ไม้สีทองที่ควรมีที่บ้าน

ทองอุไร เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูง 2-4 เมตร ลำต้นเล็ก แผ่กิ่งด้านบนเป็นพุ่มกลม โปร่ง ใบประกอบขนนกมีใบย่อยที่ปล า ยสุด จำนวน 7-11 ใบ สีเขียวอ่อน ขอบใบย่อ ยหยิกเป็นฟันเลื่อย ผิวสัมผัสละเอียด ลำต้นสีน้ำ ตาลนวลตลอดทั้งต้น ก้านใบช่อ ดอกอ่อนเป็นสีเขียว ดอกสีเหลืองสด มีรูปลักษณ์คล้ายระฆัง หรือแตร หรือทรัมเป็ต ออกดอ กเป็นช่อตามปล า ยกิ่ง ดอกดกมาก …

Read More

แ ก ล้ ง ต้นกล้วยกลับหัว

การปลูกกล้วยกลับหัวเป็นเหมือนการ แ ก ล้ ง ต้นกล้วย โดยให้เอา ย อ ด ลงดินและเอารากชี้ขึ้นฟ้า ก่อนกลบดิน เมื่อถูกปลูกและเจริญเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ (ในสภาพกลับหัว) ต้นกล้วยต้อง พ ย า ย า ม เกิดยอดย้อนขึ้นมา เพื่อโผล่พ้นดินให้เร็วที่สุด ทำให้ต้นกล้วยเร่งการ เ จ ริ ญ เติบโตในตัวมันเองและนอกจากนั้น การปลูกกล้วยแบบกลับหัว …

Read More

ผัก ส ว น ครัวปลูกในน้ำ โต ง่ า ย ไม่ง้ อ ดิน

หลายคนมีความคิดที่ อ ย า ก จะปลูกผักสวนครัวที่เลี้ยงง่าย โตไว ปลูกไว้เก็บกินเองที่บ้าน แต่ก็ติดปัญหาหลาย อ ย่ า ง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่จำกัด ไม่มีแปลงดิน หรือไม่มีเวลาดูแลรดน้ำ วันนี้เราจึงได้นำ ผักสวนครัว 6 ชนิด ที่สามารถ ป ลู ก ในน้ำได้ ปลูกแบบไร้ดินง่ายๆ ไว้เก็บกิน เ อ ง …

Read More

ปลูก แ ต ง กวาแบบไม่ต้อง ร ด น้ำ เดือนเดียวเก็บกินได้

ปกติการปลูกแตง ก ว า ของเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกในดิน แต่วันนี้นำเคล็ดลับจากคุณ ส ม ช า ย เกษตรกรอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่ได้ทำการทดลองปลูกแตงกวาในระบบไฮ โ ด ร โปนิกส์ไร้ดินมาฝากกัน เตรียมอุปกรณ์ปลูก ถังปลูก โฟม หนาสัก 1.5-2.5 นิ้ว ขนาด 2 m. × 1 m. …

Read More

โรย เ ก ลื อ เสริมให้มะพร้าวหวานทั่วทั้งสวน

วิธีที่จะมานำเสนอนี้ คือการโรย เ ก ลื อ รอบโคนต้นมะพร้าว ซึ่งเป็นเคล็ดลับจากคุณว่าที่ร้อยตรี พิ ทั ก ษ์ พึ่งพเดช เจ้าของ ส ว น มะพร้าวในจังหวัด ส มุ ท ร สาคร ที่ได้นำมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อทุกคนกัน ซึ่งคุณพิทักษ์ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของสวนที่เป็นน้ำ ก ร่ อ ย ทำให้มะพร้าวน้ำหอมมีรสชาติหอมหวาน …

Read More

ปลูก ก ร ะ ช า ย สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

ปัจจุบันกระแสการทานกระชายกำลังมาแรง วันนี้จึงพามารู้จักกับเกษตรกรที่ทำอาชีพปลูกกระชาย ข า ย ซึ่งบอกเลยว่าช่วงนี้รายได้ดีมาก นายวิเชียร เ สื อ เจริญ ชาวบ้านหมู่ที่4 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กับสมาชิกในครอบครัว นำหัว กร ะ ชา ย ที่ปลูกไว้ในไร่มาคัดเลือก ก่อนข า ย ส่งให้กับแม่ค้าคนกลางในตลาดค้าส่งจังหวัดนครสวรรค์ หลังร า ค า …

Read More

การห่ม ดิ น เพื่อเลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยง พื ช

การ “ห่มดิน” หรือ “คลุมดิน” โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และใส่อาหารให้แก่ดิน ด้วยการใส่ ปุ๋ ย อินทรีย์ ชี ว ภ า พ ลงไป เพื่อให้อาหารแก่ดิน แล้วดินจะปล่อย ธ า ตุ อาหารให้พืช โดยกระบวนการ ย่ อยสลายของ จุ ลิ น …

Read More

พาปลูก เ ม ล่ อ น ในกระถาง ฉบับคน ง บ น้อย

ปัจจุบัน ถ้านึกถึงผลไม้ที่เป็นพืชตระกูลแตง ที่มี ร า ค า ค่อนข้างสูง รสชาติหวานละมุนลิ้น คงจะหนีไม่พ้นผลไม้ที่มีชื่อว่า เมล่อน (Melon) ผลไม้เศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีอนาคตทางการตลาดค่อนข้างไกล เมล่อน เป็นผลไม้ที่มีรส ช า ติ หวานอร่อย และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว แต่ก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงในตลาด จึงทำให้ ย า ก ต่อการ ซื้ อ มารับประทานบ่อยๆ วันนี้เราจะพามาดูวิธีการปลูกเมล่อนในกระถาง …

Read More

พาแกล้ง ช ะ อ ม ให้ แ ต ก ยอดนอกฤดู

ชะอมเป็นพืชผักที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ และรสชาติที่ไม่เหมือนใคร สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลาย อ ย่ า ง ซึ่งฤดูฝนจะเป็นช่วงเวลาที่ชะอมแตกยอดให้เก็บผลผลิตเยอะ หากแต่พอเข้าหน้าหนาวช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม จะได้ผลผลิตน้อย ทำให้ ร า ค า ชะอม แ พ ง ขึ้น วันนี้เราจึงนำวิธีบังคับให้ชะอมแตกยอดมาฝากกัน ซึ่งลุงมนู กาญจนะ วัย 65 ปี S …

Read More

พาปลูกกระ เ จี๊ ย บ เขียว รสชาติดี ประโยชน์มาก

พั น ธุ์ กระเจี๊ยบเขียวที่ใช้ปลูกเพื่อการส่งออกฝักสด และแช่แข็ง จะต้องเป็น พั น ธุ์ ที่มีฝัก 5 เหลี่ยม สีฝักเขียวเข้ม มีเส้นใยน้อย ลำต้นเตี้ย ผิวฝักมีขนละเอียด การ ป ลู ก กระเจี๊ยบเขียว 1.การเตรียมดิน ขุดไถดินและตากดินทิ้งไว้ประมาณ 15-20 วัน เพื่อกำจัด โ ร ค พืชและ …

Read More