เคล็ดลับปลูกถั่วพูให้ติดฝักดก เก็บง่าย

ถั่วพูจะทานกับน้ำพริก หรือทำเมนูย ำ ก็อร่อย หลายบ้านไม่ค่อยปลูกกันเพราะคิดว่าปลูกย า ก แต่วันี้เราจะนำวิธีการปลูกมาฝาก ซึ่งไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ ไม่กี่ต้นก็มีกินเหลือเฟือแล้ว

เมล็ดถั่วพูนั้นนำไปแช่น้ำก่อน โดยให้แช่ในน้ำอุ่นจากนั้นก็นำไปเพาะในถุงเพาะได้เลย รดน้ำให้ชุ่ม รอต้นกล้าโตมามีใบจริงงอกมาประมาณ 2 – 3 ใบก็ค่อย ย้ า ยไปปลูกได้เลย เตรียมดินโดยเอาปุ๋ ยคอกมาผสมร่วมอยู่ด้วยอ ย่ างละเท่ากัน

สำหรับดินบนแปลงปลูกนั้นก็ใช้ปุ๋ ย คอกมารองก้ นหลุมปลูกด้วย ระยะห่างของหลุมอยู่ที่ 2 เมตร ส่วนความห่างของต้นอยู่ที่ 1 เมตร ความลึกในการไถแปลงอยู่ที่ 25 – 30 ซม. แล้วตากดินเอาไว้ก่อนค่อยปลูก

ประมาณ 7 วัน นำปุ๋ ย คอกมาผสมจะช่วยให้ดินมีความร่วนซุย ปลูกลงไป 1 ต้น/หลุม ห่างกัน 2 x 2 เมตร ปุ๋ ยคอกที่ใช้นั้น ½ กิโลกรัม/หลุม แล้วเตรียมค้างไม้เอาไว้ด้วย

หากปลูกแบบหยอดเมล็ดเลยก็ใช้ระยะปลูกห่างระหว่างต้นที่ 60 เซนติเมตร หยอดเ ม ล็ ดลงไป 5 เมล็ด/หลุม ความลึกประมาณ 2 ซม.แล้วกลบดินบาง ๆ

จากนั้นนำฟางข้าวมาคลุม ช่วยรั ก ษ า ความชื้นแล้วรดน้ำตามได้เลย ประมาณ 2 สัปดาห์จะเห็นการงอกแล้วค่อยแยกให้เหลือเพียง 3 ต้น/หลุม

การบำรุง

ปุ๋ ยคอกใส่บำรุงทุก 15 วัน ในปริมาณ 100 กรัม รดน้ำ 2 เวลา เช้า – เย็น โดยเฉพาะช่วงแรกในการปลูกจะขาดน้ำไม่ได้เลย ส่วนค้างนั้นปักลง 1 หลัก/หลุม หรือจะทำเป็นตาข่ายขึงเป็นร่องไว้ก็ได้ตามแต่สะดวกเลย

การเก็บเกี่ยว

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเก็บเกี่ยวคือเช้าตรู่หรือช่วงเย็น ๆ ไม่ควรเก็บในช่วงที่แดดร้อนเนื่องจากกลีบถั่วพูนั้นค่อนข้างจะบอบช้ำง่าย ในการปลูกถั่วพูแบบใช้เ ม ล็ ดนั้นประมาณ 2 – 3 เดือนก็จะเริ่มติด ด อก มีฝักออกมาให้เราทยอยเก็บได้แล้ว

ขอบคุณแหล่งที่มา k a s e tchaoban

Facebook Comments