เกษตรกรหนุ่มปลูกหอม 4 ปี ป ล ดห นี้ได้ 20 ล้าน

วันนี้จะนำเกษตรกรหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในการปลดหนี้ช่วยครอบครัวหลักล้านได้

คุณโสภณวิชญ์ แซ่ลิ้ม หรือคุณวัน เกษตรกรหนุ่มวัย 37 ปี ชาวราชบุรี อยู่เลขที่ 6 ต.แก้มอัน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เกิดและเติบโตมาในครอบครัวปลูกอ้อย

จนกระทั่งราวปี 2540 เกิดวิก ฤ ต เศรษฐกิจต้มย ำกุ้ง vายอ้อยไม่ได้ จึงเปลี่ยนเป็นปลูกพืชผักสวนครัวแทน ซึ่งช่วงนั้นทำให้คุณพ่อเป็นห นี้ ทั้งในระบบและนอกระบบ เบ็ดเสร็จ 20 ล้านบาท

ซึ่งตอนนั้นคุณวันยังไม่รู้ เนื่องจากกำลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย หลังจากนั้นพอเรียนจบ ช่วงแรกปฏิเสธการเป็นเ ก ษ ต รตามรอยพ่อ เลือกที่จะทำงานกินเงินเดือน

ขณะที่vายตรงกำลังไปได้ด้วยดี ต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำเกษตร ตอนนี้คุณวันถึงรู้ว่า ที่บ้านเป็นห นี้ 20 ล้านบ าท เลยตั้งใจไว้ว่าจะต้องช่วยปลดหนี้ให้ได้

สำหรับช่องทางหารายได้เพื่อมาใช้หนี้ คุณวันเลือกนำผลผลิตจากไร่ โดยเฉพาะต้นหอมไปvาย ลักษณะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ไปส่งถึงตลาดเอง รวมถึงมีส่งออกต่ า ง ประเทศบ้างในลักษณะตัวแทนจำหน่าย

ปรากฏภายใน 2 ปีแรก vายต้นหอมได้วันละ 3 ตัน ปีที่ 3 เพิ่มเป็นวันละ 10 ตัน ปีที่ 4 เพิ่มเป็นเกือบ 15 ตั น ต่อวัน

แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียงวันละ 9 ตันพอ เพราะเนื่องจากปริมาณเยอะ เกิดปัญหาดูแลไม่ทั่วถึง ต้นหอมถูกข โ ม ย บ้าง เสียหายบ้าง

ปัจจุบันพื้นที่ปลูกต้นหอมของคุณวัน ราว 300 ไร่ ในจำนวนนี้มีเครือข่ายเกษตรกรบ้างเล็กน้อย ปลูกสลับหมุนเวียนกับผักสวนครัวชนิดอื่นด้วย

ต้นหอม 1 ไร่ จะให้ผลผลิตต่อวันราว 2 ตัน ป้อนตลาดส่งให้บรรดายี่ ปั๊ว 9 ตัน มีรายได้เฉลี่ยวันละ 1 หมื่นบ าท เดือนละ 3 แสน เฉลี่ยปีละ 3 ล้านบ าท

สำหรับต้นทุนการปลูกต้นหอม ราว 20,000 บ าทต่อไร่ ราคาต้นหอมขึ้นลงตามฤดูกาลและsาคาตลาด หน้าร้อนต้นหอมแพงกิโลกรัมละ 100 – 150 บ าท หน้าฝนกิโลกรัม 50 –60บาท หน้าหนาวsาคาต่ำ กิโลกรัม 5 – 10 บ าท

สำหรับความเป็นไปได้ ในการปลูกและvายต้นหอมให้ได้เงินแสนโดยใช้เวลา 45 วัน เฉลี่ยsาคาต้นหอม กิโลกรัมละ 50 บาท

1 ไร่ทำได้ 2,000 กิโลกรัม (50 X 2,000 = 100,000บาท) ซึ่งระยะเวลาเพียง 4 ปี หลังหักค่าใช้จ่ายทุกอย่ าง ผู้ชายคนนี้สามารถvายต้นหอมปลดหนี้ได้สูงถึง 20 ล้านบ าท

การทำเกษตรหากอย า กจะให้เติบโต ต้องรู้จักการหาช่องทางในการvาย ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตโดยใช้ต้นทุนต่ำ เพื่อให้ได้กำไรสูง หากสามารถทำได้ ก็สามารถปลดหนี้หลักล้านภายในไม่กี่ปีได้อย่ า งคุณวันค่ะ

ขอบคุณที่มา เส้นทางเศรษฐีออนไลน์

เรียบเรียงโดย pooddee

Facebook Comments