บุ ญ ที่สร้างแล้ว ชีวิตจะไม่ ทุ ก ข์ ใจอีกเลย

การดำเนินชีวิตของเราทุกคน มักจะมีเรื่องที่ดี และไม่ดีปะปนเข้ามาให้เราได้ข้ามผ่านมันไปทั้งนั้น

แต่บางครั้งเวลาที่ ต้ อ ง เจอกับเรื่องราวแย่ๆ ในชีวิต มักจะหาทางออกไม่เจอ

จะหวังพึ่งใคร ก็ไม่มีคนคอยช่วยเหลือ หรือสนับสนุนผลักดันเลย

ดังนั้นการที่เราสะสมบุญติดตัวไว้ จะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตคุณพบเจอกับทางออกได้ในที่สุด

บุญ หมายถึง การกระทำความดี เป็นเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้น บุญจึงเป็นเสมือนเครื่องกำจัดสิ่งเศร้าหมองที่เราเรียกกันว่า กิ เ ล ส ให้ออกไปจากใจ

บุญจะช่วยให้เราลด ละ เลิกความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความมีจิตใจคับแคบ

อันเป็นสาเหตุให้เกิดความ ทุ ก ข์ และช่วยให้ใจเป็นอิสระ พร้อมจะก้าวไปสู่การทำคุณงามความดีในขั้นต่อๆ ไป

ซึ่งการ ทำบุญ ในทาง พุ ท ธ ศ า ส น า ไม่ได้มีเพียงการให้เงินให้ทอง หรือให้ทาน ทำบุญกับพระและวัดเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลาย ๆ อย่าง ซึ่งวันนี้เราเอาบุญใหญ่ที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้นมากมายมาฝากกัน

1. บุญแรกคือ บุญจากการกตัญญู

ผู้มีพระคุณอันดับแรกในชีวตของเรา นั้นก็คือ พ่อแม่ ท่านเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเรา อ ย่ า ง มากมาย เป็นทั้งผู้ให้กำเนิด และคอยเลี้ยงดู ทำให้เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้

ถึงแม้เราจะสำนึกในบุญคุณของท่านแล้วก็ตาม เราต้องตอบแทนบุญคุณท่านด้วย

ตอบแทน อ ย่ า ง ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามกำลังของตัวเราเอง

พ่อ แ ม่ บางท่านอาจจะล่วงลับไปแล้ว แต่ท่านก็ยังคอยเฝ้าดูลูก คอยเป็นห่วงเป็นใยไม่ไปไหน

เป็นเทวดาคอยคุ้มครอง ห มั่ น สร้างบุญอุทิศไปให้ท่าน ขอบุญจากท่านช่วยเรา

นอกจากพระคุณของพ่อแม่แล้ว พระคุณของคนอื่นที่อยู่รอบกายเรา

ที่คอยช่วยเหลือเรา ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม

หากมีโอกาสก็ควรตอบ แ ท น พวกเขาเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

2. บุญที่สอง คือ บุญ ข อ ง ตนเอง

ที่สร้างขึ้นมาในภพนี้ ทั้งจากทาน จากศีล จากภาวนาทั้ง 3 ช่องทางนี้ เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเรารอด

คนไม่มีบุญของตนเองนั้น ไม่มีทางพ้นไปได้ เราต้องมีฐานบุญของเราเอง

ทานไม่มีเงิน ก็ อ ภั ย ทานนำ เมื่อมีบ้างก็ทำสลึง สองสลึง ด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ผลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตไม่บริสุทธิ์

แม้จะอด จะลำบากแค่ไหน อ ย่ า ผิดศีล ต้องอดทน อดกลั้น อ ย่ า เพิ่มวิกฤตให้ตัวเอง

เราต้อง ซ่อมและ สร้าง ไปพร้อมกัน ยึดหลักพร วิ เ ศ ษ ของพ่อไว้ จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด ภาวนานั้นเป็นบุญมาก

ฝึกสวดมนต์ ฝึกทำ ส ม า ธิ ภาวนา ระงับจิตใจที่ร้อนรุ่ม ฝึกให้เย็นลง

ปลงให้ได้อะไรที่ เ สี ย ไปแล้วช่างมัน ไม่เคยทำไม่เป็นไร เริ่มใหม่ได้ทุกวินาที

3. บุญสุดท้าย คือ บุญแห่งการให้อโหสิ ก ร ร ม และขออโหสิ ก ร ร ม

การที่มีอะไรติดค้างกันไว้ ไม่ว่าจะด้วยความรู้สึก อารมณ์ต่างๆ จะเป็นบ่วงที่คอยดึงเราไว้ไม่ให้เดินหน้าไปไหน ไม่ให้พบเจอกับอะไร

ปิดทาง โ ช ค ล า ภ ปิดทางความเจริญคือ เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร คอยจองจำกันไว้ไม่จบไม่สิ้น เป็นเหมือนโซ่ที่ล่ามเอาไว้ด้วยกัน

ดังนั้นควรปลอดปล่อยซึ่งกันและกัน อ ย่ า ได้มีอะไรติดค้างต่อกันเลย เริ่มต้นง่ายด้วยตัวเราเอง เริ่มจากการให้อภัย อโหสิกรร มก่อน

ปลดเชือกฝั่งเรา แล้วไปขออโหสิกรร ม เจ้า ก ร ร ม น า ยเ ว ร ทั้งที่มีชีวิตอยู่บนโลกเดียวกัน และที่อยู่คนละโลกกับเราแล้วก็ตาม

บุญใหญ่ที่แนะนำนี้ ใครทำได้ตลอดเวลา

ปาฏิหาริย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ จะพาพ้นไปจากความมืดทั้งปวง ด้วยบุญของเรา

ด้วย ก ร ร ม ดีของเรา ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม ขอบุญ รั ก ษ า

ขอบคุณที่มา ธ.ธ ร ร มรักษ์

Facebook Comments