เคย คิ ด ไหม หากวันนึงไม่มี แ ม่ แล้วจะเป็น เ ช่ น ไร

วันนี้ลูกๆ หลายคนอาจจะกำลังอยู่กับ พ่ อ กับแม่ในครอบครัวที่แสนสุข ใน อ้ อ ม กอดที่อบอุ่นของแม่ ในการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากแม่

อย ากได้อะไรมีแม่คอยจัดหาให้ อย ากกินอะไรมีแม่คอยหามาให้กิน อย ากเที่ยวที่ไหนแม่ก็พาไปเที่ยว

อย ากเรียนอะไรแม่ก็ส่งเสียให้เรียน อย ากทำอะไรแม่ก็คอยส่งเสริมสนับสนุนให้ทำอยู่ตลอดมา

ลูกๆ หลายคนได้รับความสุข สะดวก สบาย สมบูรณ์พูนสุขในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย

เงิน ท อ ง ที่ใช้จ่ายได้ตามใจปรารถนา พร้อมทั้งการ ศึ ก ษ า ที่ดีในสถาบันที่มีชื่อเสียง ความสมบูรณ์ ความสุขสบายที่ลูกได้รับ อ ย่ า ง สุข เ ก ษ ม เปรมปรีทุกวันนี้ได้มาจากใคร

วันนี้ยังมีลูกๆ หลายคนไม่ได้อยู่กับพ่อกับ แ ม่ ในครอบครัวที่อบอุ่น ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า เป็นเด็กเร่ร่อน เป็นเด็ก จ ร จัด นอนตามป้ายรถเมล์ เร่ขอ ทานเก็บ เ ศ ษ อาหารประทังชีวิตไปวันๆ

ลูกบางคน ย า ม แม่มีชีวิตอยู่ ไม่เคยเลยที่จะ รั ก ษ า น้ำใจท่าน ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจท่าน ท คอยสร้างความ ทุ ก ข์ ใจให้แก่ท่าน

มีแม่หลายคนที่ระทม ข ม ขื่ น เสียใจเพราะลูก ต้องแอบร้อง ใ ห้ ประจำ ต้องทน ทุ ก ข์ ทรมาน เดียวดายไร้ความอบอุ่นในหัวใจขาดที่พึ่งพาอาศัย

โบราณว่า ขาด พ่ อ เหมือนถ่อหัก ขาด แ ม่ เหมือนแพแตก

หากเปรียบไป ถ้าถ่อหักก็ยังสามารถใช้มือหรือเท้า พ า ย แทน แต่ก็ต้องทุลักทุเลพอควร มีโอกาสถึงฝั่งบ้าง

แต่หากแพต้องแตกหรือ อั บ ปางกลางแม่น้ำ โอกาสที่จะถึงฝั่งก็คง ล า ง เลือนและริบหรี่เต็มประดา อาจต้องจมน้ำต าย หรือเป็นอาหารของ สั ต ว์ ร้ า ย ได้

เปลวเทียนละลายแท่ง เพื่อเปล่งเสียงอันอำไพ ชีวิต ม ะ ล า ย ไป เหลือสิ่งใดไว้ทดแทน

หากเปรียบเทียนที่จุดขึ้นเหมือนกับชีวิตแม่ของเรา เทียนเล่มนี้มันส่องแสงให้มากเท่าใด ลำเทียนเองก็จะสั้นลงๆ คล้ายดังชีวิตแม่ที่ให้ลูกมากแค่ไหน อายุของแม่ก็จะสั้นลงๆ อายุที่ได้มาก็คือเวลาที่เสียไป

ยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่าใด ชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลงและหดหายลงไปเท่านั้น บางครั้งเทียนมันก็ลุกโชติช่วงชัชวาล บางครั้งก็ริบหรี่หือไม่ก็ดับ

แล้วน้ำตาเทียนก็ไหลหยดย้อยเหมือน ห ย า ด น้ำตาของผู้เป็นแม่ของเรา ในที่สุดเทียนที่จุดขึ้นก็จะเหลือเพียงไส้ดำๆ

วาระสุดท้ายของแม่เราก็จะเป็น อ ย่ า ง นี้ แม่จะเหลือเพียงกระดูกที่เป็นเถ้าถ่าน ให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอน

ถึงตรงนี้ ลูกควรที่จะคิดได้แล้ว ว่าหากวันใดฉันตื่ขึ้นมาแล้วไม่เจอแม่ ฉันจะทำอย่างไร หากใครที่ยังมีแม่ ยังมีโอกาสให้ความรัก การดูแล ตอบแทนพระคุณของท่าน รีบดูแลท่านก่อนที่จะไม่มีท่านให้ดูแล

Facebook Comments