รู้จักองุ่นพั น ธุ์ไร้เ ม ล็ ด หวานกรอบปลูกได้ทุกที่

วันนี้จะพามารู้จัก องุ่นดำไร้เ ม ล็ ดเล็บมือนาง หรือ องุ่น นิ้ ว แ ม่ ม ด สำหรับในต่างประเทศจะเรียกว่า Tear of Moonlight ซึ่งชื่อนั้นมาจากรูปร่างขององุ่นที่มีความ ย า ว เหมือนนิ้วมือ และมีความ ย า ว กว่าองุ่นปกติทั่วไปที่เราเคยเห็นกัน โดยองุ่นพั น ธุ์นี้เป็นองุ่นไร้เ …

Read More