ไม้สีทองที่ควรมีที่บ้าน

ทองอุไร เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูง 2-4 เมตร ลำต้นเล็ก แผ่กิ่งด้านบนเป็นพุ่มกลม โปร่ง ใบประกอบขนนกมีใบย่อยที่ปล า ยสุด จำนวน 7-11 ใบ สีเขียวอ่อน

ขอบใบย่อ ยหยิกเป็นฟันเลื่อย ผิวสัมผัสละเอียด ลำต้นสีน้ำ ตาลนวลตลอดทั้งต้น ก้านใบช่อ ดอกอ่อนเป็นสีเขียว ดอกสีเหลืองสด

มีรูปลักษณ์คล้ายระฆัง หรือแตร หรือทรัมเป็ต ออกดอ กเป็นช่อตามปล า ยกิ่ง ดอกดกมาก กลีบดอกติดกันเป็นรูปกร ว ย ย าว 3-4 เซนติเมตร

ปล า ยกลีบมี 5 กลีบ มีลักษณะกลมเป็นคลื่นเล็กน้อย กลีบเลี้ยงเป็นรูปกระดิ่งสีเหลือง แยก 5 แฉก กลีบดอกปล า ยแยก 5 กลีบรับกันกับเกสรตัวผู้

เติบโตได้ดีในดินร่วนทุกชนิด ที่ความชื้นปานกลาง ระบายน้ำได้ดี แสงแดดจัดเต็มวัน

ต้นทองอุไร เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ รูปทรงเป็นช่อสีเหลืองทองอร่าม และทนแดด ทนฝนได้ดี ปลูกขึ้นได้ง่าย ดอกจะออกทั้งปี แต่จะร่วงง่าย

คนโบราณเชื่อว่า ต้นทองอุไรจะช่วยเสริมโชคชะต าของผู้ปลูก ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงิน ทองร่ำร ว ย มั่งคั่ง สมดั่งชื่อทองอุไร

และอีกชื่อหนึ่งของทองอุไร ก็คือ ดอ กสร้อยทอง ซึ่งก็ถือว่า เป็น ม ง ค ล นามด้วยเช่นกัน

นอกจากความ เชื่ อในเ รื่ อ งของ เ งิน ๆ ทอง ๆ ตามชื่อไม้ล้มลุกนี้แล้ว

ยังเชื่อ กันว่า ทองอุไร จะช่วยเสริมวาสนาบ ารมี ช่วยให้ผู้ที่ปลูกตนไม้นี้ ได้มีเกียรติมีลาภยศสูงส่งอีกด้วย

นอ กจากนี้ต้นทองอุไรยังสามารถใช้เป็นย า รั ก ษ า โร ค เ บ า ห ว า น และ โ ร ค เกี่ยวกับปัญหาทางเดินอาหารได้อีกด้วย

การปลูกต้นทองอุไร ควรให้หัวหน้ าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูก เพื่อให้ได้พลังแห่งด วงชะต าซึ่งดีเยี่ยม และควรจะปลูกทองอุไร ไว้ทางทิศเหนื อของตัวบ้าน

จึงจะเอื้อให้อิทธิพล ม ง ค ล ของไม้นี้ ได้เกื้อหนุนเสริมส่งด วงชะต า ของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้ดี

แต่ถ้าทิศเห นือเป็นทิศซึ่ งอยู่ทางด้า นหลังข องบ้านพอดี และไม่มีพื้นที่ปลูกได้ในบริเวณหลังบ้าน ก็อนุโลมให้ปลูกหน้าบ้านได้

แต่ให้เฉียง ๆ ค่อนมาทางทิศเหนือไว้เป็นเกณฑ์ เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนทุกชนิด ความชื้นปานกลาง ระบายน้ำได้ดี ชอบแสงแดดจัดเต็มวัน

ทอ งอุไรดอกสีเหลืองสดใส ปลูกง่าย เกิดง่าย ในเขตร้อนทั่วไป ไม่ควรปลูกในซึ่งซึ่งมีระดั บน้ำใต้ดิ นสูง นิยมปลูกข้า งถนน เกาะกล างถนน หรือปลูกมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน ซึ่งแดดส่องถึง

ข ย า ย พันธุ์ได้ง่ายมาก ทั้งการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

นอ กจากนี้ ทองอุไรยังมีอีกหลา ยสี หลากหลา ยสายพันธุ์ ทั้งสีแดง ชอบอากาศเย็น สีส้ม สีเหลืองอมส้ม สีเหลืองทองแคระ ส่วนร า ค าในตลาดมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันบาทเลยทีเดียว

ขอบคุณที่มา fashionsfuns

Facebook Comments