ส ล ะ เวลา 1 นาที คุณได้รับอะไร ม า ก ม า ย จากบทความนี้

บทความนี้อาจจะ เ ป ลี่ ย น ชีวิตของตัวเองไปในทิศทางที่ดีได้ อ ย่ า ง แน่นอน เพราะมันเป็นประโยชน์กับใครหลายคนที่กำลังท้อแท้ในชีวิต

1. ในแต่ละช่วงของปี จงทำชีวิตให้ดีขึ้นทุกปี เพราะในแต่ละวันนั้น ชี วิ ต ของเรากำลังสั้นลงในทุกวัน

2. การที่เราอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่เป็นการหยุดทำในเรื่องสำคัญ แต่มันคือการหยุดความ ทุ ก ข์ ไปกับเรื่องที่มันไม่สำคัญ

3. ถ้าหากคุณมีอารมณ์ที่ดี อารมณ์ที่บวก ทุก อ ย่ า ง จะให้พรที่ประเสริฐกับเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเช่นเดียวกัน

4. ถ้าคุณวิจารณ์คนอื่นทุกวัน เจ็บใจคุณก็จะต่ำลงทุกวัน ลองวิจารณ์ตัวเองทุกวัน จิตใจคุณจะสูงขึ้นทุกวัน

5. ถ้าชีวิตของคุณไม่มีคนมาทำให้คุณ โ ก ร ธ คุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตใจของคุณนั้นอยู่ที่ตรงไหน

ถ้าคุณไม่มีใครมาทำให้คุณทุกข์ใจ คุณก็จะไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นยังต้อง พั ฒ น า อะไรต่อไป

6. ไม่ว่าในภายนอกเราเป็นอยู่กับคน ม า ก แค่ไหน แต่ภายในนั้นเราก็ยังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ

จงหาวิธีที่จะรัก ตั ว เ อ ง ให้เจอ เพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่จะอยู่กับตัวเราเองได้สม่ำเสมอ เท่าตัวของเราเอง

7. สำหรับการ ฝึ ก จิตและพัฒนาตัวเอง อาจจะไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์ไปตลอดกาล แต่มันจะทำให้เรานั้นทุกข์น้อยลง

8. สำหรับการแก้ ก ร ร ม ที่ดีที่สุด นั่นคือการแก้ไขความคิดแก้ไขคำพูด

และการแก้ไข ก า ร กระทำของตัวเองเท่านั้น ไม่ต้องไปมองคนอื่น

9. การทำความดีเล็กๆน้อยๆไปนานๆ สุดท้ายอาจจะสร้าง ป า ฏิ ห า ริ ย์ ให้กับชีวิตของคุณได้

10. หากเราไปเร็วมากได้แค่ไหน ถึงเร็วได้มากแค่ไหน ป ล่ อ ย ได้เร็วมากแค่ไหน เราก็จะสุขเร็วมากเท่านั้น

11. จงจำไว้เสมอว่า ความ ทุ ก ข์ และความเจ็บปวดทั้งหลาย ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิต

เพื่อเป็นการมอบคำ ส า ป ให้กับตัวเรา แต่มันเข้ามาในชีวิต เพื่อมอบคำสอนให้กับตัวเรานั้นเอง

12. สำหรับก้าวแรกในการใช้ชีวิต อ ย่ า ง ผู้ตื่น คือการหยุดวุ่นวายใจในเรื่องของคนอื่น แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจของตัวเอง

13. ความ ทุ ก ข์ ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คนอื่นได้คิดกับคุณ แต่มันเกิดจากสิ่งที่คุณคิดกับคนอื่น

14. ต้องขอขอบคุณคนที่ทำไม่ดีกับชีวิตของเรา ที่ได้เป็นตัว อ ย่ า ง ที่ดีว่าอะไรไม่ควรทำ

15. ไม่ว่าคุณจะเกิดความทุกข์มากสักเพียงใด ทางออกไม่ได้อยู่ไกลไปกว่าใจของเราเลย

16. ถ้าเราเกลียดเขาตัวเราเองจะทุกข์ ถ้าเรา เ ม ต ต า เขา ตัวเราเองจะสุขใจ

17. คนเรานั้นฝึก เ ดิ น จนเก่งได้ฉันใด ก็ย่อมฝึกฝนจิตใจของตัวเองให้เป็นสุขได้มาก ฉันนั้น

18. การจากไปเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต แต่การได้อยู่ใช้ชีวิต อ ย่ า ง มีคุณค่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์

19 ในทุกวันโปรด สั ง เ ก ต ตัวเองให้ดี สิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ที่สุดในแต่ละวันนั้น มันคือพฤติ ก ร ร ม ของตัวเราเอง หรือว่ามันคือพฤติ ก ร ร ม ของผู้อื่น

20. อ ย่ าได้ถือโทษโกรธใครที่ไม่คู่ควร อ ย่ าได้ตีตรวนตนไว้กับอดีต

อ ย่ า ให้ใครมาขีดเขียนชีวิตของเรา อ ย่ า เอาคำของคนอื่นมากรีดใจของเรา

21. หากคุณคิดว่าตัวเองนั้นมีค่า เพราะว่ามีเงิน ลองวันไหนคุณไม่มีเงินดูสิ คุณก็จะหมดค่าไปในทันที

22. ถ้าหากคุณคิดว่าตัวเองมีค่าเพราะว่าหน้าตาดี เมื่อคนแก่ลงไป คุณค่าของคุณก็จะหมดไป อ ย่ า ง แน่นอน

23. ถ้าหากในชีวิตนี้คุณสร้างคุณงามความดี ไม่ว่าคุณจะมีเงินมีทอง ม า ก ม า ย เท่าไร หรือจะเป็นคนจนที่ไม่มีเงินทอง จะหน้าตาดีหรือไม่หน้าตาดี เมื่อคุณจากโลกไปแล้ว ความดีของคุณก็จะ ห ล ง เหลือให้คนอื่นได้ชื่นชม

ขอบคุณที่มา p o s tsara

Facebook Comments