเทียม เป็นของคู่ครัวของทุกบ้าน แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่แม่บ้านเจอ คือ ทั้งหอม และกระเทียม มักจะฝ่อ ไม่ก็ขึ้นรา วันนี้จึงนำเคล็ดลับการเก็บหอม และกระเทียมมาฝากกัน อันดับแรกต้องลดความชื้น เพื่อป้องกันการเกิดเ ชื้ อร าก่อน โดยนำถ่านก้อนหรือถ่านผง มารองหรือวางไว้ในต ะ ก ร้ า หรือภาชนะ แล้วนำห อ ม กระเทียมแห้งมาวาง หรือ หากหัวหอมหรือก …

Read More

ใช้แฟ้บจั ดการ ม ด คันไ ฟห า ย

ใครที่ปลูกผัก คงไม่ไม่มีใครไม่รู้จัก ศั ต รู ขาประจำ ซึ่งก็คือ มดคันไฟ ที่คอยจะมาก่อกวนแปลงผักของเรา กั ด รื้อ แปลงผัก และยังก่อกวนมาถึงคน ที่หากโดนกัด ทำให้รู้สึกเจ็ บแสบคล้ายถูกไฟ ล ว ก บริเวณแผลจะมีอาการ บ ว ม แดงและจะคันมาก เมื่อเกาผิวหนังจะบวม แ ด ง แผ่กว้างขึ้น …

Read More

เลี้ยงไก่คู่ปลูกผักผักงามไก่สุขภาพดี

เมื่อปลูกผั ก และเลี้ยงไก่มักจะเจอปัญหา ไก่ไปคุ้ยเขี่ยแปลงผัก ทำให้เสียหาย บางคนจึงต้องเลือกว่าจะปลูกผัก หรือเลี้ยงไก่ดี อย่ างใดอย่ างหนึ่ง แต่วันนี้ไม่ต้องเลือกแล้ว เพราะสามารถเลี้ยงไก่และปลูกผักไปด้วยกันได้เลย วันนี้นำการแก้ไขปัญหาด้วยการแ ย ก สัดส่วนพื้นที่ออกจากกัน ซึ่งก็ทำให้ปัญหาหมดไปได้จริงๆ แต่ถ้าเราสามารถเลี้ยงไก่ให้อยู่ในบริเวณแปลงผักไปด้วยได้ โดยที่ไม่ทำให้แปลงผักเสียหาย ก็จะดียิ่งกว่า และใช้ประโยชน์จากมูลไก่ ให้กับแปลงผักของเราได้อีกด้วย นั่นก็คือ การนำตะแกรงมากั้นไว้เป็นทางเดินสำหรับไก่ ทำไว้รอบๆแปลงผัก การทำตะแกรงแบบนี้ยังช่วยให้เรากำหนดทิศทางให้ไก่อยู่ได้ และไม่ทำให้แปลงผักได้รับความ เ สี ย …

Read More

สูตรจุลิ น ทรีย์แดงสังเคราะห์แสงให้อาหารพืช

ทุกวันนี้การปลูกพืชผัก ล้วนแล้วแต่ต้องลงทุนซื้ อ ปุ๋ ย กันทั้งสิ้น ซึ่งหากปลูกเป็นจำนวนมาก ก็ทำให้ต้องลงทุนหลายบ า ทกันเลยทีเดียว ซึ่งทำให้เกษตรกรหลายคนเริ่มที่จะหาช่องทางในการทำปุ๋ ย บำรุงพืชที่ประหยัด แต่ให้ผลดีต่อพืชผักที่ปลูก ซึ่งจุลินทรย์สังเคระห์แสง มีส า ร อาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช ช่วยในการเจริญเติบโต เร่งการย่อยสลายทำให้เกิดปุ๋ ยในดิน ทำให้พืชได้รับปุ๋ ย อย่ า งเต็มที่ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ ย รากแข็งแรงขึ้น …

Read More

ใช้แค่ลูกเ ห ม็ น ศั ตรูพืชหาย

วันนี้พามารู้จักคุณลุงบุญช่วย วงษ์ษา เกษตรกรผู้มีความชำนาญในเรื่องการข ย า ย พั น ธุ์ ไม้ผลแบบทาบกิ่ง ตอนกิ่ง เสี ย บ ยอด ปักชำ และวิธีประยุกต์ต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีไปใช้ในการทำการเกษตรมาถ่ า ย ทอด และบอกต่อแก่เ ก ษ ต ร กรในพื้นที่และผู้คนที่สนใจ ถึงการนำเอาสิ่งใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสวนผลไม้ เช่น …

