ทำบ อ น ไซมะพร้าว เปลี่ยนมะพร้าวเก่าๆให้มีsาคา

มะพร้าวแก่จัดส่วนใหญ่นำไปประกอบอาหารไม่ได้ มักนำไปปลูกเพื่อ ข ย า ย พั น ธุ์ ต่อ วันนี้เรานำไอเดียการทำบอนไซจากลูกมะพร้าวเพื่อนำไปต กแต่งบ้านมาฝาก ลองทำดู นอกจากใช้ประดับตกแต่งบ้านได้แล้ว ยังสร้างเป็นอาชีพเสริมได้

เลือกมะพร้าวแก่จัด 1 ลูก ที่มียอดกำลังโผล่ขึ้นมา หลังจากนั้นใช้ มี ด ปอกเปลือกออกให้หมดให้เหลือแต่กะลาและยอดของมะพร้าว

ใช้เครื่องเจียรทำความสะอาดกะลามะพร้าว ขัดให้เงางามเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำไว้

หลังจากนั้นมาเตรียมดินปลูก

ดินปลูก ประกอบด้วย ดินใบก้ามปูสับละเอียด ขี้วัวสับละเอียด ขุยมะพร้าว ดินผสมพร้อมปลูก กาบมะพร้าว สั บ ละเอียด หลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน

หลังจากนั้นก็นำเอามะพร้าวขึ้นมาวางด้านบน ใช้ไม้วัดจากผิวดินจนมาถึงยอดของมะพร้าว เพื่อที่จะนำอุปกรณ์มาครอบบริเวณ กะลามะพร้าวแล้วเติมดินลงไปเพื่อล่อร ากให้เกิด

หลังจากนั้นก็รดน้ำทิ้งไว้ 4 สัปดาห์ เร าก็จะมาเตรียมการก รี ดยอด โดยใช้คัตเตอร์หรือมี ด ผ่ า ก็ได้ ก รี ด บริเวณยอดให้แยกออกจากกัน

2 สัปดาห์ต่อมาก รี ด ย า ง หุ้มออก

4 สัปดาห์ผ่านไป ก้านจะเริ่มสวย ต่อมาก็แกะพลาสติกที่หุ้มไว้ออก เคลียร์ดิน อ ย่ า ให้โดนร าก หลังจากนั้นก็นำไปล้างด้วยน้ำ จะเห็นได้ว่ารากเริ่มสวยงาม

แล้วใช้มี ด คัตเตอร์ ทยอย ตั ดรากฝอยเล็กๆออก อ ย่ า ให้โดนร ากใหญ่

เมื่อเสร็จแล้วก็ใช้สีสแลคทาบริเวณกะลามะพร้าวให้ดูเงางาม

ตกแต่งบริเวณผิวดินด้วยการใช้มอสสีเขียว โดยการนำเอาดินโคลนมาแปะไว้ก่อน หลังจากนั้นก็ใช้มอสสีเขียวมาแปะตกแต่งประดับอีกที

เพียงเท่านี้เราก็จะได้บอนไซมะพร้าวสวยๆไว้ตกแต่งบ้าน

ขอบคุณแหล่งข้อมูล youtube Edy Marwan, lovebandee.com , เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า

Facebook Comments