รู้จักองุ่นพั น ธุ์ไร้เ ม ล็ ด หวานกรอบปลูกได้ทุกที่

วันนี้จะพามารู้จัก องุ่นดำไร้เ ม ล็ ดเล็บมือนาง หรือ องุ่น นิ้ ว แ ม่ ม ด สำหรับในต่างประเทศจะเรียกว่า Tear of Moonlight ซึ่งชื่อนั้นมาจากรูปร่างขององุ่นที่มีความ ย า ว เหมือนนิ้วมือ และมีความ ย า ว กว่าองุ่นปกติทั่วไปที่เราเคยเห็นกัน

โดยองุ่นพั น ธุ์นี้เป็นองุ่นไร้เ ม ล็ ด สายพั น ธุ์เอเชีย มีการจดสิทธิบัตร การใช้เทคนิค ตั ว อ่ อ น ที่ไม่มีเ ม ล็ ด

ลักษณะผิวด้านนอกจะมีสีน้ำเงินเข้มออกม่วงทั้งผล มีความหวานกรอบ ไร้เ มล็ ด เป็นผลไม้ที่นิยมปลูกในพื้นที่แห้ง ไม่มีฝนตกชุก เก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนสิงหาคม-กัน ย า ยน

ลักษณะพิเศษอีก อ ย่ าง ขององุ่นพั น ธุ์นี้คือ สามารถออกผลใน 100 วัน เมื่อผลสุกแล้ว จะไม่ร่วงหล่นลงพื้นและไม่มีการ เ น่ า เ สี ย ในพวง นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักที่มากถึง 1 กิโลกรัม ใน 1 พวง

มาดูข้อดีของการปลูกองุ่นดำไร้เ ม ล็ ดเล็บมือนางกันค่ะ

1.สามารถ ป ลู ก ได้ทุกที่ ทุกอากาศ ปลูกได้ง่ายในดินทั่วไป

2.ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ไม่ต้องมานั่งรดน้ำให้ทุกวัน ดู แ ล ง่าย โตเร็ว

3.ได้ผลผลิตในปริมาณที่มาก ปลูกแค่ 2 ต้น ก็สามารถเก็บ เ กี่ ย ว ได้ 45 กก.แล้ว

4.มีคุณค่าทาง โ ภ ช น า การมากกว่าองุ่นธรรมดาถึง 10 เท่า

5.มีความกรอบ หวานมาก หวานยิ่งกว่าน้ำ ผึ้ ง หลายเท่า

6.ไร้เ ม ล็ ด จึงทำให้ง่ายต่อการ ต า ก แดดให้แห้งจนเป็นเ ม็ ดลูกเกด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก s m u r fsnews

เรียบเรียงโดย พูดดีดอทคอม

Facebook Comments