ปลูกผักค อ ส หวาน ให้งามไว แค่ 30 วัน

ผักกาดคอส ผักคอส หรือชื่อไทยเรียกว่าผักก า ด หวาน รสชาติออกข ม และหวานเล็กน้อย เ นื้ อ กรอบ เบา จึงเป็นผักสุดนิยมในเมนูสลัดทั้งหลาย

ซึ่งรู้ไหมว่า ผักกาดคอสสามารถปลูกเองได้ง่าย เพียงเดือนเดียวก็เก็บทานได้แล้ว เราไปดูวิธีการปลูกกันค่ะ

1. เตรียมดิน โดยส่วนใหญ่การปลูกผักค อ ส สามารถปลูกได้หลายแบบ ในกระถางเ พ า ะ กล้า หรือถุงดิน หรือแปลงใหญ่ นำดินร่วนมาผสมกับปุ๋ ย ค อ กและขุยมะพร้าว ที่ผสมกันในอั ต ร า 1:1 จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม แล้วค ลุ ก เคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 7 วัน

2. นำเ มล็ดที่สมบูรณ์มาปลูกลงในกระถางธรรมดา หรือจะแยกปลูกในกระถางเ พ า ะกล้าหรือถุงดินก่อนก็ได้ แล้ว ฝั ง เ มล็ด 1-2 เมล็ด ลงในดินลึกประมาณ 4 นิ้ว กลบดินทับบาง ๆ

3. รดน้ำพอให้ชุ่มแต่ระวัง อ ย่ า ให้แ ฉ ะจนเกินไป ตั้งในที่ร่มแสงแดดรำไร

4. เมื่อต้นอ่อนง อ ก หรือประมาณ 4 วัน หากใช้วิธีเพาะต้นกล้าก็สามารถย้ า ย มาปลูกในกระถางใหญ่ได้เลย หรือลงแปลงปลูก

5. การดูแล ให้ตั้งกระถางในที่ที่มีแ ด ด ส่องถึง หมั่นรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นเช้า-เย็น และให้ส า ร อาหารแก่พื ช ด้วย ปุ๋ ย ละล า ยน้ำ

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากเ พ า ะ เ ม ล็ด ภายใน 30-45 วัน

เพียงเท่านี้ก็ได้ผักกาดคอสหวาน ๆ ไว้ทานที่บ้านกันแล้ว ลองไปทำกันดูนะคะ

ขอบคุณที่มา https://jo-workman.com/2021/07/31/edcfdfdss/

เรียบเรียงโดย pooddee

Facebook Comments