รวม สู ต รน้ำหมัก ส มุ น ไ พ ร ไล่ แ มลง

แ ม ล ง สำหรับเกษตรกรถือเป็น ศั ต รู ตัว ร้ า ย ที่ส่งผลต่อการเติบโตของพืชผักเป็น อ ย่ า ง มาก หากจะใช้ ส า ร เ ค มี ก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อการนำมาบริโภค วันนี้จึงนำสู ตรน้ำ ห มั …

Read More

สู ต ร ทำน้ำ ปู น แดง รดผักสัปดาห์ละครั้งเท่านั้น

สำหรับคนที่ปลูกต้นมะนาวแล้วเป็น โ ร ค แคงเกอร์ วันนี้เอา สู ต ร มาฝาก เกษตรกรมักนำไปป้าย แ ผ ล ต้นไม้ ซึ่งยังช่วยลดการ เ น่ า เ ปื่ อ ย ของต้นไม้ได้เสมอ ลดการเกิด เ ชื้ อ ร าได้ดีอีกด้วย …

Read More

ทำนา ผั ก บุ้งแก้ว ปลูกครั้งเดียวข า ยได้ ตลอดปี

วันนี้จะพาไปรู้จักแม่ น ว ล ศิริหนองหว้า เกษตรกรบ้านจาน ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่ปลูกผักบุ้งแก้ว สร้าง อ า ชีพสร้างรายได้ วันละ 300-500 บ าท อ ย่ า ง ยั่งยืน ที่มาของการมา ป ลู ก แม่นวลกล่าวว่า แต่เดิมแม่นวลปลูกข้าวมาก่อน แต่เนื่องด้วย …

Read More

สูตรข้าวเหนียวนึ่งนุ่ม

ข้าวเหนียวโดยปกติ ก่อนนำไปนึ่งต้องแช่ก่อน ซึ่งหากเป็นแถวบ้านแอดมิน แม่จะพาแช่ข้ามคืนเลย เพื่อให้ข้าวที่นำมานึ่งมีความนุ่มนั่นเอง แต่บางครั้งพอเย็นมา ทำอะไรเสร็จก็เตรียมนอนแล้ว เลยทำให้ลืมแช่ข้าว วันนี้เรามีสูตรดีๆ มาให้ลองทำดูกัน แช่ชั่วโมงเดียวนำไปนึ่งได้เลย ล้างข้าวเหนียวประมาณ 2-3 น้ำ เอาเศษฝุ่น แกลบและเมล็ดหญ้าออกจากข้าว ใส่เกลือ อั ต ร า ส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อข้าว 1 ลิตร แช่ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดก็ทำการทำการล้าง …

Read More

สอนเลี้ยงผำหรือ ไ ข่ น้ำในบ่อปูน ร า ย ได้ดีมาก

ผำหรือ ไ ข่ น้ำคืออะไร ผำ มีการ ข ย า ย พั น ธุ์ ได้ อ ย่ า ง รวดเร็ว คนภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคกลาง จึงนิยมนำมาประกอบอาหารหลากหลายชนิด เช่น คั่วผำ ,ไข่เจียวผำ, ย ำผำ การจะนำผำมารับประทาน ต้องผ่านการล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ น้ำเพื่อล้าง …

Read More

วิธีรองพื้นหลุมที่ประหยัดและให้ผลดี

วันนี้จะพามารู้จักวิธีรอง พื้ น หลุมก่อนปลูก ที่จะช่วยให้พืชแข็งแรง เจริญเติบโตดีซึ่ง สู ต ร นี้ได้มาจาก ยูทูปชาแนลช่อง Sivakorn Channel เป็นผู้เผย แ พ ร่ ความรู้ให้กับพวกเรา เพียงแค่ใช้ขี้เถ้า แ ก ล บ กับเศษถ่าน เตรียม ขี้เถ้าแกลบ หรือ แ ก ล …

Read More

โค่นสวน ย า งทำสวน ให้รายได้แบบยั่งยืน

คุณครูวิ เ ชี ยร ขุนเพ็ชร จบการศึกษาปริญญ าโทจากมหาวิท ย า ลัยสงขลานครินทร์ เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล 1 ในจังหวัดสงขลา ได้ตัดสินใจโค่น ย า ง พาราทั้งหมด 5 ไร่ทิ้ง เพื่อทำเกษตรแบบ ผ ส ม ผสาน ตอนนั้นชาวบ้านต่างก็บอกว่าคุณวิเชียนนั้น บ้ า ไปแล้ว แต่ใครจะรู้ล่ะว่าการทำ …

Read More

สูตรทำน้ำหมัก เ ศ ษ พืช-ผักเอามารดสวน

ผักผลไม้ที่เหลือทาน หรือไม่ทานแล้ว สามารถนำมาทำน้ำหมักปุ๋ ยได้ชั้นดีเลย เราไปดูขั้นตอนกันเลย เตรียม 1 เศษผักสดที่ยังไม่ เ น่ า 1 กิโลกรัม 2 จุ ลิ น ท รี ย์ ตั้งต้น 4 ช้อนโต๊ะ 3 น้ำตาลทรายแดงหรือ ก า ก น้ำตาล 4 …

Read More

เคล็ดลับช่วยให้ฟักทอง ติ ด ลู ก ให้ติด ผ ล ดี

ฟักทอง หลายคนปลูกเพื่อทานเอง หรือจำหน่าย แต่สิ่งสำคัญในการปลูก คือ การติดผลของฟักทอง ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาของเกษตรกรพอควร วันนี้เราจึงมี เคล็ดลับที่จะช่วยให้ปลูก ฟั ก ทองติดผล ได้ง่ายขึ้น อันดับแรกเราต้องทำการคัดเลือก เ ม ล็ ดพั น ธุ์ ที่สมบูรณ์ ไปตากแดดให้แห้ง เพื่อให้ เ ม ล็ ด งอกได้ง่ายขึ้น เตรียมไม้เพื่อใช้เป็นเสาหลักปักไว้ในดิน ให้ฟักทอง …

Read More

พาทำสูตร ผ ส ม ดินปลูกคุณภาพแบบ เ ร่ ง ด่วน

การ ผ ส ม ดินแบบเร่งด่วนเป็นวิธีการที่รวดเร็ว ทั้งยังอุดมไปด้วย ส า ร อาหารที่พืชต้องการ ไปดูขั้นตอนการทำกัน ส่วนผสมที่ใช้ 1 ขุ ย มะพร้าว 2 ส่วน 2 มู ล วัวที่เย็นตัวแล้ว 1 ส่วน 3 ดิ น 1 ส่วน 4 …

Read More