Read More

เ ค ล็ ด ลั บปลูกผักส ว น ครัว

เวลาปลูกผักมักจะมีเทคนิคในการปลูกผักที่หลากหลาย เพื่อให้ผลผลิตได้ตามที่ต้องการ ลดต้นทุน วันนี้จึงนำเอาเคล็ดลับในการปลูกผักสวนครัวมาฝากกัน เ ชื่ อว่ามีบางข้อ หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำ จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย 1 ควรเก็บผักตอนเช้า ผักจะกรอบอร่อยและเก็บ รั ก ษ า ไว้ได้นานกว่าผักที่เก็บตอนบ่าย เพราะตอนเช้าอากาศยังไม่ร้อนอบอ้าว ผักคายน้ำน้อยทำให้รั ก ษ า ความสดได้นาน 2 การเก็บรั ก ษ าผัก การล้างผักจะทําให้ผักเน่าเร็ว …

Read More

สอนทำแปลงผักยกสูงจากไผ่ ประหยัดคุมวั ชพืชได้ง่าย

โดยปกติจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในแปลงผัก กระถาง กระบะ หรือการดัดแปลงเศษวัสดุเหลือใช้ แต่วันนี้เรานำวิธีการปลูกผักแบบยกสูง ที่ทำจากไม้ไผ่มาฝากกัน การปลูกวิธีนี้ช่วยให้เราจัดสรรพื้นที่ได้ง่าย ราคาประหยัด และควบคุมวัชพืชได้ดีอีกด้วย เราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ หลักการออกแบบจะใช้หลักไม้ในการตีโครง 8 ต้น และไม้กั้นด้านข้าง อาจใช้เป็นไม้ไผ่ก็ได้ ตัวอย่ า ง นี้เรามีไม้ฝาที่เหลือจากการใช้ เลยเอามาประยุกต์ใช้ คานที่รองไม้ไผ่ 4 ท่อน สามารถรับน้ำหนักของดินได้เป็นอย่ า งดี ไม่แอ่นแน่นอน หลังจากนั้นใช้พลาสติกสีดำคลุมบนแปลงขนาดที่ออกแบบไว้ให้ได้พอดี ข้อควรคำนึง ในการออกแบบขนาดของพลาสติกสีดำก็มีผลกับข …

Read More

เคล็ดลับถ น อ ม มะกอก เก็บเป็นปีก็ไม่เสีย

เมื่อถึงฤดูมะกอก สิ่งที่สังเกตเห็นชัดเลยคือ มะกอกร่วงเต็มพื้น หากไม่เก็บไปข าย ก็เอาไปทำกิน โดยเป็นส่วนผสมของเมนูอาหารได้หลากหลาย แต่มะกอกค่อนข้างเสียเร็ว เพียงไม่กี่วัน หากจะทิ้งก็น่าเสียดาย เพราะหากหมดฤดูกาลมะกอกก็จะหาทานได้ย า ก วันนี้จึงนำเคล็ดลับการถนอมมะกอกมาฝากกันค่ะ ขั้นตอนการทำ 1.เก็บมะกอกที่สุกแล้วที่ร่วงเต็มพื้น ทำการฝานเ ป ลื อ ก ออกจากเ ม ล็ ด ซึ่งเ ม ล็ ดเราก็จะไม่ทิ้ง สามารถเก็บไว้ทานได้เช่นกัน …

Read More

ขอนำเสนอเมนูมื้อเช้า ไ ข่ กระทะแสนอ ร่ อย

เมนูไข่กระทะเป็นเมนูที่อร่อย และทำได้ง่าย หลายคนชอบทาน โดยส่วนใหญ่ที่นิยมคือมักจะถูกนำมาเป็นเมนูมื้อเช้า โโยเฉพาะในสถานที่ที่เป๋นแหล่งท่องเที่ยวออกแนวภูเขา วันนี้จึงนำสูตรวิธีการทำไข่กระทะมาฝากกัน ก่อนอื่นทำ ห มู สั บ รวน ก่อน 1 ห อ ม หัวใหญ่ ½ ลูก 2 ห มู สั บ 1 ข ยุ้ ม มือพอ …

Read More

ปลูกผักค อ ส หวาน ให้งามไว แค่ 30 วัน

ผักกาดคอส ผักคอส หรือชื่อไทยเรียกว่าผักก า ด หวาน รสชาติออกข ม และหวานเล็กน้อย เ นื้ อ กรอบ เบา จึงเป็นผักสุดนิยมในเมนูสลัดทั้งหลาย ซึ่งรู้ไหมว่า ผักกาดคอสสามารถปลูกเองได้ง่าย เพียงเดือนเดียวก็เก็บทานได้แล้ว เราไปดูวิธีการปลูกกันค่ะ 1. เตรียมดิน โดยส่วนใหญ่การปลูกผักค อ ส สามารถปลูกได้หลายแบบ ในกระถางเ พ า ะ กล้า …

Read More