ห่ม ผ้ า ให้มะละ ก อ เคล็ดไม่ลับของ เ ก ษ ต ร ก ร

มะละกอ ถือเป็น พื ช ผักสวนครัว ย อ ด นิยมต้นๆเลยที่นิยมปลูก เนื่องจากทำอาหารได้หลากหลาย และทานได้ทั้งสุกและดิบ

วันนี้จึงนำเสนอ เ ค ล็ ด ไม่ลับของเกษตรกรที่ทำให้มะละมีรส ช า ติ ดีหวานอร่อยและยังช่วยป้องกัน แ ม ล ง ได้อีกด้วย

โดยท่านที่มาเผยเคล็ดลับนี้คือ คุณปรุง ป้ อ ม เกิด เจ้าของสวนมะละกอนายปรุง ในจังหวัดนครปฐม

เผยว่ามะละกอที่ปลูกนั้นเป็น พั น ธุ์ แขกดำ ซึ่งได้ทำการคัด พั น ธุ์ โดยเลือกจากผลที่มีความ ย า ว พอประมาณ โคนผล เ ล็ ก ตรงกลาง ใ ห ญ่ ปลายผลค่อนข้างเรียวเล็ก แต่ไม่แหลมจนเกินไปและผิวต้องสวย เนื้อภายในต้องแดง และรสชาติหวานอร่อย

และอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำติดต่อกันมานานนั่นคือ เมื่อปลูกมะละกอแล้วต้อง ห่ ม ผ้าให้มะละกอด้วย โดยใช้ผ้าซับในของกระโปรงสีขาว( ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน สามารถหา ซื้ อ ได้ตามร้าน ข า ย ผ้าทั่วไป )แล้วใช้ห่อคลุมต้นบริเวณที่ติดผล

โดยวิธีนี้จะช่วยป้องกัน ศั ต รู พืช ได้ในระดับนึง และช่วยให้ผิวของมะละกอสวยงาม รสชาติดีหวานอร่อย เนื่อจากแสง แ ด ด ที่แรงเกินไปอาจทำให้ผิลและรสชาติของมะละกอเสียหาย

ท่านใดมีสวนมะละกอหรือ ป ลู ก ไว้รับประทานกันครอบครัวก็ลองนำเทคนี้ไปไปใช้ดูกันนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้น ผ ล ที่ได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น พั น ธุ์ ของมะละกอ สภาพอากาศสภาพแวดล้อม ดินและ ปุ๋ ย ก็เป็นส่วนส่งเสริมกันด้วยนะคะ

ขอบคุณที่มา เ ท ค โนโลยีชาวบ้าน

Facebook Comments