พี่ น้ อ ง ที่รักกันนั้น ดี ยิ่ ง กว่าการถูก ร า ง วั ล ที่ 1

โบราณได้กล่าวไว้ว่า ชีวิตของคนเรามีพลังความแข็งแกร่ง 2 อย่ าง ที่ไม่ต้องการการตอบแทน อ ย่ า ง แรกคือ..ความรักของพ่อแม่ อีกอ ย่ า งคือ..ความสัมพันธ์ของพี่น้อง ตอนเล็กๆ ที่บ้าน ย า ก จน พ่อแม่ยุ่งกับการทำนาดูแลบ้าน ไม่มีเวลาดูแลลูกๆ แต่ได้พี่ชาย พี่สาว เป็นคนช่วยรับผิดชอบดูแลน้องๆ ให้ พี่ชายก็เหมือนพ่อ ทุกครั้งที่ทะเลาะกับเด็กคนอื่น แค่บอกว่า“จะไปบอกพี่ชาย” …

Read More

คนเป็นลูกคิดให้ดีก่อนที่จะเถียงพ่อแม่

” แม่ ” ถือเป็นคำแรกที่ลูก ๆ ส่วนใหญ่เวลาฝึกหัดพูด พูดได้ อย่ างไรก็ต าม ความหมายหลักของคำว่า แม่ ก็คงหนีไม่พ้น การเป็นผู้ให้ชีวิต หรือหญิงผู้ให้กำเนิดบุตร หญิงผู้ปกป้องคุ้มครองและดูแลรั ก ษ า จนกระทั่งเติบโต หรือ หากเป็นไปได้อีกสถานการณ์คือ บุคคลผู้ที่หล่อเลี้ยงให้หนึ่งชีวิตได้เติบโต การที่คน ๆ หนึ่งจะเติบโต จนกระทั่งสามารถที่จะดูแลตนเองได้นั้น ทุกคนรู้ดีว่าผู้อยู่เบื้องหลัง ก็คือ การมีพ่อแม่คอยดูแลย …

Read More

ของ 4 อ ย่ า ง ที่ควรมีในบ้าน ช่วย ดึ งดูดทรั พย์เข้ากระเป๋า

ความเ ชื่ อ ที่บอกเล่าสืบทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานกันอยู่บ่อยๆ และส่วนใหญ่ตำราบอกเล่าจากคนโบราณ ก็มักจะเป็นดังนั้นเสมอๆ อย่ า ง เรื่อง การเรียกเงินทองเข้าบ้าน โดยการใช้หลักฮวงจุ้ยของตัวบ้าน ซึ่ง คนโบราณ ก็บอกไว้ถึงของ 4 อ ย่ า ง ที่เอาวางไว้ ในบ้านให้ถูกตำแหน่ง จะช่วยในเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภให้ดี จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย ‘จาน ชาม’ ช่วยเสริมทรัพย์ จานชามเป็นของใช้จำเป็น …

Read More

ไม่ต้องทำบุญที่ไหนไกล แค่ทำบุญกั บพ่อแม่ก็ได้บุ ญมห าศ าล

การดูแลพ่อแม่ไม่ใช่ภาระ แต่เป็นบุญใหญ่ที่ลูกกตัญญูทุกคนควรทำ ลูกทุกคนปากบอกว่า “รักพ่อ รักแม่” แต่การปฏิบัติต่อท่านไม่เหมือน อ ย่ า ง ที่พูด บางครั้งเราก็ลืมนึกถึงใจท่าน ความต้องการของท่าน และศักดิ์ศรีของท่าน หมอ เห็นญาติคนไข้บางคนบ่นว่า พ่อแม่ดูแล ย า ก กว่าดูแลเด็กอีก หมอเห็นด้วยว่า ย า ก กว่า เพราะจะดุหรือตีไม่ได้ ถึงแม้ท่านจะอายุมาก หลง ๆ …

Read More

สวดขออโหสิ ก ร ร ม ทุกคืน ลด กssม ทำให้ชีวิตเจริญ

ในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุข ได้โชคลาภ ได้อะไร ที่ต้องการ มาจากที่ผลบุญที่ทำมานั้นได้ส่งผล แต่เวลาพบกับความ ทุ ก ข์ พบกับอุปสรรค ต่างไร้คนช่วยเหลือ เหลียวมองไปทางไหนก็มืดมน เหมือนมีอะไรมาฉุดรั้งชีวิต ให้ตกต่ำลงเรื่อย รวมถึงมีปัญหาความเดือนร้อน รู้สึกว่าจะมีเข้ามาอยู่บ่อย ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด โดนเอารัดเอาเปรียบ ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ปัญหาเหล่านี้ในเ รื่ อ งของความเชื่อ อาจจะเป็นวิบากกssมที่เราเคยทำไว้แต่ชาติปางก่อนก็เป็นได้ ที่ส่งผลให้ชีวิตมีแต่อุปสรรค ทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่น มีแต่ปัญหาต่างเข้ามารุมล้อม หากคุณเป็น อ ย่ …

Read More

เงินที่ยืมไป บาทสองบาทก็คือเ งิน คืนเขาไปเถอะ

หลายคนคงเคยพบปัญหาโดน “ยืมเงิน” จากทั้งคนใกล้ชิด หรือไม่ใกล้ชิดก็ตาม ตอนยืมตี ห น้าเศร้าเล่าความลำบากส ารพัด เจออย่างนั้น เจออย่างนี้ พอถึงกำหนดคืน กลับไม่คืนตามที่ สั ญ ญ า ไว้ อ้างข้ออ้างสารพัด ติดนั่น ติดนี่ ทั้ง ๆ ที่เพิ่งลงโซเชียลไปหมาด ๆ ว่าอยู่ทะเลบ้าง ร้านอาหารบ้าง คือบางที่ก็ใช้ชีวิตหรูกว่าเจ้าห นี้ อีกนะ ย้อนไปก่อนที่จะต้องไปยืมเงินคนอื่น …

Read More