วิธีปลูก แ ม ง ลั ก ให้งามไว ใบ ด ก เขียวหนา

แ ม ง ลัก เป้นผักสวนครัวที่นิยมนำมาประกอบอาหารในหลายเมนู ด้วยกลิ่นที่หอมชวนทานนั่นเอง วันนี้จึงนำวิธีการปลูกมาฝากกัน ซึ่งถือว่าปลูกง่าย และโตไวมาก

การเตรียมดิน

ในกรณีที่เราจะปลูกในกระถางนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ โดยนำดินร่วนและทราย ปุ๋ ย ค อ กประมาณ 1 ส่วน มา ผ ส ม เข้าด้วยกันกับเถ้าแกลบ หรืออาจจะใช้ ขุ ย มะพร้าวก็ได้ นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน

หลังจากนั้นนำดินที่ ผ ส ม ใส่ลงในภาชนะที่เราจะปลูก โดยใส่ให้เต็ม

วิธีการ ป ลู ก ด้วยการ ปั ก ชำ

ให้เราเลือกกิ่งที่แก่กลางอ่อน แล้วทำการ ตั ด ส่วนยอดออก หลังจากนั้นให้นำไปทำการ ปั ก ชำในกระถางที่เราได้เตรียมไว้ โดยปักในลักษณะเฉียง 45 องศา เสร็จแล้วให้นำดินมา ก ล บ ส่วนที่เราปักชำบางๆ แล้วนำฟางมาคลุม (ถ้ามี) แล้วรดน้ำให้ทั่ว

วิธีการปลูกด้วย เ ม ล็ ด

ให้ทำการโรย เ ม ล็ ด ลงในกระถางตามความเหมาะสมกับขนาดของกระถาง เมื่อโรย เ ม ล็ ด เสร็จเรียบร้อยให้นำดินมากลบบางๆ เสร็จแล้วนำ ฟ า ง มาคลุมแล้วรดน้ำให้ชุ่มหลังการปลูก

เมื่อปลูกเสร็จประมาณ 7 วันแรกต้องคอยรดน้ำ อ ย่ า ง เพียงพอ 7 วันต้น แ ม ง ลักของเราก็จะเริ่ม ง อ ก ขึ้นมาให้เห็น

ถ้าหากต้นขึ้นเยอะจนเกินไป ก็สามารถ ย้ า ย ออก ไปปลูกในแปลงหรือกระถางอื่นได้ เมื่อเวลาผ่านไปครบ 25 วัน ค่อยทำการ ย้ า ย ช่วงที่ทำการ ย้ า ย ควรให้มีดินเดิมติดมากับรากด้วย และก็ควรที่จะทำการปลูกทันที เมื่อเราถอนออกมา

สิ่งสำคัญถ้าต้น แ ม ง ลักเริ่มมี ด อ ก ก็ควรหมั่น เ ด็ ด ด อ ก ทิ้ง เพื่อให้ในส่วนที่เป็นลำต้นกับใบ แ ม งลักมีการเจริญเติบโตได้ อ ย่ า ง สมบูรณ์

แ ม ง ลั ก ยิ่งเด็ดก็จะยิ่ง แ ต ก ย อ ด ให้ได้รับประทานกันตลอดปีเลยทีเดียว

Facebook Comments