ปุ๋ ย ห มั ก ใบตองแ ห้ง ปุ๋ ย ชั้นดีที่ควรทำใช้

สวนกล้วยหลายสวน ตั ด ริดใบกล้วยที่มันเหี่ยวหรือเป็นโ ร คทิ้ง แต่รู้ไหมว่า ใบกล้วยนี้ เราสามารถนำมาทำเป็น ปุ๋ ย ห มั ก ได้ มาดูขั้นตอนกัน กองใบกล้วยแห้งประมาณ 1 x 2 เมตร แล้วเอา มู ล สั ต ว์ เช่น วัว ไก่ …

Read More

ปลูกมะเขือ เ ท ศ จากขวดน้ำเก่า

วันนี้จะพามาเรียนรู้วิธีการปลูกมะเขือเทศในขวดพลาสติก สำหรับอุป ก ร ณ์ หลักๆ นั้น ได้แก่ ขวดน้ำพลาสติกเก่า ซึ่งจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้ เชือกสำหรับแขวนและสำหรับปลูกต้นมะเขือเทศ และอีก อ ย่ า ง ที่ขาดไม่ได้ คือ ต้นมะเขือเทศ วิธีทำ นำขวดน้ำพลาสติกมา ตั ด ครึ่งแลัวตกแต่งขอบแล้วแต่ชอบ เ จ า ะ รูสำหรับแขวนเชือก อาจจะทาสีเพิ่มความงามตามใจ …

Read More

ต้น ค รุ ฑ ลังกา ปลูกใช้ใบแทนถ้วยจาน

วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งต้นไม้นี้มีชื่อว่า “ต้น เ ล็ บ ครุฑลังกา” ที่มีลักษณะพิเศษคือ ใบ สามารถนำมาใช้แทนภาชนะใส่ อ า ห า ร ได้ “ต้น เ ล็ บครุฑ” จัดเป็นไม้ประดับ ใบมีลักษณะ แ ป ล ก คือ ขอบงอเป็นหลุมคล้ายถ้วย มีลวดลายสวยงาม ต้นเล็บครุฑถือเป็นไม้มงคลมาแต่โบราณ …

Read More

วิธีปลูก แ ม ง ลั ก ให้งามไว ใบ ด ก เขียวหนา

แ ม ง ลัก เป้นผักสวนครัวที่นิยมนำมาประกอบอาหารในหลายเมนู ด้วยกลิ่นที่หอมชวนทานนั่นเอง วันนี้จึงนำวิธีการปลูกมาฝากกัน ซึ่งถือว่าปลูกง่าย และโตไวมาก การเตรียมดิน ในกรณีที่เราจะปลูกในกระถางนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ โดยนำดินร่วนและทราย ปุ๋ ย ค อ กประมาณ 1 ส่วน มา ผ ส ม เข้าด้วยกันกับเถ้าแกลบ หรืออาจจะใช้ ขุ ย มะพร้าวก็ได้ นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน …

Read More

เคล็ดลับกระ ตุ้ น ย อ ด ผักหวาน ป่ า ให้เก็บได้เยอะ ทัน ข า ย

ผักหวานป่าจัดเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่มีผู้บริโภคนิยมบริโภคกันมาก ความต้องการทางการ ต ล า ด สูง ปริมาณผลผลิตผักหวานป่าในธรรมชาติจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทำให้เกิดการเก็บ เ กี่ ย ว ใบผักหวานแบบ ตั ด กิ่ง โค่นต้นเพื่อเก็บใบอ่อนให้ทันต่อผู้บริโภค วันนี้จึงนำวิธีกระ ตุ้ น ยอดผักหวานป่าเพื่อเก็บจำ ห น่ า ย มาฝากกัน เมื่อผักหวานเริ่มโตเต็มที่ ให้ทำการ ตั …

Read More

ไม่ชอบ อ ธิ บ า ย เลยกลายเป็น ค น ไม่ดีในหลายเรื่อง

การพูด มีคุณค่า เเต่หลายครั้งการไม่พูดกลับมีคุณค่ายิ่งกว่า สิ่งที่ อ่ อ น โยนที่สุดในใต้หล้า กลับสามารถ ส ย บ สิ่งที่เเกร่งที่สุดในปฐพี ยิ่ง แ ข็ ง ยิ่งพังง่าย ยิ่งอ่อนยิ่งปรับเข้ากับ ส ร ร พ สิ่งได้ สิ่งที่มีรูป ลั ก ษ ณ์ ย่อมมีวันผุ …

Read More

เคย คิ ด ไหม หากวันนึงไม่มี แ ม่ แล้วจะเป็น เ ช่ น ไร

วันนี้ลูกๆ หลายคนอาจจะกำลังอยู่กับ พ่ อ กับแม่ในครอบครัวที่แสนสุข ใน อ้ อ ม กอดที่อบอุ่นของแม่ ในการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากแม่ อย ากได้อะไรมีแม่คอยจัดหาให้ อย ากกินอะไรมีแม่คอยหามาให้กิน อย ากเที่ยวที่ไหนแม่ก็พาไปเที่ยว อย ากเรียนอะไรแม่ก็ส่งเสียให้เรียน อย ากทำอะไรแม่ก็คอยส่งเสริมสนับสนุนให้ทำอยู่ตลอดมา ลูกๆ หลายคนได้รับความสุข สะดวก สบาย สมบูรณ์พูนสุขในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เงิน ท อ …

Read More

บ้านใคร พ ริ ก เฝื อใบ ให้ลองทำตามนี้

คุณหนึ่งฤดี ท อ ง คำ เกษตร ก ร บ้านเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ. กันทร า ร ม ย์ จ.ศรีสะเกษ ได้พูดถึงกรณี ที่เกษตรกรยังมีค่านิยมแบบผิดๆ ในการใช้ ฮ อ ร์ โมนพริก หรือ ปุ๋ ย น้ำไป ฉี ด …

Read More

พาปลูกกระ เ ที ย ม ในขวดน้ำ พ ล า ส ติก

สวัสดีครับ วันนี้มี ไ อ เ ดี ย การปลูกกะเทียมในขวด จะเป็นแบบไหนนั้น ไปดูกันเลย วัสดุอุปกรณ์ 1.ขวด พลาสติก สำหรับ เ พ า ะ 2.ดิ น สำหรับปลูก 3.กระ เ ที ย ม สำหรับปลูก 4.ส ว่ า …

Read More

ทำน้ำอีเอ็ม ร ด กอไผ่หน่อ เ กิ ด เต็ม

หน่อไม้ เป็น วั ต ถุ ดิบหลักของการนำมาประกอบอาหารที่ทำได้หลาย อ ย่ า ง สำหรับคนที่ปลูกไผ่ กว่าจะรอให้หน่อเกิดหลังจากเก็บผลผลิต ค่อนข้างต้องใช้เวลา วันนี้จึงนำวิธีการทำน้ำอีเอ็มไว้รดไผ่มาฝากกัน เตรียม 1 น้ำมะพร้าว 1 ลูก 2 น ม เปรี้ยว 1 ขวด 3 น้ำ แ ป้ ง …

Read More