ในวันที่ ชี วิ ต ไม่เป็น ดั่ ง ใจ ยังไงก็ต้อง สู้ ต่ อ

ชีวิต คือความไม่แน่นอน ในวันนี้เราอาจจะมีความสุขสดชื่นสมหวัง แต่พรุ่งนี้เราอาจจะ ทุ ก ข์ ระทมใจ อ ย่ า ง เหลือ แ ส น ก็ได้ ดังนั้นแล้วจง อ ย่ า หลง ให้มีสติตั้งมั่น วางแผนชีวิตให้ดี เพราะบางคนยิ่งสูงยิ่งหนาว หากตกลงมาจะยิ่งเจ็บได้

วันนี้จึงนำข้อคิดการใช้ชีวิต เพื่อให้มีแรงใจสู้กันต่อไป ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

1 ไม่ไหว อ ย่ า ฝืน

หากคุณรู้สึกเหนื่อย รู้สึกท้อ ก็อย่าไปฝืนมัน ปลดปล่อยมันออกมา อยากร้องไห้ก็ร้องออกมาให้ อ ย่ า ง เต็มที่ เอาให้ความ ทุ ก ข์ มันหมดไปจากใจ และตั้งมั่นว่าวันต่อๆ ไปคุณก็จะ แ ข็ ง แกร่งขึ้น จะไม่เสียน้ำตาอีก

2 ลุกขึ้นมา

เมื่อเกิดความ ผิ ด พลาด และได้พักใจจนพอแล้วก็ อ ย่ า ได้กลัวที่จะทำสิ่งใหม่ๆ จงลุกขึ้นมาอีกครั้ง ปรับ ป รุ ง ในจุดที่เราคิดว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆ ดีกว่า

3 หาความ สุ ข ระหว่างทาง

ระหว่างทางฝันมีอะไรเกิดขึ้นหลาย อ ย่ า ง ซึ่งเราเลือกได้ที่จะมีความสุขกับสิ่งนั้น เพื่อนำไปสู่ฝันที่ตั้งเป้าไว้ หากเราเดินตามฝันโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลย อาจจะทำให้เราพลาดอะไรดี ๆ ระหว่างทางไปได้นะ

4 อ ย่ า รอโอกาส แต่ให้สร้างมันขึ้นมา

การลงมือทำสร้างความฝัน และทำให้เป็นจริงได้ ฉะนั้นแล้วการเริ่มลงมือทำเร็วแค่ไหน ทางสำเร็จก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น

5 วันต่อไปก็มีพระ อ า ทิ ต ย์ เหมือนกัน

ถึงแม้ว่าเราจะ พ ย า ย า ม เต็มที่แล้ว แต่ทุก อ ย่ า ง กลับไม่เป็นอย่างที่เราหวังก็ อ ย่ า ไปท้อถอย ให้คิดว่ายังไงก็ยังมีพรุ่งนี้ เหมือนพระอาทิตย์ที่มีทั้งขึ้นและตกในทุก ๆ วัน สิ่งที่ผ่านมาคือ บทเรียนที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้ว พั ฒ น า ต่อ

กำลังใจให้ตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้นหมั่นเติมใจให้ตัวเอง

Facebook Comments