ผลของการ เ ป็ น คนมีน้ำใจ ถ้าไม่ได้ใจ ก็ได้รู้ สั น ด า น

ถ้าคุณดีกับใครก็จงดี.. เพราะคุณ อ ย า ก ดี แต่ อ ย่ า ดีกับใครแล้วหวังว่า…เขาจะดีตอบ

อ ย่ า บังคับใครๆให้สuใจความรู้สึกของคุณ แค่ ดู แ ล ความรู้สึกของตัวเองให้ไม่ ทุ ก ข์ ก็พอ

อ ย่ า คาดหวังว่าจะได้อะไรกลับคืนมาจากการเป็นคนดี… เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิดหวัง ทำ อ ย่ า ง ไรเขาก็ไม่ชอบ… เราก็ถอยออกมา ปรับ อ ย่ า ง ไรก็ไม่ได้ผล… ก็กลับมาเป็นตัวเอง

เวลามีน้อย… ใช้ความดี ม อ บ ให้กับคนที่รักเราดีกว่า เป็นคนดีไม่ใช่ว่า… จะไม่ ทุ ก ข์ จะไม่ลำบาก แต่คนดีจะไม่ทำให้ใคร ทุ ก ข์ และลำบาก

แม้เดินnาง อ ย่ า ง ลำบากก็แน่ใจได้ว่า… จะเป็นทางเดินที่ขึ้นสูง ยิ่งทำให้จิตใจของตัวเองสูงขึ้น ยิ่งแข็งแกร่ง

เป็นคนดี… ไม่ใช่จะไม่ถูกทิ้งไม่ถูกลืม แต่คนดี… จะไม่โกรธ และ ให้อภัยได้ มีความดี อ ย่ า ง ไรก็ดี อ ย่ า ง นั้น…เหมือuด้านหลังของจานที่ถึงไม่ได้ใช้งาน และ ไม่มีใครเห็นเราก็ต้องล้างให้ ส ะ อ า ดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง คนเราถ้าคิดจะเป็นคนดีต้องดีทั้งต่อหน้า และ ลับหลัง

จงดีกับทุกคน แม้คนนั้นจะ ห ย า บ คายกับคุณก็ตาม ไม่ใช่เพราะคuเหล่านั้นเป็นคนดีหรือไม่.. แต่เพราะคุณเป็นคนดี

ใครต่อใครมักถามว่าทำไมคนดีหา ย า ก นักแต่มีน้อยคนที่จะคิดได้ว่า.. เพราะคนส่วนใหญ่ พ ย า ย า ม หาไม่ได้ พ ย า ย า ม เป็น

เป็นคนดี… ใช่ว่าจะเป็นอมตะ ย่อมมีจากโลกไป เพราะเป็นธรรมดาของโลก เป็น สั จ ธ ร ร ม ของทุกสิ่ง แต่จะจากไปอย่างสง่างามทิ้งความดีไว้ให้คนพูดถึง…

ขอบคุณที่มา ค ว า ม สุ ข ณ ปัจจุบัน

Facebook Comments