เ ห็ ด มือ ผี มีดีที่ ห ว ย

หากใครอยู่วงการ ห ว ย มานาน น่าจะพอทราบว่า เห็ดประหลาด อย่ าง ” เห็ดมือผี ” นั้น เป็นเห็ด ย อ ด ฮิตที่คอหวยนิยมไปขอเลขกัน และพาถูก ร า ง วั ล มาไม่รู้กี่งวดต่อกี่งวด ดังที่มีข่าว วันนี้จึงพามารู้จักเห็ดมือผีกัน “เห็ดมือผี” หรือ “เห็ดมือขาว” …

Read More

5 ต้นไม้ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่คนนิยมขอ ห ว ย

1 ต้นเศรษฐี วิ ล สั ล ด้วยความที่ต้นเศรษฐีวิลสัลออก ด อ ก เพียงครั้งเดียวใน 1 ปี ช่วงเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม เชื่อกันว่าถ้าต้นไหนมีดอก แสดงว่าเจ้าของกำลังมี โ ช ค ลาภ ทำให้นัก เ สี่ ย ง โชคทั้งหลายต่างรอคอย และนิยมขอหวยในช่วงนี้มากที่สุด ก่อนวันหวยออก 1-3 วัน …

Read More