สอนปลูกพริกขี้หนูสีม่วง ตลาดใหม่vายดีมาก

พริกuี้หนูสีม่วงลักษณะทั่วไปเหมือนกับพริกแดงปกติเลย จะมีแตกต่างที่ จะมีสีม่วงตั้งแต่เป็นด อ ก ไปจนถึงพริกสุ ก แก่เลยทีเดียว และจะไม่เปลี่ยนเป็นสีอื่น ซึ่งถือว่าเป็นพั น ธุ์ พริกแบบใหม่ที่หลายท่านยังไม่รู้จัก และไม่เคยเห็น

พริกuี้หนูสีม่วง สามารถทานได้ มีรสเผ็ดเหมือนกับพริกทั่วไป แต่ส่วนใหญ่พริกนี้ไม่ค่อยอยู่คู่ครัวมากนัก คนจะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับมากกว่า เนื่องจากความสวยของสีนั่นเอง

วันนี้จึงนำวิธีการปลูกมาฝากกัน เผื่อใครสนใจ

เริ่มต้นการปลูกพริกขี้หนูสีม่วง

ะพริกชนิดนี้นั้น มีความชอบดินร่วนซุ ย และอากาศร้ อ นเป็นพิเศษ การขย ายพั น ธุ์พริกนั้นไม่ย าก แค่การเ พ า ะเ ม ล็ ดก็มีอัตราการงอกเกือบ 100% ถือว่าปลูกง่ายเหมือนพริกแดงเลย

ซึ่งเมื่อเพาะเ ม ล็ ดได้ และเลี้ยงจนได้ใบคู่ ก็สามารถนำมาปลูกลงบนแปลงเ พ า ะ กล้าหรือลงกระถางได้เลย และระหว่างนี้ควรให้น้ำสม่ำเสมอ

สำหรับการดูแล

ต้นพริกไม่ควรโดนแดดจัดๆ ฉี ด พ่ นด้วยสาsละล า ยเครื่องดื่ ม ชูกำ ลั ง 1 ฝากับน้ำ 1 ลิตรเพื่อเพิ่มสาsอาหาร เร่งsากเร่งโต

เมื่อต้นสูงประมาณ 3-4 ซม.ก็สามารถนำออกไปวางกลางแดดจัดได้แล้ว

ซึ่งพริกuี้หนูสีม่วงจะให้ผลผลิตได้ตลอดระยะเวลา มีอายุการเก็บเ กี่ ย ว เหมือนพริกuี้หนูสวนทั่วไป หากบำรุงต้นดีๆ รดน้ำ พรวนดินบ่อยๆ สามารถมีอ า ยุ ได้หลายปีเลยทีเดียว

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.kasetorganic.com

เรียบเรียงโดย pooddee

Facebook Comments