ไม่ต้องทำบุญที่ไหนไกล แค่ทำบุญกั บพ่อแม่ก็ได้บุ ญมห าศ าล

การดูแลพ่อแม่ไม่ใช่ภาระ แต่เป็นบุญใหญ่ที่ลูกกตัญญูทุกคนควรทำ ลูกทุกคนปากบอกว่า “รักพ่อ รักแม่” แต่การปฏิบัติต่อท่านไม่เหมือน อ ย่ า ง ที่พูด บางครั้งเราก็ลืมนึกถึงใจท่าน ความต้องการของท่าน และศักดิ์ศรีของท่าน

หมอ เห็นญาติคนไข้บางคนบ่นว่า พ่อแม่ดูแล ย า ก กว่าดูแลเด็กอีก หมอเห็นด้วยว่า ย า ก กว่า เพราะจะดุหรือตีไม่ได้ ถึงแม้ท่านจะอายุมาก หลง ๆ ลืม ๆ

ความสามารถ ถดถอยลงไป แต่ อ ย่ า ง ไรเสีย เราก็ยังต้องนึกถึง ความมีศักดิ์ศรีของท่าน ไม่ควรไปบั่นทอนความรู้สึกนี้ลงไป ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่กว่า

เราต้องปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพ และให้เกียรติเสมอ ผู้สูงอายุบางคนชอบบอกว่า ไม่เป็นไร ไม่ ป ว ด ไม่ไปหา ห ม อ ไม่ตรวจ ไม่ทำอะไรทั้งนั้น

ผู้สูงวัยลักษณะนี้ดูแล ย า ก มาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะกลัวลูกจะเสียสตางค์ มาเจออีกทีกลายเป็นว่า เสียน้อยเสีย ย า ก มีอาการมากแล้ว

บางคนชอบพูดว่า “ฉัน ป่ ว ย ก็เผาฉันเลย” หรือ “แก่แล้วเดี๋ยวก็ หมดลมหายใจ ” ที่ว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวก็ หมดลมหายใจ ไม่ หมดลมหายใจ ง่ายอย่างที่คิดสักราย

เพราะฉะนั้นถ้ายอมให้ดูแล รั ก ษ า ง่ายขึ้นอีกนิด ผู้สูงอายุจะไม่ต้องทรมานร่างกาย และมีโอกาสพึ่งพาตัวเองอย่างที่ต้องการได้ด้วย

ใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอ เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ ยังไม่สาย กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ เอาใจใส่ท่านให้มากๆ เหมือนกันที่ท่านดูแลเรา รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นอีกเยอะ

เพราะ สิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือ รอยยิ้มและความสุขทางจิตใจ ที่หาจากไหนก็ไม่ได้ อ ย่ า ง แน่นอน

การที่เราทุกคนเกิดมามีพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราขึ้นมา ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีwระคุณที่สุดในชีวิต และเมื่อเราเติบโตขึ้นมา ท่านก็คอยดูแลสั่งสอนให้เราเป็นดีของสังคม

สิ่งที่ผู้เป็นลูกจะต้องพึ่งกระทำเมื่อเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ นั่นคือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ และผู้ที่เลี้ยงดูเรามา รวมถึงสำหรับบางคนที่มีผู้ใหญ่ ญ า ติ พี่น้องคนอื่นๆ ดูแลแทนพ่อแม่

โดยการตอบแทนคุณพ่อแม่ตามหลักมงคล ที่ 11 บำรุงบิดามารดา สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1 หากท่านมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือในเรื่องกิจการของท่าน และคอยดูแลท่านเมื่อท่านแก่ชรา และคอยเอาใจใส่ท่าน ช่วยเหลือท่าน ย า ม ท่าน เ จ็ บ ป่ ว ย และไม่ไหว

2 หากท่านล่วงลับไปแล้ว ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน อ ย่ า ง สม่ำเสมอ

คราวนี้ใครหากทำไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเป็น อ ย่ า ง มาก หากเทียบกับwระคุณที่มีต่อเรา ฉะนั้นด้วยความที่เป็นลูกก็ควรจะกตัญญูกตเวที และสนองwระคุณทั้งหมดนี้

โดยจะต้องมีการกระทำดังกล่าวนี้

ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในwระ พุ ท ธ ศ า ส น า ก็ พ ย า ย า ม ชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้ ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็ พ ย า ย า ม ชักนำให้ท่าน

ยินดีในการ บ ริ จ า ค ทานให้ได้ ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็ พ ย า ย า ม ชักนำให้ท่าน รั ก ษ า ศีลให้ได้ ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็ พ ย า ย า มชักนำให้ท่าน

ทำสมาธิภาวนาให้ได้

wระคุณของพ่อแม่นับว่ายิ่งใหญ่เป็นล้นพ้น ลูกขอบูชาเทิดทูนwระคุณท่านตลอดไป….

Facebook Comments