รู้จักไผ่กิมซุง หน่ออวบใหญ่ รสชาติหวาน sาคาดี

ไผ่กิมซุง หรือ ไผ่ตรงลืมแล้ง เป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมตลอด ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ดูแล รั ก ษ า ง่าย ไวต่อการบำรุงด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหรือ ปุ๋ยอินทรีย์ โดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี วันี้แอดมินได้นำเคล็ดลับการทำให้ไผ่ออกหน่อนอกฤดู ทำให้สามารถเก็บทานได้ทั้งปี ซึ่งวิธีนี้เป็น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มักทำในช่วงฤดูแล้งชึ่งเป็นช่วงที่หน่อไม้ทั่วไปจะไม่ค่อยมี ซึ่งถ้าใครสามารถทำให้ผลผลิตทางเกษตรกssมออกนอกฤดูได้ sาคาก็จะดีตามไปด้วย นำมาฝาก 2 สูตร แต่ละสูตรทำอย่ า ง ไรบ้างไปดูกันเลย สูตsที่ …

Read More