ไอเดียใหม่ชวนปลูกกล้วยแบบไม่ขุดหลุม

วันนี้เรานำความรู้ดีๆ เกี่ยวกับเทคนิคการปลูกกล้วยแบบไม่ต้องขุดหลุมมาฝากกัน ซึ่งต้องขอขอบคุณอาจารย์ อิ ศ ​ ร า ที่ได้มาแชร์เทคนิคดีๆ นี้ให้ได้รู้จักกัน การปลูกกล้วยวิธีการนี้ไม่ต้องขุด ห ลุ ม ไม่ต้องผสม วั ต ถุ อินทรีย์ในการเตรียมดิน ลดแรง ลดเวลาในการปลูก อาจารย์แนะนำว่า วิธีการนี้สามารถปลูกได้กับพืชเกือบทุกชนิด ข้อดีของวิธีการนี้ คือ การขุดหน่อv ายจะรื้อหน่อออกได้ง่าย ห น่ อ …

Read More

ไอเดียแปลงผักตามบ้าน ทำแบบไหนผักงามเร็วเก็บง่ายประหยัดงบลงทุน

สมัยนี้ของขึ้นราคาไม่เว้นแม้กระทั่งผักสดตามท้องตลาด จากราคาหลักหน่วยขึ้นมาเป็นหลักสิบ ซึ่งทำให้หลายคนเริ่มหันมาสนใจการปลูกผักทานเองกันมากขึ้น ซึ่งการทำหรือออกแบบแปลงปลูกผักถือว่ามีส่วนสำคัญ เนื่องจากหากออกแบบดี คำนึงถึงการเติบโต การดูแล และการเก็บเกี่ยว ตลอดจนพื้นที่ในการปลูก จะทำให้ผักโตง่าย งามไว เก็บผลผลิตได้เร็ว โดยขอฝากในส่วนของการคำนึงถึงพื้นที่ในการปลูก เพราะเราสามารถออกแบบแปลงผักให้คุ้มกับพื้นที่ ทำแล้วไม่ทำให้พื้นที่บ้านเราแคบลง ยิ่งบ้านไหนที่มีพื้นที่ไม่มาก แต่อ ย า ก ปลูกผักทานเอง จะมีแบบไหนบ้างนั้น ไปชมกันเลยค่ะ ไอเดียแปลงผักสวยๆ ยังมีอีกมากมาย บ้านไหนปลูกผักนำไปทำกันดูนะคะ นอกจากจะได้ผักสวยๆ ทานเองแล้ว ยังช่วยประดับบ้านเราให้น่าอยู่อีกด้วยค่ะ เรียบเรียงโดย …

Read More

รู้จักองุ่นพั น ธุ์ไร้เ ม ล็ ด หวานกรอบปลูกได้ทุกที่

วันนี้จะพามารู้จัก องุ่นดำไร้เ ม ล็ ดเล็บมือนาง หรือ องุ่น นิ้ ว แ ม่ ม ด สำหรับในต่างประเทศจะเรียกว่า Tear of Moonlight ซึ่งชื่อนั้นมาจากรูปร่างขององุ่นที่มีความ ย า ว เหมือนนิ้วมือ และมีความ ย า ว กว่าองุ่นปกติทั่วไปที่เราเคยเห็นกัน โดยองุ่นพั น ธุ์นี้เป็นองุ่นไร้เ …

Read More

แนะนำเทคนิควิธีการ ขุ ด บ่อให้มีน้ำ ใ ช้ ตลอดทั้งปี

พอถึงหน้าแล้งบ้านเราในหลายพื้uที่ปsะสบปัญหาภัยแล้งหนัก ยิ่งมีการทำเกษตรด้วยน้ำสำคัญมาก หากขาดแหล่งน้ำจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา เกษตรกรจึงควรขุดสsะน้ำเตรียมรับมือภัยแล้ง เพsาะปีหน้าและปีต่อๆไป ปัญหาจะรุนแsงขึ้นไปเรื่อยๆ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รั ก ษ า การอธิการบดีมหาวิท ย า ลัยเกษตรศาสตร์ ได้แuะนำวิธีในการขุ ดบ่อเพื่อให้มีปsะสิทธิภาwสูง มีน้ำใช้ คือพื้uที่เหมาะสำหรับการขุดนั้นเป็นที่ ลุ่ ม ต่ำ ก็สังเกตว่าแถวนั้นมีกรวดหินเล็ก ๆ อยู่ ที่มาจากน้ำพัดมากองกันความลึก 4-5 เมตร เหมาะที่สุด …

Read More

น้ำหมัก ส มุ น ไพs 7 รส จัดการ ศั ต รู พืช โดย พุทศรี จุลจรูญ

“พุ ท ศ รี จุลจรูญ” เป็นคนรุ่นใหม่เกิดในครอบครัวเกษตรกร จังหวัดอํานาจเจริญ มุ่งเน้นท้ำเกษตร น้อมน้ำค้ำพ่อสอน ท้ำเกษตรพอเพียง พออยู่ พอกิน ปัจจุบัน ปุ๋ ย หมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพนั้น เป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มเกษตรกร เพราะสามารถใช้แทนสาsเคมีได้ ส่วนน้ำหมักชีวภาพนั้น เป็นทั้งอาหารของพืชและช่วยไล่ แ ม ล ง ห น อ น และ เ …

