พาทำจุ ลิ น ท รีย์หน่อกล้วย จัดการดินให้ดีต่อพืช

การทำ จุ ลิ น ท รี ย์ หน่อกล้วย คือการนำหน่อกล้วยมา ห มั ก ให้ได้จุ ลิ น ท รี ย์ ที่มีประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร

เพราะในดินที่มีต้นกล้วยขึ้นจะเป็นดินที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีจุ ลิ น ทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช

ทั้งยังสามารถนำจุ ลิ น ท รีย์มาปรับสภาพดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช จะเห็นได้ว่าที่ใดมีต้นกล้วยขึ้น ดินบริเวณนั้นจะร่วน ซุ ย โปร่ง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ ธ า ตุ อาหารต่างๆ

จึงเป็นเหตุผลที่เราทำจุ ลิ น ท รีย์หน่อกล้วย ซึ่งเป็นจุ ลิ น ท รีย์ดีเติมกลับลงไปในดินที่เราจะปลูกพืช

วัตถุ ดิ บ

1 กล้วย 1 ต้น สูงประมาณ 1 เมตร ขุดให้ได้ส่วนรากด้วย

2 น้ำต า ล ทรายแดง 1 กิโลกรัม (น้ำตาลไม่ ฟ อ ก สี)

3 ย า คูลท์ 1 ขวด (ถ้าไม่มีให้ใช้นมเปรี้ยวที่มี จุ ลิ น ท รี ย์แลคโ ต บาซิลลัส)
น้ำเปล่า 4-5 ลิตร

วิธีทำ

1 หา ห น่ อ กล้วยสูงประมาณ 1 เมตร ขุ ด รอบต้นเพื่อให้ได้ส่วนรากด้วย

2 นำต้นกล้วยมา สั บ ออกเป็นชิ้นๆ

3 เติมน้ำตาลทรายแดง ย าคูลท์ เติมน้ำประมาณ 4-5 ลิตร เอาพอปริ่ม ๆ

4 ห มั ก 7 วัน ระหว่างที่ ห มั ก ให้เปิดคนวันละ 1 ครั้ง

5 ผ่านไปหนึ่ง สั ป ด า ห์ กรองเอาเฉพาะน้ำ ส่วน เ ศ ษ กล้วยสามารถนำไปทำ ปุ๋ ย ต่อได้

เพียงเท่านี้ก็ได้ปุ๋ ยธรรมชาติที่เหมาะกับการนำมาบำรุงพืชผัก และปรับหน้าดินปลูกได้แล้ว

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.organicfarmthailand.com

Facebook Comments