บอกวิธี ห่ อ ผลไม้ ทำแล้ว ห ว า น กรอบ เ นื้ อ ฉ่ำมาก

วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับ ที่เป็นภูมิปัญ ญ า ชาวบ้านที่ได้รับการเผยแพร่มานาน นั่นคือ เทคนิค ห่ อ ผลไม้จะทำให้ เ นื้ อ หวานฉ่ำขึ้น โดยเทคนิคนี้ได้ผล และใช้ต้นทุนไม่มากเลย โดยผลไม้ที่ ส า ธิ ต ในวันนี้คือ “ชมพู่” เทค นิ ค การห่อ ให้เตรียมถุง 2 ถุง …

Read More