พา เ ลี้ ย ง ปูนา ให้เป็นปู นิ่ ม ทำกำไร 3-5 เท่า

การเปลี่ยนปูนาเป็นปูน า นิ่มเป็นผลิต ภั ณ ฑ์ ที่น่าสนใจ และสามารถเพิ่มคุณค่ าปูนาให้สูงขึ้นได้ โดยปกติปูนาจะ ซื้ อ ข า ย กันกิโลกรัมละ 40 บาท (ราคาแต่ละทีและบาง ฤ ดู กาลอาจจะไม่เท่ากัน) แต่ถ้าเป็นผลิ ต ภั ณ ฑ์ปูนิ่ม ราคาก็จะสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 100-200 บ …

Read More

พาทำจุ ลิ น ท รีย์หน่อกล้วย จัดการดินให้ดีต่อพืช

การทำ จุ ลิ น ท รี ย์ หน่อกล้วย คือการนำหน่อกล้วยมา ห มั ก ให้ได้จุ ลิ น ท รี ย์ ที่มีประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร เพราะในดินที่มีต้นกล้วยขึ้นจะเป็นดินที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีจุ ลิ น ทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ทั้งยังสามารถนำจุ ลิ น ท รีย์มาปรับสภาพดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช จะเห็นได้ว่าที่ใดมีต้นกล้วยขึ้น …

Read More

ผั ก บุ้งลอยน้ำดูแลง่ายผักใบงาม

ผักบุ้ง เป็นผั ก ที่ทานง่าย ประกอบอาหารได้หลากหลาย มีประโยชน์ในการบำ รุ ง สายตา และยังอุดมไปด้วยวิต า มินและแร่ธ า ตุ ที่สำคัญมากมาย ปลูกไว้ทานเองในครัวเรือน หรือสร้างรายได้กับครัวเรือนแบบง่ายๆ วันนี้เราจึงมาแนะนำ เ ท ค นิ ค ในการปลูกผักบุ้งลอยน้ำ โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งรดน้ำเลย ปลูก เ ส ร็ จ …

Read More

ส อ น การทำน้ำหมัก ลู ก ย อ ไล่ แ ม ล ง มากวน

ลูก ย อ ผลเป็นชนิดผลรวม เช่นเดียวกับน้อย ห น่ า และขนุน เชื่อมติดกันเป็น ผ ล ใหญ่ดังที่เราเรียกผลหรือหมาก ขนาดผลกว้างประมาณ 3-5 ซม.ย า ว 3-10 ซม. ผิวเรียบเป็นตุ่มพอง ผลอ่อนจะมีสีเขียวสด เมื่อแก่จะมีสีเหลืองอมเขียว และเมื่อสุ กจะมีสีเหลือง และเปลี่ยนเป็นสีขาวจนเ น่ า ตามอายุผล เ …

Read More

ทำกระถางปลูกแบบไม่รดน้ำ

วันนี้เรามี วิธีการทำกระถาง แ ก้ ม ลิง มาแนะนำ ซึ่งรดน้ำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะได้อยู่ได้นานถึง 2 สัปดาห์เลย เป็นไอเดียที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อลดการใช้น้ำในการทำการ เ ก ษ ต ร ในช่วงหน้าแล้งได้ดี ซึ่งสามารถ อุ้ ม น้ำไว้ในกระถางได้ถึง 15 วันเลย ไปศึกษากันเลย กระถางแก้ม ลิ ง ใช้หลักการจาก ระดับน้ำใต้ดิน เพราะในช่วงหน้า …

Read More

ไข่แ ด งเค็มสู ตรเร่งด่วน

ไข่แดงเค็มนิยมนำมาทำเป็นไส้ขนมเปี๊ยะ หรือเมนูปลาผัดต่าง ๆ ซึ่งวิธีการทำไม่ย า ก อ ย่ า ง ที่คิด วันนี้จึงนำวิธีมาฝาก ส่วนผสม ไข่แดง เ ค็ ม ข้ามคืน ไข่เ ป็ ด 5 ขีด เกลือ 5 ช้อนชา เห ล้ า หรือไว …

Read More

จัดการ ม ด ในสวน ด้วยส า ร ส้มหายเกลี้ยง

มดจะกัด กิ น รากพืชให้ขาด ทำให้การเติบโตของพืชชะงักและสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ปลูกเป็นประจำ วันนี้จึงมี สู ต ร การกำจัดมดในกระถางมาแนะนำกัน เตรียมสิ่งของต่อไปนี้ 1.น้ำสะอาด 1 ลิตร 2.ส า ร ส้ม 1 ช้อนโต๊ะ 3.กะละมัง 1 ใบหรือภาชนะอื่นๆ ขั้นตอนการทำ 1 โดยปกติ ส า ร ส้มจะมีลักษณะเป็นก้อน …

Read More

ทำถ่านกะล า มะพร้าวอัดแท่ง ส่งข า ยต่างประเทศ

เมื่อกะลามะพร้าวสามารถนำมาแปรรูปส่งออกต่างประเทศ สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก วันนี้จะพาไปรู้จักเรื่องราว ของการแปรรูปกะลามะพร้าวมาเป็นถ่านอัดแท่งมาฝากกัน คุณนิว สุทธิเกียรติ สุขบุญ รั ก ษ า ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด บางสะพานช า ร์ โ ค ล วัย 33 ปี เล่าให้ฟังว่า กะลามะพร้าวเหลือทิ้งของคนภายในชุมชน ที่หลังจากส่งเนื้อมะพร้าวข า ย ให้กับโรงงานทำกะทิภายในจังหวัดแล้ว ส่วนใหญ่มักนำกะลามาเผาทิ้งไปอ ย่ าง …

Read More

ปลูกคะน้าให้ห ว า น กรอบ โตไว 35 วันกินได้เลย

ผักคะน้าเป็นผักที่สามารถเ พ า ะ ปลูกได้ตลอดปี (แต่ช่วงเวลาเ พ า ะปลูกที่ดีที่สุดจะในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน) มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้น ซึ่งคะน้าสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลาย อ ย่ า ง โดยเฉพาะเมนูผัด เป็นเมนูของโปรดสำหรับใครหลายคน วันนี้จึงนำสูตรวิธีการปลูกคะน้ามาฝากกัน ไปดูกันเลย วิธีการปลูก นิยมปลูก 2 แบบ คือ 1 แบบหว่านกระจายทั่วแปลง เหมาะสำหรับแปลงปลูกขนาดใหญ่ ทำเป็นการ …

Read More

แนะนำต้นไม้ ส ว ร รค์ ไม้ม ง คลเสริมพลังด้านการเ งิ น

ต้น ค ล า ส ซูล่า (Crassula Ovata หรือ Jade Plant) ต้นไม้สวรรค์ หรือ ต้นใบเงิน พืชชนิดนี้ จะช่วยกรองอากาศ และปกป้องคุณจากฝุ่นละอองและช่วยเพิ่ม พ ลั ง งานบวกเข้ามาสู่บ้านของผู้ปลูก พืชชนิดนี้เป็นที่นิยมไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีใบสีเขียวสวยงาม มีลักษณะคล้ายกับเหรียญ ใบหนา เรียบเนียน ออกด อ ก เป็นสีชมพูหรือสีขาวขนาดเล็กคล้ายรูปดาว …

Read More