รวมบทสวดอธิษฐานขอพรในวันลอยกระทง

ลอยกระทงเป็นประเพณีที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ซึ่งว่ากันว่าการลอยกระทงเป็นการขอขมาและบูชาพระแม่คงคา
เป็นการระลึกถึงคุณของน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงผู้คนนานาชีวิต ทำให้ได้มีน้ำกินน้ำใช้ และสอนให้รู้จักการใช้น้ำให้คุ้มค่า เพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่คงคา

โดยกระทงจะมีการตกแต่งให้สวยงาม บางคนอาจตัดผม ตัดเล็บ ใส่ลงในกระทง เพื่อลอยความทุ ก ข์ ความโศก ตลอดจนเงินเหรียญที่เป็นการเปิดทางให้ชีวิตพบแต่ความมั่งคั่งทางด้านการเงินตลอดทั้งปี

เนื่องจาก วันลอยกระทงเปรียบเสมือนวันแห่งการสะเ ด า ะ เคราะห์ ปลดปล่อยความทุ ก ข์ ให้ไหลไปพร้อมกับสายน้ำและกระทง

ถ้าเราได้สวดมนต์ขอพรในวันนี้ด้วยแล้ว จะยิ่งเรียกโชคลาภความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต หรือขอพรสิ่งใดจะสมความปรารถนา วันนี้จึงได้นำบทสวดในการอธิษฐานขอพรในวันลอยกระทงมาฝากกัน

บทสวด กล่าวคำอธิษฐานให้พบแต่ความสุข

มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิต า ยะ สุขายะ สังวัตตะตุ

ความหมายว่า ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูช า ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีโนน ด้วยประทีปนี้ กิริย า ที่บูชารอยพระพุทธบ า ท ด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ

บทสวด ขอข ม า พระแม่คงคา

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

ข้าแต่คงคา ลูกขอวันทา ด้วยประทีปกระทง พระแม่คงคา มีความเมตตา ต่อลูกสูงส่ง คือน้ำในกาย สามส่วนมั่นคง กายจึงยืนยง ชุ่มชื่นยืนนาน

พระแม่คงคา กำเนิดจากฟ้า โปรยปรายลงมา เป็นกระแสธาร เกิดเป็นแม่น้ำ หลายนามขนาน ปิง, วัง, ยม, น่าน คือเจ้าพระย า ท่าจีน, ตาปี, นครชัยศรี, โขง, ชี, มูล, ละหาร, ห้วยหนองคลองบึง จนถึงแก่งกว๊าน น้ำใต้บาดาล อีกทั้งประปา ลูกลูกทั้งหลาย เดินทางvายค้า สำเร็จกิจจา คมนาคม นำมากินใช้ ได้ดั่งอารมณ์

ย ามร้อนประพรม ชุ่มชื่นกายใจ ชำระมลทิน โสโ ค ร ก ทั้งสิ้น สะอาดสดใส ผุดผ่องพราวตา แลเลิศวิไล แม่น้ำรับไว้ สกปรกโสมม

น้ำเสียเรือนชาน ซักผ้าล้างจาน เททิ้งทับถม ไหลลงคงคา ธาราระทม ส า ร พิ ษ สะสม เน่าคลุ้งฟุ้งไป

วันนี้วันเพ็ญ พระจันทร์ลอยเด่น เป็นศุภสมัย ลูกจัดกระทง ประสงค์จงใจ นำมากราบไหว้ พระแม่คงคา เทวาทรงฤ ท ธิ์ ซึ่งสิงสถิต ทุกสายธารา ทั้งผีพรายน้ำ อย่ า ซ้ำโกรธา ลูกขอขมา อโหสิssม

ทำกิจใดใด อุทกภัย อ ย่ าได้เติมซ้ำ อ ย่ า พบวิบัติ ข้องขัดระกำ อย่ า ให้ชอกช้ำ น้ำท่วมพสุธา อย่ าให้สินทรัพย์ ต้องพลันย่อยยับ เพราะสายธารา อย่ าให้ชีวิต ต้องปลิดชีวา พระแม่คงคา รับขมาลูก เทอญ

ตั้งจิตอธิษฐานและตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นกล่าวคำขอขมาและขอในสิ่งที่ตนเองปรารถนา

บทสวดขอโชคลาภในวันลอยกระทง จากหมอช้ า ง ทศพร ศรีตุลา

มหาอุปคุตโต จะมหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโมโจรา เมตต า จิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม ฯ

เอหิจิตติ จิตตังพันธะนัง อุปะคุตะ จะมหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ ฯ

ทั้งนี้การสวดขอพรถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสิริมงคลให้กับชีวิต การทำความดีประกอบเป็นหลักจะช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นตามไปอีก

ขอบคุณที่มา https://www.thairath.co.th/

เรียบเรียงโดย pooddee

Facebook Comments