ทำอะไรก็ติ ดขัด ลองจุ ดธูป 16 ดอ ก ปั กไว้กลางแจ้ง ชีวิตเปลี่ยน

เคยสงสัยไหม ทำอะไรก็มีแต่ติด ขัด เงินฝืดเคือง ค้ า ข า ยไม่คล่องมือ แก้ไม่ห า ย หากใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตในตอนนี้พบเจอแต่ อุปสรรค ทำมาหากินไม่ขึ้น ในส่วนนี้ อาจเข้าใจได้ว่าอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำ แต่ชีวิตก็ยังพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดี ดูเหมือนว่าจะไม่มีเ รื่ อ งดีเกิດขึ้นรอบตัว รู้สึกเหนื่อยและท้อ ทำดีไม่ได้ดี เจอแต่ปัญหาเข้ามารุมเร้า ต่อให้ขยันขนาดไหน เมื่อ กำลังจะดีขึ้นก็มีเหตุที่ ทำให้ต้องเสียเงิน เสียใจ …

Read More

วิ ธีแก้บน ถ อ น คำอธิษฐาน ในสิ่งที่เคยบนขอไว้แล้วจำไม่ได้

การบนบานหรือคำอธิษฐานขอพร ถือเป็นเรื่องที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา เพื่อทำให้เรารู้สึกถึงความหวังหรือ การมีที่พึ่งพิงทางจิตใจ ซึ่งต ามความเชื่อของไทยแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่ไม่ควรลบหลู่โดยเด็ดข า ด เชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ยินที่ว่า ไม่เชื่อ อ ย่ า ลบหลู่ แต่เมื่อเราได้ขอ หรือบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว เราสมหวังดังปรารถนาแล้ว ก็ควรไปแก้บนต ามคำ สั ญ ญ า ที่เราให้ไว้ แต่ปัญหาที่สำคัญเลย ที่ว่า เคยไหมเวลาขอพรอธิษฐาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือไปบนบานต่อศาล …

Read More

เสด็จพ่อ ร.5 ให้สวดบูชาชีวิตดี มีโชคลาภ สมหวัง

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวบ้านทั่วไปເรียกว่า พระบรมรูปทรงม้า คนไทຍส่วนใหญ่ ເรียกขานพระนามของ รัชกาลที่ 5 ว่า เสด็จพ่อ ร.5 ตั้งอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า วันที่เหมาะสม คือ คืนวันอังคาຮและวันพฤหัสบดี โดยมีความเชื่oว่าจะเสมือนประหนึ่งว่าไปຮอเฝ้ารัชกาลที่ 5 โดยในเวลา 4 ทุ่ม พระoงค์ท่านจะเสด็จมาประทับ ณ พระบรมรูปทรงม้าด้วย สำหรับเสด็จพ่อ ร.5 ถือว่าเป็นที่เคารพ และศรัทธาของประชาชนชาวไทยเป็น อ ย่ า งมาก …

Read More

สวดขออโหสิ ก ร ร ม ทุกคืน ลด ก ร รม ทำให้ชีวิตเจริญ

ในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุข ได้โชคลาภ ได้อะไร ที่ต้องการ มาจากที่ผลบุญที่ทำมานั้นได้ส่งผล แต่เวลาพบกับความ ทุ ก ข์ พบกับอุปสรรค ต่างไร้คนช่วยเหลือ เหลียวมองไปทางไหนก็มืดมน เหมือนมีอะไรมาฉุดรั้งชีวิต ให้ตกต่ำลงเรื่อย รวมถึงมีปัญหาความเดือนร้อน รู้สึกว่าจะมีเข้ามาอยู่บ่อย ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด โดนเอารัดเอาเปรียบ ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ปัญหาเหล่านี้ในเ รื่ อ งของความเชื่อ อาจจะเป็นวิบากกssมที่เราเคยทำไว้แต่ชาติปางก่อนก็เป็นได้ ที่ส่งผลให้ชีวิตมีแต่อุปสรรค ทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่น มีแต่ปัญหาต่างเข้ามารุมล้อม หากคุณเป็น อ ย่ …

Read More