สูตรจุลิ น ทรีย์แดงสังเคราะห์แสงให้อาหารพืช

ทุกวันนี้การปลูกพืชผัก ล้วนแล้วแต่ต้องลงทุนซื้ อ ปุ๋ ย กันทั้งสิ้น ซึ่งหากปลูกเป็นจำนวนมาก ก็ทำให้ต้องลงทุนหลายบ า ทกันเลยทีเดียว ซึ่งทำให้เกษตรกรหลายคนเริ่มที่จะหาช่องทางในการทำปุ๋ ย บำรุงพืชที่ประหยัด แต่ให้ผลดีต่อพืชผักที่ปลูก

ซึ่งจุลินทรย์สังเคระห์แสง มีส า ร อาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช ช่วยในการเจริญเติบโต
เร่งการย่อยสลายทำให้เกิดปุ๋ ยในดิน ทำให้พืชได้รับปุ๋ ย อย่ า งเต็มที่ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ ย

รากแข็งแรงขึ้น สามารถดูดซึมส า ร อาหารได้ดีขึ้น พืชมีความแข็งแรง ทนต่อโ ร ค และแม ล ง ต่างๆได้ดี

วันนี้จึงนำวิธีการทำปุ๋ ยจุลิ น ทรีย์สังเคราะห์แสงมาฝากกัน ไปดูกันเลย

ของที่ต้องเตรียม

ไ ข่ ไก่ ผงชูรส น้ำปลา และกะปิ (ช่วยเร่งให้จุ ลิ น ท รี ย์ติดแดงได้ง่ายขึ้น)

วิธีการทำ

ตอกไ ข่ ลงไปในถ้วย ตีให้เข้ากัน

เติมผ ง ชูรส ครึ่งช้อนโต๊ะ+น้ำป ล า 4 ช้อนโต๊ะและกะปิ ครึ่งช้อนโต๊ะ ลงไปในถ้วย คนให้เข้ากัน

ตักใส่ขวดน้ำ อัตราส่วน 3 ช้อนโต๊ะ : น้ำ 1.5 ลิตร จากนั้นเ ข ย่ า ให้เข้ากัน

นำไปตั้งต า ก แ ด ดไว้ 5-7 วัน หากมีลักษณะเป็นสีแดงแล้ว แปลว่าจุ ลิ น ท รีย์สังเ ค ร า ะห์แสงได้เจริญเติบโตจนเต็มขวดแล้ว

ทั้งนี้แหล่งน้ำที่ใช้มีผลต่อสีของปุ๋ ย ที่จะได้

การใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น บึง สระ จะเห็นผล 100%

การใช้น้ำประปา ผลที่ได้จะออกเป็นสีเขียว ขาว หรือแดง แต่จะแดงไม่เต็มที่

การใช้น้ำบาดาล จะออกสีขาวหรือแดง ขึ้นอยู่กับส า ร เ จื อ ปนที่มีในน้ำ

อัตราส่วนการนำไปใช้

1.หากใช้พ่ น ที่ใบ อัตราส่วน = จุลินทรีย์สั ง เคราะห์แสง 100 ซีซี : น้ำ 20 ลิตร

2.หากฉี ด พ่ น ลงดิน อัตราส่วน = จุลิ น ทรีย์สังเคราะห์แสง 100 ซีซี : น้ำ 10 ลิตร

ฉี ด พ่ นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะทำให้ต้นไม้ดูดซึ ม ปุ๋ ยได้มากขึ้น ลดปริมาณการใช้ปุ๋ ย ลง ส่งผลให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้น

เป็นวิธีที่ทำง่าย วัสดุอุปกรณ์ก็หาง่าย ลองนำไปทำกันดูนะคะ งบน้อย ผักก็โตได้ดีอีกด้วยค่ะ

ขอบคุณที่มา แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้

เรียบเรียงโดย pooddee

Facebook Comments