แนะปลูกผักตามนี้ ผักงามไม่เปลืองงบ

ผักถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมาก ซึ่งปกติทั่วไป ซื้ อ จากตลาดมาประกอบอาหารกัน แต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าผักที่ ซื้ อ มานั้นปลอด ส า ร พิ ษ ไหม

วันนี้จึงนำปฏิทินการปลูกผักมาฝากกัน ซึ่งเหมาะกับทั้งการปลูกทานในครัวเรือน หรือ การปลูกเพื่อสร้างรายได้

การปลูกผักตามฤดูกาลนั้นสำคัญ อ ย่ า ง ไร

การปลูกผักให้ตรงกับฤดูกาลนั้น จะเอื้อต่อการปลูก คือ ทำให้ประหยัดงบ ประหยัดแรงในการดูแล มิหนำซ้ำผักโตง่าย ได้ผลผลิตสมดังใจ

เริ่มจากระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชผักแต่ละชนิด

ส่วนปฏิทินปลูกผักมีดังต่อไปนี้

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว

ขอบคุณที่มา https://www.baanlaesuan.com/

Facebook Comments