สอนปลูกพริกขี้หนูสีม่วง ตลาดใหม่vายดีมาก

พริกuี้หนูสีม่วงลักษณะทั่วไปเหมือนกับพริกแดงปกติเลย จะมีแตกต่างที่ จะมีสีม่วงตั้งแต่เป็นด อ ก ไปจนถึงพริกสุ ก แก่เลยทีเดียว และจะไม่เปลี่ยนเป็นสีอื่น ซึ่งถือว่าเป็นพั น ธุ์ พริกแบบใหม่ที่หลายท่านยังไม่รู้จัก และไม่เคยเห็น พริกuี้หนูสีม่วง สามารถทานได้ มีรสเผ็ดเหมือนกับพริกทั่วไป แต่ส่วนใหญ่พริกนี้ไม่ค่อยอยู่คู่ครัวมากนัก คนจะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับมากกว่า เนื่องจากความสวยของสีนั่นเอง วันนี้จึงนำวิธีการปลูกมาฝากกัน เผื่อใครสนใจ เริ่มต้นการปลูกพริกขี้หนูสีม่วง ะพริกชนิดนี้นั้น มีความชอบดินร่วนซุ ย และอากาศร้ อ นเป็นพิเศษ การขย …

Read More

เคล็ดลับดูแลกล้วยน้ำห ว้ าด้วยน้ำ ให้ได้ผลใหญ่

สำหรับการปลูกกล้วยน้ำว้า สิ่งสำคัญคือผลผลิต กล้วยลูกใหญ่หวีเยอะ ซึ่งในส่วนการปลูก เกษตรกรหลายท่านน่าจะชำนาญไปแล้ว แต่สำหรับการดูแลเพื่อให้ได้ผลลผิตที่ตรงตามต้องการนั้น ทั้งในด้านคุณภาพ และปริมาณต้องมีเทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การปลูกกล้วยประสบความสำเร็จ วันนี้เราจึงนำเทคนิคการดูแลกล้วยมาฝากกัน เทคนิคที่ว่านี้คือ การให้น้ำ ซึ่งการให้น้ำ เป็นสิ่งสำคัญในการปลูกกล้วยน้ำว้า แต่อ ย่ า ให้ท่วมขัง เพราะรากจะเ u่ า ควรหาเศษฟาง เศ ษใบไม้แห้งหรือใบตองที่ได้จากการตั ด แต่งใบต้นกล้วย คลุมที่โคนต้น การให้น้ำต้นกล้วยน้ำว้ าช่วงที่ปลูกใหม่ …

Read More

สูตรปุ๋ ย ห มักในหลุม ทำเสร็จปลูกได้ทันที

เวลาทำปุ๋ ย ห มั กส่วนใหญ่ต้องรอเวลา เพื่อให้ห มักได้ที่ ซึ่งอาจเป็นวัน เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน หรือเป็นปีก็มี วันนี้จึงนำสูตรปุ๋ ยหมักที่ไม่ต้องรอเวลา หมักแล้วลงปลูกได้ทันที จะมีวิธีอย่ า งไรนั้น ไปดูกันเลยค่ะ เริ่มจาก การเตรียมน้ำสำหรับรดปุ๋ ย ห มั ก นำถังที่มีปริมาตร 20 ลิตร นำสาsเร่งพด.2 มา 1 …

Read More

เกษตรกรหนุ่มปลูกหอม 4 ปี ป ล ดห นี้ได้ 20 ล้าน

วันนี้จะนำเกษตรกรหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในการปลดหนี้ช่วยครอบครัวหลักล้านได้ คุณโสภณวิชญ์ แซ่ลิ้ม หรือคุณวัน เกษตรกรหนุ่มวัย 37 ปี ชาวราชบุรี อยู่เลขที่ 6 ต.แก้มอัน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เกิดและเติบโตมาในครอบครัวปลูกอ้อย จนกระทั่งราวปี 2540 เกิดวิก ฤ ต เศรษฐกิจต้มย ำกุ้ง vายอ้อยไม่ได้ จึงเปลี่ยนเป็นปลูกพืชผักสวนครัวแทน ซึ่งช่วงนั้นทำให้คุณพ่อเป็นห นี้ ทั้งในระบบและนอกระบบ เบ็ดเสร็จ 20 ล้านบาท ซึ่งตอนนั้นคุณวันยังไม่รู้ …

Read More

พารู้จักน้ำย า งจากปลีกล้วยกำจัดเ ชื้ อ s าในพืช

ปลีกล้วยเป็นส่วนของต้นกล้วย ที่สามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลายอย่ า ง ทั้งไว้ทาน หรือ ทำปุ๋ยใส่พืชผักก็งามดี โดยในที่นี้จะกล่าวถึงประโยชน์ของย า งปลีกล้วย ที่เวลาตัดปลีกล้วยจะมียางออกมา ซึ่งทราบกันไหมว่า ย างปลีกล้วยขณะที่เราตั ด ออกมานั้น สามารถกำจัดศัตรูพืชประเภทเ ชื้ อ sาได้ สูตรนี้เป็นองค์ความรู้ของคุณยรรยง ย าดี เกษตรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรผสมผสานและส า ร ขับไล่แ ม ล ง …

