ไม่ชอบ อ ธิ บ า ย เลยกลายเป็น ค น ไม่ดีในหลายเรื่อง

การพูด มีคุณค่า เเต่หลายครั้งการไม่พูดกลับมีคุณค่ายิ่งกว่า

สิ่งที่ อ่ อ น โยนที่สุดในใต้หล้า กลับสามารถ ส ย บ สิ่งที่เเกร่งที่สุดในปฐพี

ยิ่ง แ ข็ ง ยิ่งพังง่าย

ยิ่งอ่อนยิ่งปรับเข้ากับ ส ร ร พ สิ่งได้

สิ่งที่มีรูป ลั ก ษ ณ์ ย่อมมีวันผุ พั ง สิ่งที่ไร้รูปลักษณ์จึงจะคงอยู่ได้ย า วนาน

คนมักจะเห็นคุณค่าของความ มี จะมีสักกี่คนที่เห็นคุณค่าของความ ไม่มี เหมือนที่เรารู้ว่า การพูด มีคุณค่า เเต่หลายครั้งการไม่พูด กลับมีคุณค่ายิ่งกว่า อยู่ที่ว่าเราสามารถเข้าถึง สิ่ ง นั้นหรือไม่

เมื่อเราได้เรียนรู้คนมากๆ เราจะได้รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ เหมาะ กับเรา

ไม่ใช่ทุกคนที่ดี อ ย่ า ง ที่เราเห็น

เรา อ ย่ า ใช้อารมณ์ตัดสินคน เเต่จงใช้เวลาเรียนรู้กันไป

ไม่มีใครได้หรือเสียอะไรตลอดไป เพราะไม่มีใคร หรือสิ่งไหนๆ คงอยู่ตลอดไปโดยไม่ สู ญ สิ้น

ขอเพียงให้เรา รู้จักความพอดีรู้จักเรียน รู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เรามีให้มีความสุข อ ย่ า พ ย า ย า ม ไขว่คว้าหาความสุข ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันให้ได้

อยู่กับใจของเราที่ ส ง บ คนที่มองโลกในแง่ดี ใช่ว่าจะไม่มีเรื่อง ทุ ก ข์ ใจเพียงแต่เขามองความ ทุ ก ข์ ด้วยความเข้าใจและอยู่กับมันได้ โดยที่ความสุขในหัวใจไม่ลดลง

ขอบคุณที่มา ธ ร ร ม ชาติ เเละส่องโลกกว้าง

Facebook Comments