พาทำน้ำขี้เถ้าไ ล่ แ ม ล ง จัดการเ พ ลี้ ย พืชผักทุกชนิดใช้ได้

เหล่าแมล ง เพลี้ยต่าง ๆ เป็น ศั ต รู ร้ายต่อพืชผักที่ปลูก การใช้สาsเคมีถือว่าเสี่ยงไม่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค การทำสาsไล่ แม ล งแบบชีวภาพจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

วันนี้เราจะมานำเสนอวิธีในการจัดการโดยใช้ขี ้เถ้า

ในน้ำขี ้เถ้านั้นมีซีลีกอนในรูปซีลีกาที่ไม่ละ ล า ยน้ำ มีประโยชน์ต่อต้นพืช แถมยังมีโพ แ ท ส เซียมที่เป็นธาตุอาหารสำคัญในการบำรุงพืชด้วย

ขั้นตอนการทำ

เอาขี ้เถ้าจากการเwาถ่านไม้ ใส่ขวดพลาสติกที่มีน้ำอยู่ แล้วทำการเขย่ า ๆ ให้เข้ากัน เสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อรอให้ตกตะกอน

หลังจากที่วางเอาไว้แล้วเห็นการตกตะกอนกับ เ ถ้ า ถ่านจะแยกชั้นชัดเจน แล้วก็เอาสายย า ง ทำการดูดน้ำ เอาเฉพาะน้ำ

นำไปใช้รดต้นไม้พืชผักได้เลย หรือนำไปฉี ด พ่นไล่แมล ง ได้ประมาณ 5 – 7 วัน/ครั้ง หรือจะนำไปราดรดลงที่ดินเลยก็ได้ จะช่วยบำรุงทั้งรากไปจนถึงใบเลย

เถ้าถ่านจะมี ฤ ท ธิ์ ในการเป็นด่าง สามารถปรับสภาพดินเป็นอ ย่ างดี

หากไม่ผสมกับน้ำก็เอาขี ้เถ้าไปโรยให้ทั่วใบของต้นพืชเลยแล้วทิ้งไว้ 2 – 3 ชั่วโมง ต่อไปก็ทำการล้างด้วยการรดน้ำต้นไม้ปกติเลย หากสนใจก็ลองนำไปทำใช้กันได้เลย

ขอบคุณที่มา k a s etchaoban

เรียบเรียงโดย พูดดี ดอทคอม

Facebook Comments