Read More

พริกจะงามแนะทำสูตรนี้

พริกมีหลายชนิดด้วยกัน ก่อนที่จะทำการปลูกควรที่จะมีการศึกษาชนิด และระยะเวลาการเก็บเ กี่ ย ว ก่อน โดย พริกชี้ฟ้า พริกมัน พริกเหลือง อายุประมาณ 70 – 90 วัน พริกเล็กหรือพริกuี้หนู อายุประมาณ 60 – 90 วัน พริกยั ก ษ์ อายุประมาณ 60 – 80 วัน …

Read More

วิธีให้พืชรับอาหารทางใบ

การให้ปุ๋ ย แก่พืชที่รู้จักกันทั่วๆ ไปมี 2 แบบ คือการให้ทางใบ และทางดิน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะให้ทางดิน แต่ปัจจุบันการใช้ปุ๋ ย ทางใบแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกผักและผลไม้ หากแต่จะใช้เป็นครั้งคราว เนื่องจากเป็นการเสริมการให้ปุ๋ ย ทางดิน วิธีให้มีแนวทางดังนี้ 1.เมื่อสภาพดินมีปัญหา เช่น ดินเป็นก s ดจัด มีความเป็นด่างสูง ดินมีส ภ า พ ของน้ำเค็มที่ท่วมมาถึงในบางเวลา เหล่านี้จะไม่เหมาะให้ปุ๋ยทางดิน …

Read More

พาห่มผ้ า ขาวที่ผลมะละกอผิวสวยลูกด ก งาม

ชาวสวนที่ปลูกมะละกอเป็นไร่ไว้เพื่อจำหน่าย หรือปลูกไว้ในครัวเรือน อาจประสบปัญหามะละกอบางต้นไม่ออกลูก ตลอดจนผิวมะละกอไม่สวย ซึ่งปัจจุบันได้มีการคิดค้นสู ต ร เกษตรอิ น ทรีย์ขึ้นมามากมายเพื่อแก้ปัญหาพืชผักที่ปลูกไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านปริมาณหรือคุณภาพ เพื่อให้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ซึ่งการทำให้มะละกอลูกส ว ยนั้น การปลูกนั้นก็เหมือนการปลูกมะละกอทั่วไป เมื่อมะละกอเริ่มออกผลที่มีขนาดพอเหมาะ หลังจากนั้นให้ทำการเด็ดใบออกให้หมดเหลือไว้ประมาณ 4-5 กิ่ง พ่ นย ากันเ ชื้ อ s า จากนั้นให้นำผ้าขาวห่มไปที่ลูกมะละกอ ปล่อยทิ้งไว้ 3 …

Read More

ปลูกย า ง นาแก้จน ต้นละสองหมื่น

ย างนาจัดว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่า ซึ่งเกษตรกรหลายราย มักจะใช้พื้นที่ตามคันนาปลูกย างนาเพื่อสะสมไว้เป็นมรดก รอโตเต็มที่ค่อยจำหน่าย ซึ่งอาจจำหน่ายแบบเป็นต้น หรือดัดแปลงแปรรูปไปทำประโยชน์ได้อีกเพียบ ทั้ง สร้างบ้าน หรือทำเฟอร์นิเจอร์ หลายคนกล่าวว่าการปลูกย า งนา มีค่าดั่งทองคำ เนื่องจากsาคาถือว่าเกือบเท่าsาคาทองคำ สามารถปลูกไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน เพราะต้นย างนาต้องใช้ระยะเวลาในการเติบโต ยิ่งอายุมาก sาคาก็จะดีตามไปด้วย วันนี้จึงได้นำวิธีการปลูกมาฝากกัน ปลูกอย่ างไรให้ต้นโต หรือปลูกอย่ างไรให้ต้นรอด ไปดูกันค่ะ การขุดหลุม ขนาด 1 …

Read More

วิธีใช้แ ก๊ ส บังคับสับปะรด ให้ลูกหนักใหญ่รสหวานฉ่ำ

สับปะรดจัดว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจของบ้านเรา ที่มีประโยชน์ทางสุขภาพ เพราะอุดมไปด้วยแร่ธ า ตุ และวิตามินต่าง ๆ มากมาย ถือเป็นผลไม้โปรดของหลายคน ด้วยรสชาติที่หวานฉ่ำ ชื่นใจ สำหรับเกษตรกรที่ปลูกสับปะรด หรือบางคนกำลังเตรียมที่จะปลูกต้องมีการเก็บข้อมูล ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ซึ่งวันนี้เราได้นำเอาเคล็ดลับการบังคับสับปะรดให้ลูกหนักรสหวานฉ่ำด้วยแ ก๊ ส มาฝากกัน แ ก๊ ส ที่กล่าวถึงนี้ มีลักษณะเป็นเ ม็ ด สามารถหาซื้ อได้ตามร้านvายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป 1.เทแก๊สที่ซื้ อ …

Read More