ปุ๋ย ห มั ก จาก เ ศ ษ ปลา รดผักโตไว เก็บผลผลิตเร็ว

ปุ๋ย ห มั ก ชีวภาพทำมาจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสั ต ว์ ส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้ว หากจะทิ้งก็น่าเสียดาย นำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ใช้ในการเกษตร

วันนี้จะพามาทำปุ๋ยหมักจากเศษปลากัน

ส่วนวัตถุ ดิ บ ของมีดังนี้ เศษปลา 12 กิโลกรัม (ปลาสดหรือเ ศ ษ อาหารแล้วแต่จะหาได้)

กากน้ำตาล8 กิโลกรัม น้ำEM2 ลิตร ถังขนาด30 ลิตรแบบมีฝาปิด

กระชอนหรือผ้าขาวบาง (ใช้เพื่อจะตักหรือกรองเศษปลาออกตอนหมักครบระยะเวลา)

วิธีการทำ

นำเศษปลาที่หามาได้ใส่ถัง จากนั้นนำกากน้ำตาลที่เตรียมไว้ ประมาณ 8 กิโลกรัม

(อาจใช้วิธีเทใส่ถังแล้วชั่งเอาโดย1 ลิตร = 1 กิโลกรัม) น้ำหมักEM2ลิตร ผสมในกะละมังที่เเตรียมไว้ คนให้กากน้ำตาลละลายให้เข้ากัน แล้วเทใส่ถังที่มีเศษปลา

คนให้เข้ากันอีกรอบ แล้วทำการปิดฝาให้สนิท

สัปดาห์ที่1 เปิดคนซึ่งจะมีกลิ่นประมาณว่าเหม็นบวกกับหอมกากน้ำตาลเท่า ๆ กัน

สัปดาห์ที่2 เปิดออกมาเพื่อคนให้เข้ากันอีกครั้ง ตอนนี้กลิ่นไม่ค่อยแรงส่วนเ นื้ อ ปลาเราย่อยแล้ว

สัปดาห์ที่3 ถึงสัปดาห์นี้เปิดมาเพื่อกวนอีกรอบ รอบนี้ส่วนผสมต่างๆ เริ่มยุบแล้ว

สัปดาห์ที่4 ตอนนี้ตัดปัญหาเรื่องกลิ่นออกได้แล้ว ส่วน หั ว ปลายังเป็นชิ้น ๆ อยู่ พุงย่อยสลายเกือบหมดใช้ไม้กวนแล้วเป็น เ นื้ อ เดียวกันมากขึ้น

สัปดาห์ที่5 เปิดถังมาเห็นหั ว ปลาที่ลอยอยู่ ใช้ไม้กวนดูรู้สืกว่าจะเป็น เ นื้ อ เนียนๆ เข้ากันหมดแล้วส่วนที่ยังไม่ย่อยก็ได้แก่ ก้างปลาและหัวปลาใหญ่ๆ

สัปดาห์ที่6 ส่วนมากตอนนี้ย่อยสลายมากแล้ว จะเห็นได้ว่าตอนเปิดถังใหม่ ๆ น้ำอีเอ็มเริ่มปริ่มๆ ส่วน พุ ง ปลาและหัวปลาเล็กย่อยสลายเกือบหมด ใช้ไม่กวนดูถือว่ากวนได้ง่าย

สัปดาห์ที่7 ตอนนี้เปิดมาสภาพเหมือนถังบรรจุน้ำ แทบจะมองไม่เห็นหัวปลาเลยมีฟองผุด ๆ ขึ้นนิดหน่อยซึ่งเป็นการเกิด ก๊ า ซ ระหว่าง ห มั ก ใช้ไม้กวนดูรู้สึกว่ากวนง่ายมาก

ลองใช้ไม้บีบ หั ว ปลาติดกับข้างถังก็แตกโดยง่าย ส่วนที่เหลือยังไม่ย่อยก็เป็นพวกก้างปลาใหญ่

สัปดาห์ที่8 กลิ่นทั้งปลาแทบจะละ ล า ย หายเกลี้ยงหมด หลังจากนี้รออีกสักพักก็สามารถกรองเอานี้ไปทำปุ๋ยแก่พืชได้แล้วประมาณ2 เดือนนิดๆเป็นใช้ได้ ใช้ไม้กวนให้เข้ากันอีกครั้ง หาถังมาพร้อมกรองด้วยผ้าขาวบาง

ตอนนี้อาจใส่ถุงมือ ย า ง หนาๆกวนบนผ้าเพื่อให้น้ำปุ๋ยไหลเร็วขึ้น ส่วนกากให้ตักออกไปผสมดินเป็นปุ๋ยให้พืชได้อีกทางหนึ่ง

ขอบคุณที่มา www.opsmoac.go.th

Facebook Comments