ปุ๋ ย ห มั ก ใบตองแ ห้ง ปุ๋ ย ชั้นดีที่ควรทำใช้

สวนกล้วยหลายสวน ตั ด ริดใบกล้วยที่มันเหี่ยวหรือเป็นโ ร คทิ้ง แต่รู้ไหมว่า ใบกล้วยนี้ เราสามารถนำมาทำเป็น ปุ๋ ย ห มั ก ได้

มาดูขั้นตอนกัน

กองใบกล้วยแห้งประมาณ 1 x 2 เมตร แล้วเอา มู ล สั ต ว์ เช่น วัว ไก่ หมู ใส่ลงไปแล้วรดน้ำให้ชุ่มๆ หมักไว้ เอาผ้าพลาสติกคลุมต้องปิดให้มิด ห้ามให้แดดส่องถึง ไม่ให้น้ำระ เ ห ย ออกไปมากไม่เช่นนั้นกองจะแห้ง ไม่ยุ่ย ส ล าย

ถ้าเรากลัวว่าจะ ยุ่ ย ช้า ก็ใส่ พด.1

ผสมน้ำราดๆ ลงไปด้วยให้ ชุ่่ ม ฉ่ำ น้ำจะเป็นตัวพา จุ ลิ น ท รีย์ ไปทั่วถึงกองปุ๋ย

หลังจากปิดพลาสติกแล้ว 2 สัปดาห์ เปิดดูสักครั้ง ว่าย่อย ส ล า ย ดีหรือยังถ้ายัง ก็ใส่น้ำหมัก รดน้ำ กลับกอง ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ใบไม้ก็จะกลายเป็นดินดำๆ ร่วนๆ

เพียงเท่านี้ก็ได้ ปุ๋ ย หมักชั้นดีไปใส่พืชผักเราแล้ว

Facebook Comments