ปลูกแตงไทยอ ย่ า ง ไรให้ออกผลผลิตเยอะ

แตงไทย จัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพชนิดหนึ่ง อุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี ธา ตุ ฟอสฟอรัส ธา ตุ แคลเซียม ธา ตุ โพแทสเซียม คาร์โบไฮเดรต เป็นต้น

ถือเป็นผลไม้มีฤ ท ธิ์ เย็น ช่วยในการดับกระหาย คลายร้อน คงหนีไม่พ้นแตงไทย กินผลสดๆ ช่วยให้ความสดชื่น ความหวาน กรอบจากเ นื้ อ แตงไทย

หรือจะนำไปประกอบเมนูขนมหวานอ ย่ า ง ลอดช่องแตงไทยน้ำกะทิ ก็ถือว่าเป็นเมนูคลายร้อนสุดฮิตตลอดกาล

วันนี้จึงนำวิธีการปลูกแตงไทยมาฝากกัน เผื่อใครสนใจอ ย า ก ปลูกไว้ทาน หรือทำเป็นอาชีพ

เริ่มจากขุดดินหรือพรวนดินให้ร่วนโปร่ง และมีความลึกประมาณ 25 เซนติเมตรแล้วยกร่องเป็นลูกฟูกสูง 25 เซนติเมตร

สำหรับฤดูฝน พื้นที่นาใส่ปุ๋ ย คอก ปุ๋ ย ห มั ก ตามที่หาได้เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุย

วิธีปลูก

เ ม ล็ ด ให้แช่น้ำก่อนประมาณ 3 วัน เพื่อหลังจากปลูกแล้วจะทำให้เ ม ล็ ด งอกได้รับความชื้นพอดี

ก่อนปลูกเอา ปุ๋ ย คอก หรือ ปุ๋ ย หมั ก รองก้นหลุมประมาณ 1 กะลามะพร้าว/หลุม แล้วใส่ ปุ๋ ยเ ค มี หลุมละ 7 กรัมหรือใช้สูตร 20-20-0 หรือ 16-20-0 คลุกเคล้าปุ๋ยกับดินให้เข้ากัน

หยอด เ ม ล็ ด หลุมละ 4-5 เ ม ล็ ด เอาดินกลบหนาประมาณ 1-2 ซม. เมื่อเ ม ล็ ด งอกแล้ว 2 สัปดาห์ ถอนต้นที่ อ่ อ น แ อ ออกเหลือต้นที่แข็งแรงไว้ 3 ต้นต่อหลุม

ระยะปลูกที่เหมาะสมโดยทั่ว ๆ ไปใช้ 50×50 จำนวน 3 ต้นต่อหลุม หรือ 50x40x3 จำนวน 3 ต้นต่อหลุมขึ้นไป

หลังจากแตงไทยงอก อายุประมาณ2 สัปดาห์ ใบจริงออกมา 3-5 ใบ เถาของแตงไทยเริ่มจะ เ ลื้ อ ย ใ ห้ ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 เหง้าละ 1 ช้อนแกง

วิธีการให้ปุ๋ย ให้นำไม้กลม ๆ มาปักเป็นหลุมลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ห่างจาก เ ห ง้ า ของแตงไทย 1 คืบ นำปุ๋ย 15-15-15 ขนาด 1 ช้อนแกง เทลงในหลุมกลบดิน ทำแบบนี้ทุกๆ ต้น

แตงไทยมีอายุในการเก็บเกี่ยวประมาณ 2 เดือนครึ่งนับจากวันที่ปลูก โดยรอให้แตงไทยสุกจนหลุดจากขั้วเอง จะได้แตงไทยที่หอมหวานอร่อย

ขอบคุณแหล่งที่มา me-deekab, วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

Facebook Comments