ของ 4 อ ย่ า ง ที่ควรมีในบ้าน ช่วย ดึ งดูดทรั พย์เข้ากระเป๋า

ความเ ชื่ อ ที่บอกเล่าสืบทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานกันอยู่บ่อยๆ และส่วนใหญ่ตำราบอกเล่าจากคนโบราณ ก็มักจะเป็นดังนั้นเสมอๆ อย่ า ง เรื่อง การเรียกเงินทองเข้าบ้าน

โดยการใช้หลักฮวงจุ้ยของตัวบ้าน ซึ่ง คนโบราณ ก็บอกไว้ถึงของ 4 อ ย่ า ง ที่เอาวางไว้ ในบ้านให้ถูกตำแหน่ง จะช่วยในเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภให้ดี จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

‘จาน ชาม’

ช่วยเสริมทรัพย์ จานชามเป็นของใช้จำเป็น ที่ต้องมีติดไว้ในบ้านอยู่แล้ว และตามคำบอกเล่าของคนโบราณ เชื่อว่า จานชามนั้นเป็นตัวแทนของ รากฐานที่สร้างความอุดมสมบูรณ์

มีพลังช่วยในเรื่องของด้านการเงิน ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี มีความมั่งคั่งร่ำรวย รวมถึงเสริมในหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย

ดังจะเห็นได้ว่า ตามภัตตาคารหรือร้านอาหารใหญ่ๆ จะใช้จานชามที่มีทรงกรม และเป็นสีขาวสะอาดก็จะยิ่งดี

‘เตา ผิง ไฟ’

ช่วยในเรื่องโชคลาภ ตำแหน่งที่ดีในการตั้งเตาไฟ เตาแก๊ส คือตั้งติดกับผนังหรือกำแพงทึบ วางไว้ให้ชิดกับผนัง กำแพงจะดีที่สุด

เมื่อวางถูกตำแหน่ง จะทำให้เราได้รับพลังในด้านโชคลาภ ในด้านการเงินที่สูงขึ้น แต่ถ้าหาก วางเตาไฟ เตาแก๊สไว้กลาง ห้องครัว

จะทำให้บ้านมีปัญหา ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยเอาไว้กลางห้องครัวหรือกลางบ้าน

‘ข้าว ส าร’

ช่วยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ คนโบราณมักจะสอน ลูกสอนหลาน ให้มีข้าวส ารเต็มถัง อยู่ตลอดเวลา อย่ าให้ได้ขาด เพราะเชื่อกันว่า การมีข้าวส ารไว้เต็มถังตลอด

ก็จะทำให้คนที่อยู่บ้านหลังนี้ ไม่อด อ ย า ก มีกินมีใช้ตลอด เหมือนกับข้าวส าร ที่มีอยู่เต็มถังนั่นแหละ รวมถึงในเรื่องการงาน การเงิน ทำอะไรก็จะราบรื่นไม่ติดขัด

‘ไข่ ไก่’

เสมือนไข่ทองคำ คนโบราณเปรียบไข่ เหมือนกับทองคำอันล้ำค่า ดังนั้น ควรวางไข่จำนวน 8 ฟอง ไว้ในตะกร้าที่สวยงาม เอาไปวางไว้ในห้องครัว

เหมือนการมีทองคำไว้ในบ้าน ส่วนเลข 8 ก็คือเลขทางด้านการเงินโดยเฉพาะ จะทำให้มีเงินไหลมาเทมา วิธีนี้เป็นการทำเพื่อเสริมด้านการเงินได้เป็น อ ย่ า ง ดี

ลองสำรวจในบ้านของคุณดูซิ ว่าวางของ 4 อย่างนี้ไว้ถูกตำแหน่ง ตามความเชื่อของคนโบราณบอกไว้ หรือเปล่า ถ้ารู้สึกว่าการเงินติดขัดหรือไม่คล่อง

ก็ลองวางให้ ถูกตำแหน่ง แล้วเตรียมตัว รับทรัพย์เข้าบ้านกันเลย นี่เป็นเพียงคำบอกเล่าและความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยของคนโบราณ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้ วิ จ า ร ณ ญ า ณ ในการอ่าน

Facebook Comments