เรื่องเงินที่ควรรู้

เมื่อทุกวันนี้การเก็บเงินสำหรับใครๆ นั้นเป็นสิ่งที่ ย า ก มากๆ เพราะเราอยู่ในยุคสมัยที่ข้าว ย า ก หมากแพง ข้าวของทุกสิ่ง อ ย่ า ง ก็แพงขึ้นทุกวัน แต่รายรับก็ยังเท่าเดิม

และวันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับ 9 แนวทางเก็บออมเงินให้มีเก็บ และเหลือใช้ ไปดูกันว่าการเก็บเงินนั้นจะทำได้ อ ย่ า ง ไร

1 ลดค่าใช้จ่าย

อันดับแรกต้องตั้งใจ สร้างวินัยในการ อ อ ม เงินของเราให้ได้เสียก่อน ตั้งใจว่าจะเก็บเงินจริงจัง ตั้งเป้าหมายการออมเงินให้ตัวเองแล้ว ใช้เป้าหมายนี้ในการเตือนตัวเอง เราก็จะสามารถเก็บออมเงินได้อ ย่ า ง แน่นอน

2 เก็บก่อนใช้

วิธีการ = เมื่อเงินเดือนออกแบ่ง 10% ของเงินเดือน เพื่อเป็นเงินออมทันที และเงินก้อนนี้ เพื่อ การออม อ ย่ า ง เดียวเท่านั้น ห้ามเอาออกมาใช้เด็ดขาด ส่วนที่เหลือ ก็แบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อจ่ายห นี้ จ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนต่าง ๆ และใช้จ่ายประจำวัน วิธีการออมเงินแบบนี้ เป็นวิธีที่จะ ส า ม า ร ถ ช่วยเราสร้าง วินัยในการออมเงิน ได้ดี

3 พกเงินน้อยลง

วิ ธีการ = พกเงินติดตัวจำนวนน้อยกว่าที่เคยใช้ คำนวณค่าใช้จ่ายรายวันว่าเราใช้เงิน ต่อสัปดาห์เท่าไหร่ แล้วพกพอดีเท่านั้น และคอยเตือนตัวเอง

4 งดใช้บัตรเครดิต

จำกัดการใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระค่าใช้จ่ายประจำเดือนเท่านั้น แทนที่จะใช้บัตรเครดิต ในการซื้อสินค้า

5 เก็บแบงค์ 50 บาท

วิ ธีการ = ได้แบงก์ 50 บาท มาเมื่อไหร่ เอาไปหยอดใส่กระปุกหรือ กระป๋องที่เรา เตรียมไว้พอ กระปุกเต็ม หรืออาจจะครบระยะ เวลาที่เรากำหนด ก็นำเงินส่วนนี้ไปฝากธนาคาร วิธีนี้ เก็บเงินได้เป็นหมี่น ๆ นำเงินเก็บไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยก็มี

6 เปิดบัญชีฝากประจำระยะ ย า ว

วิธีการ = เปิดบัญชีเงินฝากประจำเริ่มต้น ที่ฝากประจำเป็นเวลา 5 ปี แล้วฝากเงินจำนวนเท่า ๆ กัน ในบัญชีนั้นทุก ๆ เดือน โดยใช้ระบบการตัดยอดเงินอัตโนมัติ ตามจำนวน และระยะเวลาที่เราต้องการแล้ว นำฝากเข้าบัญชี แค่นี้เราก็มีเงินเก็บทุก ๆ เดือนแน่นอน

7 หยอดกระปุกออมสิน

วิธีการ = หากระปุก อ อ ม สิ น มาหลายๆ ใบ นำกระดาษเขียนจุดประสงค์ การเก็บเงินของ แต่ละกระปุกมาแปะไว้ที่กระปุก เช่น สำหรับเที่ยวสงกรานต์ปี 64 ซื้อนาฬิกาใหม่ ซื้ อ โทรศัพท์ใหม่ ซื้ อ แล็บท็อปใหม่ เป็นต้น อ ย่ า ลืมแบ่ง 1 กระปุกไว้สำหรับการออมเงินด้วย

8 เอาชนะใจตัวเอง

วิธีการ = สร้างเป้าหมายระยะ ย า ว สำหรับการออมเงิน ให้ตัวเองว่าเราต้องการ อ อ ม เงินเพื่ออะไร ซื้ อ บ้านซื้ อรถ ดูแลครอบครัว ซื้ อ คอนโด ฯลฯ มีเป้า ห ม า ย ชัดเจน ในการออมเงินแล้ว ใช้เป้าหมายนี้เตือนตัวเองว่า เราต้องออมเงินไป เพื่ออะไร หากเรามีเป้าหมายชัดเจน เราจะอดทนออมเงินจนถึงเป้าหมายได้

9 ไม่ยึดติดแบรนด์ เ น ม

วิธีการ = เลือกสินค้าของใช้ที่คุณภาพ และความเหมาะสมของคุณภาพ และ ร า ค า โดย ใช้จุดประสงค์ ที่เราต้องการ ซื้อเป็นหลัก

ขอให้ทุกคน ป ระ ส บ ค ว า ม สำเร็จ กับการออมเงินนะคะ ขอเอาใจช่วยค่ะ

ขอบคุณที่มา stand-smiling, meeyim

Facebook Comments