ทำน้ำอีเอ็ม ร ด กอไผ่หน่อ เ กิ ด เต็ม

หน่อไม้ เป็น วั ต ถุ ดิบหลักของการนำมาประกอบอาหารที่ทำได้หลาย อ ย่ า ง สำหรับคนที่ปลูกไผ่ กว่าจะรอให้หน่อเกิดหลังจากเก็บผลผลิต ค่อนข้างต้องใช้เวลา วันนี้จึงนำวิธีการทำน้ำอีเอ็มไว้รดไผ่มาฝากกัน เตรียม 1 น้ำมะพร้าว 1 ลูก 2 น ม เปรี้ยว 1 ขวด 3 น้ำ แ ป้ ง …

Read More

พาทำน้ำ EM ขั้น ต อ น ง่าย ใช้รดต้นพืชให้งาม

น้ำอีเอ็ม (EM) เหมาะสำหรับการนำไปรดต้นไม้ให้ต้นงาม ซึ่งวันนี้ได้นำวิธีการทำมาฝากกัน สามารถทำเองได้ง่าย และไม่ต้องเสียเงิน ซื้ อ อีกต่อไป เตรียม 1 หั ว เ ชื้ อ EM ปริมาณ 1 ลิตร 2 ก า ก น้ำตาล ปริมาณ 1 ลิตร 3 น้ำเปล่า …

Read More