ไอเดียใหม่ตอนกิ่ง พั น ธุ์ ในแก้วพลาสติก งอกเร็ว รากเยอะ

การขยาย พั น ธุ์ ต้นไม้ หรือพืชนั้น มีหลายวิธี หนึ่งในวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กัน คือ การตอนกิ่ง ซึ่งวันนี้ได้นำเทคนิคที่ช่วยให้การตอนกิ่งง่ายขึ้น รากงอกเร็วภายในเวลาสั้นๆ ขั้นตอนก็ง่ายมาก

เริ่มเตรียมวัสดุกันค่ะ

ขุ ย มะพร้าว แก้วพลาสติกพร้อมฝาปิด คัทเตอร์ เทปใส กระดาษฟรอยด์ หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ น้ำ ย า เร่งราก เชือกและกิ่งไม้

วิธีการทำ

เริ่มจากเลือกกิ่ง พั น ธุ์ ซึ่งต้องเลือกกิ่งที่กึ่งอ่อนกึ่งแก่ และปราศจาก โsค และ แ ม ล ง ด้วย

ต่อมา ให้นำ ขุ ย มะพร้าวใส่ลงกะละมัง จากนั้นใส่น้ำตามลงไป แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน ให้ขุยมะพร้าวพอชุ่มน้ำ ไม่ต้องใส่จนแฉะ

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตามลงไป แล้วผสมทั้งหมดให้เข้ากัน (แนะนำว่าไม่ควรใส่เยอะ เพราะจะทำให้กิ่ง เ ฉ า ได้)

จากนั้นควั่นกิ่ง โดยเริ่มจากใช้ มี ด ควั่นกิ่งโดยรอบเป็นวงแหวนสองวง แล้ว ก รี ด เพื่อลอกเอาเปลือกไม้ออก ขูดเอาเยื่อที่เป็นเ มื อ ก ลื่นออกให้หมด

ใช้เชือก พั น รอบกิ่งไม้เล็กไว้ใต้แก้ว เพื่อไม่ให้แก้วหล่น

ทา ฮ อ ร์ โ ม น เร่งราก บริเวณเหนือที่ ค วั่ น เปลือกไม้ออกขึ้นไป 2-4 เซนติเมตร แล้วรอจนแห้ง

จากนั้นให้นำแก้วพลาสติกมาใส่กิ่งตอน แล้วใส่ขุยมะพร้าวที่ผสมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยบีบเอาน้ำจาก ขุ ย มะพร้าวออกให้หมาดๆ ก่อนจะใส่ลงไป

ทำการ อั ด ขุยมะพร้าวลงไปในแก้วพลาสติก ไม่ต้องแน่นมาก ปิดฝาแก้ว แล้วนำพลาสติกใสพันรอบ

จากนั้นให้ใช้กระดาษ ฟ ร อ ย ด์ หรือหนังสือพิมพ์ห่อแก้วเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดด

ประมาณ 20 วัน จะเริ่งสังเกตราก ง อ ก ออกมาเต็มแก้วพลาสติก และเมื่อรากแก่เป็นสีเหลืองและ ป ล า ย รากเป็นสีขาวได้ที่แล้ว ก็ค่อยนำกิ่งตอนไปปลูกได้เลย

จะเห็นว่าการตอนกิ่งวิธีนี้มีจุดแตกต่างจากวิธีดั้งเดิมไม่มาก วิธีทำจึงง่าย หากแต่ได้ผลดีอีกด้วย

ขอบคุณที่มาข้อมูล enjoythailandtrave

เรียบเรียงโดย พูดดี ดอทคอม

Facebook Comments