คิดจะรัก ต้องเริ่มจากรักตัวเอง

เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ ที่ให้แง่คิดดีๆ เคยมีคนพูดไว้ว่า

สิ่งที่ ย า ก กว่าการรักกัน คือทำยังไงให้ทุกวัน ไม่รักกันน้อยไปกว่าเดิม

เราทุกคนต่างเกิดมาเพื่อเรียนรู้ที่จะพบเจอกับความรัก บางคนอาจจะไม่ต้องผิดหวัง ก็ได้พบรักที่จริงใจ แต่สำหรับบางคนต้องเจอกับความ ผิ ด หวังมานับครั้งไม่ถ้วน และก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ จะเจอมันสักที

มีคำกล่าวของ แม่ชี ศั น สนีย์ เ ส ถี ย ร สุต ว่า

ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครเป็นเจ้าของใคร หรือ อะไรได้ สิ่งที่คุณจะเป็นเจ้าของได้ มีเพียง.. ลม ห า ย ใจของตัวเอง

1 แม้แต่หัวใจตัวเอง เรายังบังคับให้ หยุด เ ต้ น ไม่ได้ แล้วจะไปบังคับหัวใจคนอื่น ให้มาเต้นเพื่อเรา ได้ อ ย่ า ง ไร

2 คู่ชีวิต ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ สมบูรณ์ทุก อ ย่ า ง แต่เป็นคนที่เราอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่า ทุก อ ย่ า ง สมบูรณ์แบบ

3 บ างครั้งความรักผ่านเข้ามาในฐานะ พร บ างครั้ง ความรักผ่านเข้ามาในฐานะ ครูผู้สอน เมื่อความรักเป็น พร อ ย่ า ลืม ขอบคุณ แล้วเราจะ มีความสุขยิ่งขึ้น เมื่อความรักเป็น ครูผู้สอน อ ย่ า ลืม เรียนรู้แล้วเราจะ มีความ ทุ ก ข์ น้อยลง

4 คนบ างคนผ่านเข้ามาเพื่อให้เรารัก ส่วนคนบ างคนผ่านเข้ามาเพื่อ ส อ น ให้เรารู้จักที่จะรักตัวเอง

5 ความเข้าใจสำคัญต่อความรัก แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านัก ก็คือ ยังคงรัก แม้ในวันที่ไม่เข้าใจ

6 ย า ม มีคู่ หมั่นเรียนรู้ความรัก ย า ม อกหัก หมั่นเรียนรู้ความจริง

7 ถ้า อ ย า ก ประสบความสำเร็จในความรัก จงเลิกฝืนใจคนอื่น ถ้า อ ย า ก ประสบความสำเร็จในชีวิต จงหัด ฝืนใจตัวเอง

8 ความเข้าใจ คือ ลมห ายใจ ของความรัก

9 ความรัก คงดีตรงที่มันสามารถ ย่ อ ขนาดจักรวาลอันกว้างใหญ่ให้เหลือพื้นที่เท่าใจเพียงสองดวง

10 บ างครั้ง ความรักอาจไม่ได้เข้ามาเพื่อ คงอยู่ แต่เข้ามาเพื่อให้เราได้ เรียนรู้ และ เติบโต

11 รู้จักความรักแต่ไม่รู้จักความไม่แน่นอน ก็ต้องเจอกับความ ทุ ก ข์ อย่างแน่นอน

12 คำว่าคู่ชีวิตกับชีวิตคู่มันอาจจะคล้ายกัน แต่ความหมายต่างกัน ชีวิตคู่ใคร ๆ ก็มีได้ แต่คู่ชีวิตคืออยู่ด้วยกันไปทั้งชีวิต

13 ข้อดี คือสิ่งที่ดึงดูดคนสองคน เข้าหากัน แต่การเข้าใจและยอมรับใน ข้ อ เ สี ย เท่านั้นที่จะทำให้คนสองคน ไม่เดินหนีจากกันไป

14 ความรักที่ดีต้องทำให้เรารู้สึกเติมเต็ม + เติบโต ไม่ใช่ ต ก ต่ำ

15 เวลาเลิกกับใคร อัตราความ เ จ็ บ ใ จ จะแปรผันตามอัตรา ความสุข ที่เราไปฝากไว้ให้อีกฝ่ายควบคุม

16 ความรัก อาจไม่ใช่การนั่งมอง ต า กันทั้งวัน แต่คือการมองไปที่ ขอบฟ้าแห่งความฝัน ซึ่งหลอมรวมเราเป็นหนึ่งเดียว

17 เมื่อความรักจบขอให้นิ่งสงบแล้วพิจารณาตัวเองเสียก่อน อ ย่ า เพิ่งรีบร้อนคบใครเพราะแค่ อ ย า ก ลืมคนเก่า เพราะนั่นคือการก้าวเข้าไปอยู่ในความสัม พั น ธ์ ใหม่ ด้วย คุณภาพของใจ ที่เท่าเดิม

18 อ ย่ า ไปเป็นทั้งหมดของชีวิตใคร จงภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

19 ในเวลาที่เรากำลังมอบ ความรัก ให้ใครสักคน เราไม่เคยรู้สึกสงสัยหรือสับสน ว่าชีวิตนี้ เกิดมาเพื่ออะไร

20 เพชรจะยังคงเป็นเพชรที่สวยงามอยู่เสมอ มีแค่คน ต า บ อ ด เท่านั้นที่จะคลำดูแล้วบอกว่า มันเป็นแค่ก้อนหิน

ฉะนั้น โปรดจำไว้ให้ดีว่า คุณค่าของสิ่งสิ่งหนึ่งไม่เคยหมดไป เพียงเพราะใครคนหนึ่งมองไม่เห็นคุณค่าของมัน และคุณค่าของ คุณ ก็เช่นเดียวกัน

จงเลือกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็น เพชรอันเจิดจ้า ไม่ใช่แค่ หินธรรมดา ก้อนหนึ่ง แม้คน ต า บอดคนหนึ่งจะคลำดูแล้วบอกว่า… “มันเป็นแค่ก้อนหิน” แต่คนที่ “ต า ดี” และ “ต า ถึง” จะมองเห็นคุณค่าของเพชร

ฉะนั้น โปรดจำไว้ให้ดีว่า จงเลือกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็น “เพชรอันเจิดจ้า” ไม่ใช่แค่ “หินธรรมดา… ก้อนหนึ่ง”

จงรักตัวเองให้เป็น ก่อนจะไปรักใคร

ขอบคุณที่มา r – s i m100.com

Facebook Comments