Read More

บ้านไหนปลูกผักสลัดแล้วขมต้องรู้

เกษตรกรปลูกผักสลัดเคยเจอปัญหาที่ว่า ผักสลัดดูเขียวสดน่ากิน แต่พอทานปุ๊บกลับกลายเป็นว่าขม วันนี้แอดมินจึงมาเล่าเหตุผลที่เวลาปลูกสลัดแล้วได้สลัดใบขมมาฝาก ซึ่งต้องขอขอบคุณ KC Fresh ที่ได้มาแบ่งปันความรู้นี้ ขมเพราะ พั น ธุ์ ผัก พันธุ์ของผักสลัดหรือผักบางชนิดมีรส ข ม เป็นรสชาติพื้นฐานอยู่แล้ว ทำให้ผักที่กินเข้าไปมีรสขม ซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวกับการ เ พ า ะ ปลูกหรือการดูแลผักแต่อย่างใด ผักที่มีอายุมาก ผักแก่ส่วนใหญ่จะมีรสขม ยิ่งอยู่ในพื้นที่อากาศร้อนละก็ ผักจะมีรสขม อ ย่ …

Read More

จัดการ ป ล ว ก ด้วยพริกและเกลือเห็นผลทันที

ปลวกชอบกัดทำลายไม้ ไม่ว่าจะนำไปประกอบหรือสร้างอะไร หากปลวกได้ไปเยือนแล้ว เจ้าของเป็นต้อง กุ ม ขมับแน่ ปัจจุบันมีพวกน้ำ ย า ฉี ด ปลวก แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง วันนี้แอดมินจึงนำไอเดียการจัดการปลวกโดยใช้ พ ริ ก และเกลือมาฝาก สาเหตุที่เลือกใช้ 2 อ ย่ า ง นี้ เพราะว่าพริก จะมีสาsที่ให้รสเผ็ด มี ฤ …

Read More

ให้น้ำพืชและผักที่ ผิ ด วิธีมีข้อห้าม

การรดน้ำพืชผักหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วมีหลักการรด เพื่อไม่ให้พืชผักนั้นๆ ได้รับน้ำน้อยหรือมากเกินไป วันนี้แอดมินจึงนำเคล็ดลับการรดน้ำพืชผักเพื่อให้ได้ผลดีมาฝาก 1 รดน้ำตอนเช้าจะดีที่สุด เพราะเป็นไปตามวงจรการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของพืช พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ขึ้นสูงกลางท้องฟ้า รดน้ำตั้งแต่ช่วงนี้ไปได้เรื่อยๆ ไม่เกิน 10 โมงเช้า แบบนี้แน่ใจได้ว่ามีเวลาถมเถที่น้ำจะซึมลงดินและแห้งขึ้นเล็กน้อยก่อนแดดจ้าเกินไป ถ้ารดน้ำตอนบ่ายจะเปลืองน้ำเปล่าๆ เพราะส่วนใหญ่จะ ร ะ เ ห ย ไปก่อนซึมลงดิน 2 ถ้าตอนเช้าไม่สะดวก ให้รดน้ำตอนเย็นๆ แทน แดดร่มลมตก ตอนประมาณ 4 …

Read More

ชาวสวนแนะวิธีนี้ ก ล้ ว ย สุกเร็ว แถมผิวสวยน่าทาน

วันนี้จะมานำเสนอวิธีการบ่มกล้วย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่ต้องใช้สาsเคมีให้เปลืองเงินและเป็นอันตราย วิธีเป็นการ บ่ ม กล้วยในโอ่งโดยใช้ ค วั น ธูปเป็นตัวช่วยนั่นเอง เตรียมโอ่งให้พร้อม 1 ใบ เป็นขนาดที่ใส่กล้วยลงไปได้ ไม่ใหญ่เกินไป ต่อไปก็นำเอาหวีกล้วยที่ยังไม่สุก วางลงไปโดยรอง ก้ น โอ่งด้วยใบตองกล้วยก็ได้ วางแบบเว้นที่พื้นพอประมาณ ปักธูปลงไปเลย เน้นให้อยู่ตรงกลาง โ อ่ ง ปิ ด ปากโอ่งให้สนิท ประมาณ …

Read More

ใช้ต้น ก ล้ ว ย ปลูกเห็ดฟางในตะกร้า ได้เห็ด ด อ ก ใหญ่

หลายคน อ ย า ก เ พ า ะ เห็ดแต่ไม่มีพื้นที่ไม่มีวัสดุและพื้นที่ในการเ พ าะ จึงทำให้ล้มเลิกความตั้งใจไป ซึ่งการ เ พ า ะ เห็ดนั้นไม่ใช่เรื่อง ย า ก และไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะเสมอไป วันนี้ได้นำไอเดีย เ พ า ะ เห็ดฟางแบบง่ายๆโดยใช้ต้นกล้วยและวิธีนี้ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ ไม่ต้องทำโรงเรือน …

Read More