สูตรปุ๋ ย ห มักในหลุม ทำเสร็จปลูกได้ทันที

เวลาทำปุ๋ ย ห มั กส่วนใหญ่ต้องรอเวลา เพื่อให้ห มักได้ที่ ซึ่งอาจเป็นวัน เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน หรือเป็นปีก็มี วันนี้จึงนำสูตรปุ๋ ยหมักที่ไม่ต้องรอเวลา หมักแล้วลงปลูกได้ทันที จะมีวิธีอย่ า งไรนั้น ไปดูกันเลยค่ะ

เริ่มจาก การเตรียมน้ำสำหรับรดปุ๋ ย ห มั ก

นำถังที่มีปริมาตร 20 ลิตร นำสาsเร่งพด.2 มา 1 ซองฉีกใส่ถัง จากนั้นให้เติมก า ก น้ำตาลลงไป 1 ลิตร และน้ำ 10 – 20 ลิตร คนให้ละลายเข้ากันทิ้งไว้ 15 นาที

ต่อมา เตรียมหลุมสำหรับทำปุ๋ ยหมั กและหลุมสำหรับปลูก

ขุดหลุมลึกและกว้างอย่ าต่ำกว่า 20 ซม. หรือสองฝ่ามือตั้ง ในการขุดให้แยกหน้าดินไว้ต่างหาก

จากนั้นให้ใส่ปุ๋ ยคอกเก่าหรือใหม่ก็ได้ มู ลสั ตว์อะไรก็ได้ ใส่ลงไป 1 ส่วน หรือจะเป็นเศษวั ช พืชป่น เศษฟางป่น กากถั่วเขียวอะไรก็ได้ จากนั้นก็ใส่รำห ย าบลงไป 1 ส่วน

เสร็จแล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วปลูกพืชได้เลย

เคล็ดลับอย่ างหนึ่งในการปลูก คือให้เอาหน้าดินที่แยกไว้มาปิดทับกองปุ๋ ย ห มั กให้หนาประมาณ 3 ข้อมือ หรือประมาณ 2.5 นิ้วขึ้นไป

พอปลูกเสร็จก็เอาน้ำที่มีส่วนผสมของก า ก น้ำตาลและสาsเร่งพด.2 เทใส่บัวรดน้ำ แล้วนำไปรดต้นไม้ที่เราปลูกได้เลย 1 บัวรดน้ำจะรดได้ 10 หลุม

ขั้นตอนการทำง่ายมาก ที่สำคัญไม่ต้องรอหมัก ทำเสร็จก็ปลูกได้เลย

ขอบคุณแหล่งที่มา https://kasetban.blogspot.com

เรียบเรียงโดย pooddee

Facebook Comments