เวลาใดที่ลูกเหนื่อยใจ อ ย า ก ให้จำ 15 คำสอนของแม่ไว้

เมื่อครั้งที่คุณเป็นเด็กเคยจำได้ไหมว่าแม่เคย ส อ น หรือพูดอะไรบ้าง มีประโยคไหนที่คุณจำ และเก็บใส่ใจมาโดยตลอด และในวันที่คุณเป็นแม่คุณเคยพูดอะไรกับลูก หรือว่าเคยนำคำสอนของแม่ไปสอนลูกบ้างไหม

ลองมาดู 15 คําสอนของแม่ ที่ ก ลั่ น ออกมาจากใจที่สามารถนำไปสอนลูกได้

15. จง ก ล้ า ที่จะฝัน

หากลูกมีความฝันที่ อ ย า ก จะทำอะไร อ ย า ก จะไปอะไร อ ย่ าหยุดคิด หยุดทำและหยุดฝันง่ายๆ จงตั้งใจและมุ่งมั่น แม่คนนี้จะเป็นทั้งกำลังและแรงผลักดันให้กับลูกด้วยสองมือของแม่

14. รู้จัก ข อ โ ท ษ

ลูกจงจำไว้ ถ้าลูกทำผิด อ ย่ า พ ย า ย า ม แก้ตัว อ ย่ าโยนความผิดให้ผู้อื่น

อ ย่ า กลบเกลื่อน โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน แต่จงกล้าที่จะพูดขอโทษออกมา

13. ต่างคนต่าง ค ว า ม คิด

ทุกคนต่างมีความคิด ความต้องการที่ต่างกัน ลูก อ ย่ า พ ย า ย า ม บังคับให้คนอื่นทำตามใจลูก หรือทำตาม ค ว า ม คิดเห็นของลูกโดยไม่รับฟังคนอื่น

12. ลิ้มรสทุก ช่ ว ง เวลา

ลูกจงจำไว้ ไม่มีใครมีความสุขได้ ต ล อ ด เวลา ในบางครั้งเราต้องเจอกับอุปสรรค ความไม่สมหวัง และความเสียใจบ้าง ลูกจงก้าวผ่านความทุกข์ ย า ก นี้ไปให้ได้ และเก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียน

11. อ ย่ า หยุดเรียนรู้

ลูกจงรักในการอ่าน การอ่านไม่ใช้เรื่องน่าเบื่อ แต่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูก ได้เรียนรู้และเดินตามความฝัน เป็นราก ฐ า น ที่ช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาคตได้

10. รู้จักเสีย ส ล ะ

เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้ แม่ไม่ อ ย า ก ให้ลูกนึกถึงแต่ตัวเองจนลืมเรื่องของส่วนร่วม ลูกต้องเสียสละส่วนตัวเพื่อคนอื่นบ้าง

9. การอ่อน น้ อ ม ถ่อมตน

ลูกจงจำไว้ สองมือของลูกไม่ได้มีไว้เพียงแค่เขียนหนังสือ หรือหยิบจับสิ่งของเพียง อ ย่ า ง เดียวแต่มือของลูกเปรียบเสมือนพลังแห่งความรัก ความเมตตา

จงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเจอใครก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็นดู

8. ของ ข วั ญ ให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ แม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใดนอกจากลูก แต่ถ้าลูก อ ย า ก จะให้อะไร แม่คนนี้จะไม่ขออะไรมาก นอกจากขอให้ลูกออกห่างจากอบายมุข อ ย่ า ขับรถประมาท อ ย่ า สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น และจงใส่ใจครอบครัว

7. พี่น้อง

จำไว้นะลูก สิ่งที่แม่ของลูกเสียใจมากที่สุดก็คือ ลูกของแม่เกิดคลานตามกันมานั้นไม่รักกัน ลูกมีกันแค่พี่น้อง ลูก อ ย่ า เห็นคนอื่นดีกว่าพี่น้องเด็ดขาด และ อ ย่ า อิจฉาซึ่งกันและกัน

6. ใจเขาใจเรา

จง อ ย่ า เห็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นเรื่องตลก หากเขาเดือดร้อนก็จงให้ความช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดี

จง อ ย่ า ซ้ำเติมเมื่อเขาทำผิด ให้ลูกระลึกเสมอว่าใจเขาใจเรา หากวันหนึ่งลูกเดือดร้อน ลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

5. เ พื่ อ น

เรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่แม่ห่วงมากที่สุด ลูกจงเลือกคบแต่เพื่อนที่ดี จงระลึกไว้เสมอว่าเพื่อนนั้นมี ห ล า ก ประเภท หากได้เพื่อนดีก็จะนำพากันไปในทางที่ถูกที่ควร

4. ธรรมะ

จงจำไว้ว่าธรรมะมีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้ลูกได้รับเฉยๆ ถ้าลูกไม่ปฎิบัติธรรม แล้วลูกจะเข้าใจธรรมได้ อ ย่ า ง ไร

3. อ ย่ า ลืมตน

หากวันหนึ่งในอนาคตลูกได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงเงินทองมากมาย จงจำเอาไว้นะลูก ว่าเรามาจากพื้นดิน จง อ ย่ า ลืมดินที่เราเหยียบมาเด็ดขาด

2. ทุก อ ย่ า ง มีสองด้านเสมอ

ลูกจงจำไว้ว่าเหรียญนั้นมีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิดพลาดไป

จงรับรู้และเรียนรู้ความผิดพลาดเหล่านี้ เอาไว้คอยเตือนใจลูกว่า อ ย่ า ทำตามเด็ดขาด

1. ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟัง

แม่คนนี้ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกเลย นอกเสียจากความรู้และความดี

จงจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละจะ ค อ ย อยู่ติดตัวลูกของแม่ตลอดไป

ขอบคุณที่มา th.t h e a sianparent

Facebook Comments