ส นิ ม เหล็กบำรุงต้นไม้ เ หี่ ย ว เฉา ให้กลับมางาม

ส นิ ม เป็นโลหะส่วนที่มีการเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม เนื่องจากได้รับปฏิ กิ ริ ย า เ ค มี ที่มีอากาศ น้ำ หรือความร้อน

เป็นตัวการสำคัญทำให้ โ ล ห ะ มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิม เช่น สีที่เปลี่ยนไป มีความแข็งแรงลดลง และทำให้เกิดการ ผุ ก ร่ อ น

ซึ่งสำหรับพืชแล้ว สนิมมีส่วนประกอบของ อ อ ก ซิ เ จ น ซึ่ง พื ช ต้องการใช้งานอยู่แล้ว การที่เรา เ ติ ม เข้าไปให้กับพืช ก็เท่ากับว่าเราช่วยให้ พื ช นำไปใช้งานได้โดยตรง มาดูผลกันครับ

ขั้นตอนการทำ

ต้นไม้ที่ เหี่ ย ว เฉา กาบมีใบเหลืองและใบมีสีน้ำตาล เนื่องจากขาด อ อ ก ซิ เ จ น

ให้เตรียมน้ำใส่ขวดพลาสติก และนำตะปูที่มี ส นิ ม มาแช่น้ำ ให้สนิม ล ะ ล า ย

ปิดฝาและทำการ เ ข ย่ า ให้เข้ากัน

ทำการเจาะรูที่ฝาด้านบนของขวด 3-4 รู

จากนั้นนำไปรดต้นไม้ที่เหี่ยวเฉา บริเวณรอบๆ โคนต้น

ผลพบว่าต้นไม้กลับมามีใบเขียวและงามอีกครั้ง

เป็นวิธีที่ทำได้ง่าย สามารถนำไปใข้กับต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาที่บ้านได้เลย

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก ช่องยูทูป Blossom

Facebook Comments